Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

133 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 20 december 2016

  Wet verhindert maatwerk

  Betrokken instanties zien geen maatwerkoplossing voor een vrouw wier andere inkomstenbronnen (deels) wegvallen door verhoging van haar uitkering met een toeslag voor hulpbehoevendheid. De nu geldende regels staan hierbij in de weg. Dit concluderen de insta…
  Lees meer
 2. Rapport 5 december 2017

  2017/136 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn moet maatwerk leveren bij kwijtscheldingsverzoeken

  Een vrouw klaagt over de handelswijze van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). Zij gaan uit van haar financiële situatie in 2016 om de kwijtscheldingsaanvraag van 2014 en 2015 te beoordelen maar toen zat ze nog in de schuldsanering. De ombudsman vindt dat GBLT maatwerk moet leveren door te kijken of er bijzondere omstandigheden zijn om af te wijken van de regels zodat mensen niet weer of verder in de problemen komen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 12 september 2016

  2016/086 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk bieden door vaste contactpersoon aan te wijzen

  Een vrouw valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en heeft diverse schulden openstaan bij de Belastingdienst. Voor de vorderingen die buiten de schuldsanering vallen treft mevrouw een betalingsregeling. De vrouw raakt het overzicht kwijt als er diverse overboekingen van bedragen plaatsvinden en klaagt over onvoldoende duidelijkheid. De problemen zijn deels ontstaan door de geautomatiseerde processen van de Belastingdienst. Het is van belang dat de Belastingdienst maatwerk biedt. De Nationale ombudsman beveelt aan om in situaties als deze een vaste contactpersoon aan te wijzen.
  Lees meer
 4. Rapport 30 september 2015

  2015/144 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk toepassen bij oplossen fout in adresregistratiesysteem

  Een vrouw woont alleen in een woning, maar ontvangt onterecht beschikkingen van Belastingdienst/Toeslagen waarin staat dat ze met iemand samenwoont. De vorige bewoonster heeft zich niet bij de gemeente uitgeschreven. De vrouw krijgt bericht dat ze geen recht op huurtoeslag heeft en over drie jaren in totaal ruim € 7.000 moet terugbetalen. Toeslagen wijzigt vervolgens in het eigen registratiesysteem voor 2014 de gegevens zodat duidelijk is dat zij alleen woont. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman erkent Toeslagen de fout in het adresregistratiesysteem en dat Toeslagen zelf in de beslissingen over het recht op huurtoeslag voor eerdere jaren deze fout ook had moeten corrigeren. Dat is volgens de ombudsman een kwestie van maatwerk. De vrouw hoeft uiteraard niets terug te betalen. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 5. Rapport 2 november 2015

  2015/158 CJIB en CVOM schieten tekort door geen maatwerk te leveren bij boetes als gevolg van uitbuiting

  Een man wordt jarenlang uitgebuit door twee andere mannen. Zijn eigen auto wordt afgepakt en ook worden twee voertuigen op zijn naam gezet. Er komen verschillende boetes op zijn naam binnen. Na aangifte bij de politie van uitbuiting schrijft de schoonzus van de man meerdere malen met het CJIB en CVOM om een oplossing te vinden voor de boetes. De schoonzus klaagt bij de Nationale ombudsman dat er niet adequaat op de brieven is gereageerd en dat de boetes niet worden teruggedraaid. Beide instanties hebben volgens de ombudsman onvoldoende oog gehad voor de schrijnende omstandigheden. De overheid dient bereid te zijn om in voorkomende gevallen maatwerk te leveren en af te wijken van algemeen beleid als dat nodig is. Naar aanleiding van het onderzoek van de ombudsman worden de boetes alsnog terugbetaald en/of ingetrokken en worden excuses aangeboden.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 17 november 2009

  Maatwerk noodzakelijk voor vervoer gehandicapte leerlingen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert na onderzoek dat meer maatwerk noodzakelijk is voor het vervoer van gehandicapte kinderen naar school. Nu wordt het vervoer door veel gemeenten standaard ingevuld. Er is weinig aandacht voor de speci…
  Lees meer
 7. Rapport 15 december 2016

  2016/116 Wet verhindert maatwerk bij hulpbehoevende vrouw

  Het UWV verhoogt in 2014 de uitkering van een vrouw met 371 euro per maand omdat zij veel extra kosten maakt vanwege haar hulpbehoevendheid. Maar door deze verhoging vallen andere inkomstenbronnen weg of worden verlaagd. Zij moet voortdurend met bezwaarschriften of anderszins aan instanties tonen dat haar inkomen deels bedoeld is voor zorg. De uitvoering van de wet leidt in haar situatie tot onacceptabele problemen; er is geen structurele maatwerkoplossing mogelijk. Dit concluderen de betrokken instanties Belastingdienst (Toeslagen), gemeente, UWV en CAK samen met de Nationale ombudsman.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 5 november 2013

  Ombudsman pleit voor maatwerk bij uitvoering WOTS

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, pleit voor meer maatwerk en vindingrijkheid om Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland hun resterende straf uit te laten zitten in Nederland. Het doel van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonn…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 15 januari 2018

  Nationale ombudsman geeft reactie op advies-Scheltema over integrale geschilbeslechting sociaal domein

  De Nationale ombudsman heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd met zijn reactie op het advies van de regeringscommissaris over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. De decentralisatie in het sociaal…
  Lees meer
 10. Rapport 22 maart 2016

  2016/028 Politie levert geen maatwerk door verduisterde auto niet aan eigenaar ter beschikking te stellen

  De auto van een man is zonder zijn toestemming meegenomen door zijn ex-partner. Hij doet aangifte van diefstal/verduistering bij de politie. De politie meldt de man dat zijn auto in de parkeergarage van zijn ex-partner staat. Wegens financiële problemen kan de man de auto niet laten ophalen of wegslepen. Hij probeert enige tijd later om zelf zijn auto op te halen, maar zijn ex-partner wil niet meewerken. De politie kan niets meer voor hem doen omdat het een civielrechtelijke kwestie betreft. De man klaagt dat de politie de auto niet daadwerkelijk fysiek aan hem ter beschikking heeft gesteld. De Nationale ombudsman oordeelt dat hij van de politie een actieve bemiddelende rol had verwacht, gelet op het conflict tussen de man en zijn ex-partner.
  Lees meer