Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

16 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 20 juli 2016

  Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de manier waarop de IND omgaat met bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zogeheten pardonners. Hij heeft meerdere signalen en klachten ontvangen van mensen die bij een naturalisatieverzoek niet de…
  Lees meer
 2. Rapport 5 november 2015

  2015/156 IND kan meedenken in oplossing voor ontbreken paspoort bij aanvraag naturalisatie

  Een vrouw woont al 15 jaar in Nederland en heeft op basis van de pardonregeling een verblijfsvergunning gekregen. De vrouw studeert in Nederland en wil graag de Nederlandse nationaliteit. Ze heeft wel een geldige geboorteakte, maar geen geldig buitenlands paspoort. De IND laat weten dat haar kans op naturalisatie daarom bijna nihil is. Ze kan wel zo'n verzoek indienen, maar de kosten daarvan zijn erg hoog, zo'n 800 euro. De Nationale ombudsman benadert de IND om tot een oplossing te komen. De IND is bereid nu meer informatie te verstrekken en laat weten dat de vrouw door het tonen van haar geboorteakte haar identiteit voldoende heeft aangetoond. De vrouw kan nu met haar geboorteakte en een verklaring van de ambassade een naturalisatieverzoek indienen. De ombudsman vindt het belangrijk dat op deze manier een goede balans wordt gevonden tussen de informatie die de IND nodig heeft en de mogelijkheden om die informatie te krijgen.
  Lees meer
 3. Dossier 8 januari 2018

  Bescherming van rechten

  Een essentieel kenmerk van de rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet moet houden en vrijheden en rechten van burgers niet zonder meer mag beperken of afpakken.
  Lees meer
 4. Rapport 15 november 2010

  2010/327: Vrouw klaagt over extra kosten naturalisatie door slechte informatieverstrekking IND

  Verzoekster kreeg in 2000 een verblijfsvergunning "verblijf bij Nederlandse echtgenoot" welke meerdere malen werd verlengd. In juli 2010 kwam zij erachter dat zij al in 2003 in aanmerking kon komen voor naturalisatie.

  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 11 juli 2017

  Geen thuis zonder Nederlands paspoort

  De ouders van Zaza zijn tijdens een oorlog gevlucht. Zaza is in Nederland geboren, haar ouders waren toen nog illegaal. In 2007 kregen zij een verblijfsvergunning via een generaal pardonregeling.
  Lees meer
 6. Rapport 19 februari 2015

  2015/031 Man op verkeerde been gezet over voorwaarden naturalisatie

  Een man krijgt van de gemeente Bloemendaal het advies zijn verzoek tot naturalisatie pas vier jaar na de veroordeling voor rijden onder invloed in te dienen, zodat deze de naturalisatie niet in de weg staat. Dat doet hij en hij betaalt € 831 leges, waarna de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn verzoek afwijst. De vierjaarstermijn blijkt niet in te gaan vanaf het vonnis, maar vanaf de betaling van de boete voor de overtreding. De Nationale ombudsman is het met de man eens dat hij verkeerd is geïnformeerd door de gemeente en dat de informatie in de voorlichtingsfolder van de IND over naturalisatie niet volledig was. De IND heeft op aanbeveling van de ombudsman de tekst in de folder 'Hoe kunt u Nederlander worden' inhoudelijk aangepast. Ook beveelt de ombudsman de staatssecretaris en de gemeente Bloemendaal aan een passend financieel gebaar te maken naar de man.
  Lees meer
 7. Rapport 4 augustus 2017

  2017/094 DUO stelt vrouw ten onrechte niet vrij van naturalisatietoets

  Vrouw wil zich laten naturaliseren tot Nederlander. Zij wordt via de gemeente bij een cursusinstelling geplaatst. Die blijkt naderhand het Blik op Werk-keurmerk te missen. Zij volgt 600 uur onderwijs, maar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weigert een ontheffing te geven. De ombudsman vindt dat de overheid bereid moet zijn om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen. Haar probleem is buiten haar schuld is ontstaan en is het gevolg van beleid van de overheid. De Nationale ombudsman verzoekt de minister van SZW en de staatssecretaris van V&J om alsnog met verzoekster naar een oplossing te zoeken.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Tekstpagina 21 maart 2017

  Onderzoeksagenda 2017

  De Nationale ombudsman geeft bijzondere aandacht aan schulden en armoede, toegang tot voorzieningen, bescherming van rechten, inspraak en participatie en digitalisering. De keuze voor deze vijf thema's is gebaseerd op zijn visie en missie, klachteninstroom…
  Lees meer
 9. Rapport 25 oktober 2016

  2016/097 IND gaat onbehoorlijk om met naturalisatieverzoek

  Een man, afkomstig uit Jemen, en zijn gezin krijgen een verblijfsvergunning op grond van de pardonregeling. Het naturalisatieverzoek wordt afgewezen omdat ze niet in bezit zijn van een geldig Jemenisch paspoort en hun beroep op bewijsnood niet wordt gehonoreerd. De Nationale ombudsman doet onderzoek. Het ministerie laat weten dat er niet langer een geldig buitenlands paspoort overlegd hoeft te worden. De Nationale ombudsman kwam tot de conclusie dat als in een eerder stadium zorgvuldiger naar verzoekers situatie was gekeken en vervolgens beter met verzoekers was gecommuniceerd de IND op een eerder moment en zonder bemoeienis van de Nationale ombudsman tot dezelfde conclusie had kunnen komen.
  Lees meer
 10. Onderzoek 11 juli 2017

  2017/077 Geen thuis zonder Nederlands paspoort

  Ook al droomt Zaza ervan een tijdje in het buitenland te studeren en later bij de politie te werken, zonder Nederlands paspoort zal dat nooit gebeuren. Duizenden mensen, waaronder veel jongvolwassenen zoals Zaza, die hun leven in Nederland hebben opgebouwd, hier studeren, Nederlands spreken en schrijven, zijn Nederlanders zonder Nederlands paspoort. Hierdoor wordt hun toekomst belemmerd en voelen zij zich tweederangsburgers. Deze inwoners van Nederland hebben hun thuis in ons land gevonden en mogen hier ook blijven. De Nationale ombudsman heeft de wijze onderzocht waarop de IND invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken.
  Lees meer