Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

29 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 19 maart 2015

  'Kritischer beoordeling medische informatie door BMA en IND'

  De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V&J en de IND kritischer moeten zijn bij de vraag of een vreemdeling verblijf op medische gronden moet worden toegestaan in Nederland. 'Ik zie dat het BMA onvoldoende…
  Lees meer
 2. Rapport 30 augustus 2017

  2017/097 UWV mag medische informatie doorsturen maar informeert daar niet goed over

  Een arbeidsongeschikte vrouw ontdekt dat het UWV medische informatie naar haar ex-werkgever heeft gestuurd. De ombudsman stelt vast dat de informatie naar de gemachtigde van de werkgever is gegaan. De gemachtigde mag de informatie volgens de Wet WIA inzien. Het UWV heeft de vrouw daarover niet goed geïnformeerd
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 7 november 2016

  2016/099 UWV Amsterdam stuurt complete medische dossier naar werkgever zonder selectie te maken

  Een vrouw meldt zich ziek bij haar werkgever. Na haar zwangerschapsverlof kan ze nog niet aan het werk. Haar werkgever meldt de vrouw ziek bij het UWV omdat je bij ziekte tijdens zwangerschap recht kunt hebben op een Ziektewetuitkering. Het UWV wijst de aanvraag af. De werkgever maakt bezwaar. Mevrouw geeft toestemming om de relevante medische stukken naar haar werkgever te sturen. Ze klaagt erover dat het UWV alle beschikbare informatie heeft verstuurd zonder een selectie te maken. De Nationale ombudsman vindt de toestemming onvoldoende specifiek. Mevrouw heeft geen toestemming gegeven om het hele medische dossier door te sturen. De ombudsman vraagt het UWV haar werkwijze zodanig aan te passen zodat duidelijk is op welke bestaande en toekomstige stukken de toestemming is gebaseerd.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Rapport 7 maart 2016

  2016/022 Gemeente wisselt medische gegevens uit met crisisopvang over aanvrager bijzondere bijstand

  Een man vraagt bij de gemeente Tytsjerksteradiel bijstand aan voor reiskosten in verband met een GGZ-behandeling. De gemeente benadert de instelling en wisselt informatie over hem uit van persoonlijke en medische aard. Hiervoor is echter geen ondubbelzinnige toestemming gegeven. De ombudsman is van oordeel dat deze handelswijze in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp).
  Lees meer
 5. Column 6 januari 2018

  Heeft u nog even?

  Jaco* woont en werkt al 20 jaar als chauffeur in Roemenië. Door medische klachten kan hij niet werken en raakt hij arbeidsongeschikt. Omdat hij vroeger ook in Nederland werkte, moeten zowel de Nederlandse als de Roemeense overheid een deel van zijn…
  Lees meer
 6. Rapport 7 april 2014

  2014/033: Vrouw door politie opgehouden tijdens spoedeisende medische situatie

  Vrouw moet wegens benauwdheid met spoed naar de huisartsenpost in Amsterdam en slaat linksaf waar dat niet mag. Zij heeft een verkeersbord niet gezien en de politie houdt haar staande en vraagt vlak voor de huisartsenpost haar gegevens om een bon uit te schrijven. Na het bezoek aan de huisarts wordt zij verwezen naar het ziekenhuis waar zij meteen wordt opgenomen. De Nationale ombudsman oordeelt dat de politie in deze gegeven omstandigheden prioriteit had moeten geven aan het spoedeisende bezoek aan de huisarts boven het ter plaatse opvragen van gegevens om een bekeuring uit te schrijven. De politie had de bekeuring ook op kenteken kunnen uitschrijven.
  Lees meer
 7. Column 25 april 2015

  Zorg over de grenzen

  Kojo* komt uit Ghana. Hij is 40 jaar en woont al jaren in Nederland. Hij heeft gezondheidsproblemen; zijn nieren werken slecht. Hiervoor behandelt een arts in Nederland hem. Ook neemt hij verschillende medicijnen en krijgt hij 3 keer per week dialyse.…
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 26 februari 2015

  Veteranenombudsman: klacht Afghanistanveteraan is gegrond

  Veteranenombudsman, Frank van Dooren, vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan. De korporaal kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en…
  Lees meer
 9. Column 10 april 2014

  Niet serieus genomen door verzekeringsarts van UWV

  Annemarie* is werkloos en zit in de WW. Het is al vervelend genoeg dat ze werkloos is, maar dan wordt ze ook nog ernstig ziek. Hernia. Een operatie is in haar geval de enige oplossing. Omdat ze een WW-uitkering ontvangt van het UWV, moet ze zich ziek…
  Lees meer
 10. Column 6 februari 2010

  Privacy van een collega

  Anita* werkt al jaren met veel plezier bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Samen met collega's beslist zij wie de kosten vergoed krijgt voor hulpmiddelen en behandelingen bij ziekten en gebreken. Maar nadat Anita zelf een aanvraag doet voor…
  Lees meer
  Onderwerpen: