Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

8 resultaten gevonden

 1. Rapport 1 oktober 2018

  2018/076 En/of-bankrekening sta in de weg bij kwijtschelding belastingen mantelzorger?

  Een vrouw klaagt erover dat de Belastingsamenwerking Gemeenten (BsGW) haar verzoek om kwijtschelding van lokale belastingen heeft afgewezen. De en/of rekening die zij samen met haar zieke moeder heeft geopend wordt namelijk meegeteld als haar vermogen. De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht omdat hier geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Het is pure noodzaak want haar moeder kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. De BsGW is het met de ombudsman eens en beoordeelt de aanvraag opnieuw. De lokale belastingen worden alsnog kwijtgescholden. De BsGW past ook de werkinstructie aan om soortgelijke toekomstige gevallen te voorkomen.
  Lees meer
 2. Column 1 december 2018

  Dat geld is niet van mij!

  Marthe* heeft het niet ruim. Al een paar jaar vraagt ze daarom kwijtschelding van de lokale belastingen. Dat kan als je weinig verdient en weinig spaargeld hebt. Je hoeft dan de belasting van de gemeente en het waterschap niet te betalen. Dat scheelt al…
  Lees meer
 3. Rapport 16 november 2017

  2017/129 Onvoldoende uitleg over weigeren (automatische) kwijtscheldingen door gemeenschappelijke regelingen

  Dit rapport behandelt twee cases over twee verschillende gemeenschappelijke regelingen. Casus 1: Een man vraagt om kwijtschelding van lokale belastingen bij Cocensus te Alkmaar. Zijn verzoek wordt afgewezen omdat hij over voldoende inkomsten zou beschikken. Hij klaagt erover dat de afwijzing onvoldoende is gemotiveerd. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid haar handelen en besluiten duidelijk en begrijpelijk moet uitleggen. Casus 2: Een man krijgt bericht van het GBLT te Zwolle dat hij niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding lokale belastingen omdat hij te veel vermogen heeft. Er wordt niet aangegeven op basis van welke gegevens dat is besloten. De ombudsman vindt dat de burger geen recht heeft op automatische kwijtschelding, maar wel mag verwachten dat het GBLT op zijn minst de informatie deelt waarover het beschikt.
  Lees meer
 4. Column 1 juli 2017

  Mooi meegedacht!

  Suzan* zorgt voor haar tachtigjarige vader. Ze gaat met hem mee naar ziekenhuisbezoek en verzorgt hem ook in zijn eigen huis. Omdat haar vader niet op loopafstand woont, reist Suzan daarom vaak met het openbaar vervoer. Ze is dan lang onderweg en moet veel…
  Lees meer
 5. Rapport 23 september 2013

  2013/129: Ondernemer klaagt over voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Ondernemer vraagt de gemeente Haarlemmermeer om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wegens geringe inkomsten. De gemeente neemt dit verzoek niet in behandeling omdat de man weigert een speciale bijstandsuitkering voor ondernemers aan te vragen. De Nationale ombudsman vindt het prima dat die kwijtscheldingregeling ook op verzoeker van toepassing is, maar de gemeente mag dan niet als voorwaarde stellen dat hij ook in aanmerking komt voor die bijstandsuitkering.
  Lees meer
 6. Rapport 18 april 2016

  2016/036 Gemeente Lelystad hanteert ten onrechte 'fatale' termijn voor het indienen van verzoek om kwijtschelding

  Een inwoner van de gemeente Lelystad vraagt kwijtschelding aan voor de aanslagen gemeentelijke heffingen. De gemeente wijst het verzoek af omdat deze niet binnen acht maanden na dagtekening is ingediend. De ombudsman wijst de gemeente erop dat de wet geen zogenaamde fatale termijn voor het indienen van een verzoek om kwijtschelding bevat. De gemeente zegt toe de aanvraag alsnog in behandeling te nemen.
  Lees meer
 7. Rapport 23 december 2015

  2015/179 Kasbetaling bij de Belastingdienst BCN op Bonaire moet weer mogelijk worden

  De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft vanwege (integriteits)risico's voor medewerkers en bezoekers de kasfunctie per 1 juni 2015 geheel opgeheven. De Consumentenbond Unkobon klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Er is namelijk een substantiële groep bewoners zonder (makkelijke) toegang tot internet en een groep mensen zonder bankrekening. BCN heeft hier vooraf geen onderzoek naar gedaan. De Nationale ombudsman vindt dat de BCN de belangen van deze groepen niet voldoende heeft meegewogen in zijn besluit. Er is immers geen redelijk alternatief geboden. Hij beveelt de minister van Financiën aan om kasbetaling weer mogelijk te maken en daaraan bekendheid te geven.
  Lees meer
 8. Rapport 23 juli 2013

  2013/092: Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR

  Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) wil de lokale belastingen 2012 van een vrouw niet kwijtschelden omdat zij volgens BSR in het bezit is van twee voertuigen. De vrouw kon aantonen dat haar caravan niets meer waard was en haar auto €500,-. De vrouw tekende bij BSR beroep aan tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding. Dit werd door BSR afgewezen. BSR heeft de caravan van de vrouw aangemerkt als een voertuig dat onder vermogensvrijstelling valt. De auto werd door BSR beschouwd als tweede voertuig, waarvan de waarde volledig buiten de vermogensvrijstelling valt. In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet staat dat er voor vermogensvrijstelling uitdrukkelijk sprake moet zijn van een auto. De Nationale ombudsman vindt het niet juist dat BSR volhardt in de beslissing dat de caravan onder de vermogensvrijstelling valt.
  Lees meer