Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

17 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 31 maart 2015

  Ombudsman vraagt aandacht voor misstanden in verstandelijk gehandicaptenzorg

  De substituut ombudsman heeft op 31 maart 2015 een brief gezonden aan de staatssecretaris van VWS om aandacht te vragen voor de aanbevelingen in het zwartboek van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten Zorg. De Staatssecretaris had in zijn…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 31 juli 2014

  Geen aanwijzing voor structurele misstanden bij politie Schilderswijk Den Haag

  De waarnemend Nationale ombudsman, Frank van Dooren, vindt geen aanwijzing voor structurele misstanden in het optreden van de politie van Bureau De Heemstraat in Den Haag.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 20 november 2017

  Herkent en behandelt Defensie integriteitsklachten voldoende?

  De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. In…
  Lees meer
 4. Rapport 1 juli 2015

  2015/105 Problemen of misstanden binnen het LIEC?

  Het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) stimuleert en coördineert de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het plaatsvervangend hoofd van het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) kaart misstanden aan over het leiderschap en financieel beheer van het LIEC en de kennisdeling en samenwerking met de regionale centra bij het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid & Justitie en de gemeente Den Haag. Het LIEC is direct in actie gekomen, maar de Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende is stil gestaan bij de positie van de melder van de problemen. Hij had persoonlijk en uit eigen beweging geïnformeerd moeten worden over de veranderingen die werden ingezet.
  Lees meer
 5. Column 30 juni 2018

  Vandaag is het Veteranendag

  Vandaag is het Veteranendag. Erkenning en waardering voor de veteranen staan centraal. Duizenden mannen én vrouwen die zijn uitgezonden voor militaire missies worden in het zonnetje gezet. Van de Tweede Wereldoorlog tot de huidige inzet in Afghanistan en…
  Lees meer
 6. Rapport 28 oktober 2010

  2010/307: Onvoldoende motivering door CvdM bij weerlegging melding misstanden bij publieke omroep

  Verzoekster was directeur van een omroep in het publieke bestel.

  Lees meer
 7. Doelgroep 15 februari 2011

  Klokkenluiders

  Klachten over misstanden bij de overheid Het kan zijn dat je een misstand vermoedt bij een overheidsinstantie. Dan kun je de stap zetten om aandacht te vragen voor dat vermoeden: klokkenluiden. Dat doe je eerst bij de instantie zelf. Als dat onvoldoende…
  Lees meer
 8. Column 9 mei 2015

  Chihuahua, scherp en fel

  Francisca* fokt kleine gezelschapshondjes, chihuahua’s. Inmiddels heeft ze er vijftien, in hokken in en om haar huis. Over het algemeen zijn de chihuahua’s leuk en gezellig, maar ze kunnen scherp en fel uithalen naar andere, grotere honden. Er wordt wel…
  Lees meer
 9. Rapport 11 juni 2014

  2014/055: Politiemedewerker heeft geen informatie over man gegeven aan programma 'De Ombudsman'

  Een man is met zijn ex-partner verwikkeld in een langlopende strijd over de omgang met hun zoon. Zijn ex-partner, die inmiddels geen contact met de zoon meer mag hebben, heeft haar medewerking verleend aan twee uitzendingen van het VARA Tv-programma "De ombudsman", over de macht van de gezinsvoogd. De man klaagt erover dat een ambtenaar van de politie Noord-Nederland voorafgaand aan deze uitzending contact heeft gehad met medewerkers van de VARA en informatie over het slechte huwelijk aan hen heeft verstrekt. Eerder had de politiechef de klacht dat deze politieambtenaar informatie aan de rechtbank en de advocaat van de ex-partner had doorgegeven, wel gegrond verklaard. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de politieambtenaar geen informatie vóór de eerste uitzending aan de VARA had verstrekt. De tweede uitzending bestond slechts uit herhalingen van de eerste met reacties daarop van politici. De Nationale ombudsman vindt de klacht dan ook niet gegrond.
  Lees meer
 10. Rapport 23 februari 2012

  2012/027: Onderwijsinspectie schendt geheimhoudingsplicht over vroegere melding seksuele intimidatie

  Leerkracht van basisschool stuurt tijdens een ziekte een open e-mail aan zijn klas. Hij gebruikt woorden die als grensoverschrijdend kunnen worden geïnterpreteerd en nodigt kinderen uit bij hem langs te komen. Als hij weer hersteld is, maakt de directeur hem duidelijk dat hij met dit bericht een grens van het gedragsprotocol heeft overschreden. De leerkracht neemt ontslag en gaat op een andere school aan het werk. De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs wordt door de oude school op de hoogte gesteld. Tijdens een gesprek met het bestuur van de school, voorafgaande aan een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de school, informeert de vertrouwensinspecteur of het bestuur op de hoogte is dat aan een van haar werknemers mogelijke risico’s verbonden zijn. De Nationale ombudsman vindt het terecht dat de vertrouwensinspecteur dit als een melding over seksuele intimidatie heeft geregistreerd. Wel vindt hij - evenals de inspectie zelf - dat de inspecteur zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden, door de vraag van het bestuur of het om de betreffende leraar ging, bevestigend te beantwoorden. Hij doet de Inspectie de aanbeveling de samenloop van de functie van contactinspecteur en vertrouwensinspecteur te voorkomen.
  Lees meer