Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

30 resultaten gevonden

 1. Rapport 15 maart 2018

  2018/007 Provinciaal archief Limburg moet inzage privacygevoelige gegevens beter beschermen

  Een vrouw klaagt over een privacyschending door Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Het RHCL heeft naast haar ook de zus van de vrouw toegang gegeven tot haar rechtbankdossier met privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens. De ombudsman vindt dat haar grondrechten niet voldoende zijn gerespecteerd. Daarnaast is hij van mening dat het RHCL de klacht hierover niet behoorlijk heeft behandeld en geeft in overweging de werkwijze te herzien en persoonlijk contact in de klachtbehandeling een centrale plaats te geven.
  Lees meer
 2. Rapport 8 december 2016

  2016/113 Een moeilijke beslissing met veel impact

  Medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland (Save) halen samen met de politie Oost-Nederland drie kinderen uit het huis van ene gescheiden vader. Het is vakantie en de vader heeft eerder bij de crisisdienst van Save aangegeven dat het drieweken durende verblijf van de kinderen hem veel financiële zorgen geeft en hij geen geld meer heeft voor eten voor de kinderen. De ombudsman kan niet, gezien voorgeschiedenis en context, met zekerheid stellen of het onnodig ingrijpend is geweest om de kinderen uit huis te halen. Wel vindt hij dat de politie de klacht niet behoorlijk heeft behandeld.
  Lees meer
 3. Rapport 24 december 2013

  2013/212: Man klaagt over uitvoering OTS en klachtbehandeling door Bureau Jeugdzorg

  Gescheiden vader klaagt over de manier waarop BJZ Limburg de OTS van zijn kinderen heeft uitgevoerd. BJZ heeft zich alleen laten leiden door de afhoudende opstelling van de moeder en geen oog gehad voor de veiligheid en situatie van de kinderen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn van mening dat deze kwestie niet mag worden afgedaan als echtscheidingsstrijd. De Raad voor de Kinderbescherming onderkende in het rapport voor de rechter al een bepaalde problematiek bij de moeder en de stiefvader die echter niet door BJZ is onderzocht. De kinderen moeten er op kunnen rekenen tijdens de OTS dat de gezinsvoogd vasthoudend is tot het probleem is aangepakt. De klachtencommissie had de klacht zorgvuldiger moeten behandelen.
  Lees meer
 4. Rapport 15 maart 2011

  2011/094: Gescheiden vader klaagt over BJZ inzake OTS van zijn kinderen

  Gescheiden vader heeft twee kinderen die onder toezicht van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zijn gesteld. Er wordt volgens de vader te weinig gewerkt aan een positiever vaderbeeld en hij voelt zich daarom niet serieus genomen. De Nationale ombudsman vindt dat het niet professioneel was dat er geen structureel plan was om de relatie tussen de kinderen en de vader te verbeteren.
  Lees meer
 5. Rapport 7 december 2011

  2011/355: Moeder klaagt over partijdigheid BJZ tijdens OTS van haar zoon

  Gescheiden moeder klaagt over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Haar 16-jarige zoon woont niet meer bij haar maar bij zijn vader en vermijdt alle contact met haar. Zij voelt zich niet gehoord in de procedure ondertoezichtstellling van haar zoon. De Nationale ombudsman vindt dat BJZ zich tijdens de geboden hulpverlening aan de zoon heeft ingespannen om naar ruimte te zoeken om de jongen toch op de één of andere manier te motiveren om het contact met zijn moeder aan te gaan.
  Lees meer
 6. Rapport 16 augustus 2011

  2011/249: Opa klaagt over slechte zorg BJZ bij uitvoering OTS kleinzoon

  Grootvader van jongen die onder toezicht is gesteld van Bureau Jeugdzorg Friesland klaagt dat BJZ niet heeft gezorgd voor goede zorg voor zijn kleinzoon en zijn klachten niet zorgvuldig heeft behandeld. De klachten gaan over de periode tussen de indicatiestelling en de aanstelling van een gezingsvoogd. De Nationale ombudsman vindt dat BJZ een regierol moet vervullen rondom de zorg van het kind en dus ook verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke hulpverlening. De Nationale ombudsman heeft in 2010 een handreiking over de klachtbehandeling in de jeugdzorg uitgebracht, 'Goede klachtbehandeling in de jeugdzorg' 2010/045. Hij vindt dat BJZ zich had moeten inspannen om met voormalig werknemers in contact te komen om zo de feiten zo goed mogelijk te reconstructueren.
  Lees meer
 7. Rapport 16 april 2012

  2012/063: Moeder klaagt over partijdigheid BJZ bij OTS en uithuisplaatsing zoon

  Gescheiden moeder van tienerzoon klaagt dat Bureau Jeugdzorg Gouda zich partijdig heeft opgesteld. De zoon is uit huis geplaatst en bij de vader geplaatst, met de moeder is een contactregeling. De Nationale ombudsman vindt dat BJZ bij de ondertoezichtstelling juist heeft gehandeld. BJZ heeft rekening gehouden met de tiener en sluit zoveel mogelijk aan bij zijn wensen.
  Lees meer
 8. Rapport 30 mei 2011

  2011/162: Gescheiden moeder klaagt over vooringenomenheid BJZ bij uitvoering OTS zoon

  De 12-jarige L. loopt weg bij zijn moeder. Hij is getuige geweest van huiselijk geweld en is tijdelijk uit huis geplaatst geweest. Hij reist naar zijn vader, die aan de andere kant van Nederland woont. Daar doet hij aangifte bij de politie van mishandeling door zijn moeder. Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, dat al bij L. betrokken was, plaatst hem in crisisopvang om tot rust te komen. L. wil graag bij zijn vader blijven wonen en dat gebeurt ook nadat de kinderrechter dat heeft besloten. De moeder van L. vindt dat BJZ vooringenomen is geweest en haar zorgen over de omgang tussen haar zoon en zijn vader niet serieus heeft genomen. De Nationale ombudsman vindt dat BJZ zich heeft ingespannen om de situatie van L. zo goed mogelijk te maken. Zijn moeder is daarbij zeker niet genegeerd in haar bezwaren.
  Lees meer
 9. Rapport 14 oktober 2014

  2014/136 Bureau Jeugdzorg Rotterdam reageert onvoldoende op klacht over gezinsvoogden

  Man klaagt bij de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg Rotterdam (BJZ) dat zijn gezin te maken had gekregen met diverse opeenvolgende gezinsvoogden van BJZ. De directeur van BJZ concludeert dat er sprake was van een aantal slordigheden in de uitvoering van een maatregel en er geen aanleiding was om specifieke maatregelen te treffen. De man klaagt bij de Nationale ombudsman dat de directeur ontoereikend heeft gereageerd. De ombudsman stuurt een interventiebrief naar de directeur, die de man een reactie stuurt. Hij is ontevreden hierover. De ombudsman is het eens met de man dat BJZ in de brieven onvoldoende oprecht overkwam en niet goed naar de man had geluisterd.
  Lees meer
 10. Rapport 17 december 2010

  2010/363: LJ&R betrekt vader onvoldoende bij uitvoering ots van zijn kinderen

  De Nationale ombudsman ontving een klacht van de heer K. over het Leger des Heils te Alkmaar (LJ&R). Het LJ&R voerde de ondertoezichtstelling van twee van zijn kinderen uit, die bij zijn ex-partner woonden. De heer K.

  Lees meer