Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

237 resultaten gevonden

 1. Rapport 13 november 2017

  2017/124 Erasmus MC legt onterecht toegangsverbod op aan gepensioneerde medewerker

  Een voormalig medewerker van het Erasmus Medisch Centrum mag een aantal lopende projecten afronden na zijn pensionering. Hij krijgt daarom een gastvrijheidsovereenkomst om de verschillende gebouwen te kunnen betreden. De Raad van Bestuur legt hem vervolgens een toegangsverbod op voor de publieke en niet publieke ruimtes omdat hij zich niet aan gemaakte afspraken zou houden. De ombudsman vindt deze maatregel te ingrijpend.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Rapport 11 december 2014

  2014/194 Ministerie van Economische Zaken beslist ten onrechte dat inhuur medewerker via tussenpersoon moet verlopen

  Een man verhuurt eerst rechtstreeks een medewerker aan het ministerie van Economische Zaken, waarna er een tussenpersoon bij komt. Het betalingsgedrag van deze tussenpersoon laat te wensen over. Daarom vraagt de man het ministerie voor een verlengingsopdracht de medewerker via een andere tussenpersoon in te huren. Het ministerie zegt dat dit niet mogelijk is, waarna de man toch een verlengingsopdracht voor een volgende periode tekent. Na afloop van deze periode gaat de tussenpersoon failliet en krijgt de man de facturen niet betaald. De man wendt zich tot de Nationale ombudsman. Die is het met de klacht van de man eens, want het ministerie blijkt de raamovereenkomst met de tussenpersoon al te hebben opgezegd voordat de man te horen kreeg dat de inhuur van de medewerker via deze tussenpersoon moest gebeuren.
  Lees meer
 3. Vraag 27 november 2014

  Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek met een medewerker van de Nationale ombudsman?

  Dat is toegestaan, tenzij het gaat om een bemiddelingsgesprek. We stellen het wel op prijs als u ons laat weten dat u een opname maakt. Bekijk ook onze spelregels voor het maken van geluidsopnamen ( rapport 2014/166 ).
  Lees meer
 4. Rapport 5 april 2016

  2016/031 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland past geen hoor-wederhoor toe na ontvangst signaal over medewerker

  Een man geeft een signaal af aan de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de bedreigingen aan zijn adres door een lid van de vrijwillige brandweer. Hij vermeldt daarbij geen naam. De brandweercommandant neemt vervolgens contact met hem op en meld dat hij met de betrokken medewerker gesproken heeft en geen actie zal ondernemen omdat het hier een privékwestie betreft. De man dient hierover een klacht in omdat de brandweercommandant niet eerst contact met hem heeft opgenomen zodat hij zijn signaal had kunnen toelichten. De Nationale ombudsman oordeelt de klacht gegrond omdat er niet is gehandeld conform het vereiste van actief luisteren naar de burger.
  Lees meer
 5. Rapport 16 februari 2016

  2016/015 Belastingdienst plaatst intern bericht over geschorste medewerker te laat en in onnauwkeurige bewoordingen

  De zoon van een medewerker van de Belastingdienst wordt verdacht van witwassen. De politie doorzoekt het bedrijfspand en de zoon verklaart dat zijn vader de administratie verzorgde voor zijn bedrijf. Informatie over de integriteit van de man wordt door de betrokken instanties doorgegeven aan zijn werkgever. De ombudsman vindt dat de uitwisseling van die informatie niet zorgvuldig is gegaan, omdat onduidelijk is wie over welke informatie mocht beschikken. De man wordt geschorst en het bericht daarover wordt ruim twee maanden later geplaatst op het intranet van de Belastingdienst. De ombudsman is van oordeel dat de door de Belastingdienst gebruikte formulering in het bericht onnodig ingreep in het leven van de medewerker en het veel te laat werd geplaatst zodat het niet meer direct van belang was binnen de organisatie.
  Lees meer
 6. Tekstpagina 25 mei 2018

  Werken bij

  Heb je interesse in werken bij het Bureau Nationale ombudsman? Lees hieronder meer over onze vacatures, de werksfeer en wat wij te bieden hebben. Enthousiast en bevlogen Bij de Nationale ombudsman staat de burger centraal. Samen met zo’n 170 andere…
  Lees meer
 7. Rapport 15 december 2014

  2014/206 COA had medewerker moeten toestaan foto's te publiceren

  Een man is fotograaf en geeft als vrijwilliger yogales in een asielzoekerscentrum. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt hem te stoppen met ofwel het fotograferen van openbare manifestaties, ofwel het vrijwilligerswerk. De Nationale ombudsman is het met de man eens dat het COA het moet respecteren dat hij foto's publiceert. Want hij heeft recht op een vrije meningsuiting en de foto's leveren geen probleem op voor het geven van yogales en het goed functioneren van het COA. Ook is uit niets gebleken dat de man in strijd heeft gehandeld met de COA-gedragscode. Over de klacht van de man dat het COA in het afgeschermde deel van zijn Facebookpagina heeft gekeken kan de ombudsman geen oordeel uitspreken gelet op de ontkenning door het COA.
  Lees meer
 8. Rapport 9 december 2014

  2014/200 OM hield verdachte medewerker Greenpeace langer vast dan noodzakelijk was

  Medewerkers van Greenpeace worden betrapt als ze kisten met daaraan een opblaasbare ballon tussen de spoorbielzen begraven om daarmee te protesteren tegen het transport van kernafval uit de kerncentrale in Borssele. De politie zet een van de medewerkers vast. Greenpeace klaagt dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak tegen de medewerker te zwaar heeft aangezet. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de medewerker langer heeft vastgehouden dan in het belang van het onderzoek noodzakelijk was, aangezien al snel duidelijk was dat er geen sprake was geweest van gevaar voor het spoorwegverkeer. Want het transport is gewoon doorgegaan, terwijl justitie wist (of had moeten weten) dat er een tweede kist onder het spoor lag begraven. Kennelijk werd deze niet als een gevaar gezien. Voorts vindt de ombudsman dat het OM, nadat het eerder een persbericht had uitgebracht waarin melding was gemaakt van het opzettelijk in gevaar brengen van het spoorwegverkeer – een ernstig delict- , later openbaar had moeten maken dat er geen sprake was geweest van gevaar en dat de zaak met een transactie van 60 euro was afgedaan.
  Lees meer
 9. Rapport 13 november 2014

  2014/169 Gemeente Geertruidenberg had privacy medewerker meer moeten respecteren na klacht seksuele intimidatie

  Een medewerker van de gemeente Geertruidenberg vindt dat een bestuurder van de gemeente te ver gaat en zij voelt zich seksueel geïntimideerd. Ze neemt de burgemeester in vertrouwen en dient een klacht in bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag van de gemeente. Deze commissie, waarin externe leden zitten, doet onderzoek, acht de klacht ongegrond en brengt een rapport uit over de kwestie. Het college plaatst het rapport – geanonimiseerd en ingekort - op de website van de gemeente, samen met een persbericht. De vrouw klaagt erover dat de gemeente dit heeft gedaan zonder haar eerst te informeren over het standpunt van de gemeente; formeel gebeurde dat pas maanden later. De Nationale ombudsman stelt vast dat openbaarheid niet goed past bij de gekozen procedure, een klacht bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag. Nu het om een bestuurder gaat is openbaarheid begrijpelijk en onvermijdelijk. Maar de gemeente had het rapport niet op internet hoeven te plaatsen; ze heeft te veel aandacht gehad voor de bestuurlijke kanten van de zaak in plaats van de arbeidsrechtelijke positie van de vrouw.
  Lees meer
 10. Rapport 24 september 2013

  2013/121: Verzoeker verwijt RDW geen gevolgen te willen dragen voor fout van medewerker postagentschap

  Man wil de schorsing van het kenteken X van zijn auto verlengen bij het postagentschap. Later blijkt dat niet het kenteken X geschorst is maar wél het kenteken Y van een andere auto van de man. De man krijgt daarom boetes wegens het onverzekerd zijn van de auto met kenteken X. Hij wijt dit aan een fout van de medewerkster van het postagentschap. Uit onderzoek van de ombudsman, de RDW en het postagentschap blijkt dat het niet anders kan zijn dan dat de man documenten voor de andere auto Y heeft overhandigd.
  Lees meer