Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

304 resultaten gevonden

 1. Rapport 27 december 2016

  2016/125 RDW moet juiste informatie verstrekken over de kosten van een keuring

  Een man klaagt erover dat de RDW hem over de kosten van een keuring niet duidelijk heeft voorgelicht. De werkelijke kosten van de keuring waren veel hoger dan het richtbedrag dat RDW heeft gegeven. De ombudsman beveelt de RDW aan een deel van de kosten die boven het richtbedrag uitgingen terug te betalen. Daarnaast vindt de ombudsman dat de RDW ervoor moet zorgen dat burgers een juiste indicatie van de kosten van een keuring kunnen krijgen.
  Lees meer
 2. Rapport 29 december 2015

  2015/185 DUO had kunnen voorkomen dat studente alsnog kosten voor onterechte beslaglegging moet betalen

  DUO laat wegens openstaande schulden een deurwaarder een beslag leggen op de bankrekening van een studente. Door gewijzigd beleid blijkt het beslag onterecht maar ondanks betaling in termijnen worden er toch deurwaarderskosten in rekening gebracht. De Nationale ombudsman vind dat DUO de studente en de deurwaarder had moeten inlichten dat de deurwaarderskosten niet voor rekening van de verzoekster zouden komen.
  Lees meer
 3. Rapport 4 september 2012

  2012/140: Vrouw maakt onnodige kosten voor rijlessen en -examen zonder recht op NL rijbewijs

  Nederlandse vrouw woont net over de grens in Duitsland en wil in Nederland haar rijbewijs halen. Nadat de RDW haar heeft verteld dat dit kan, volgt zij rijlessen en doet rij-examen. Maar dan blijkt dat zij toch geen Nederlands rijbewijs kan krijgen. De Nationale ombudsman vindt dat de RDW onjuiste informatie heeft gegeven. Inmiddels heeft de RDW dit aangepast. De ombudsman doet de aanbeveling om met de vrouw in gesprek te gaan om de gemaakte kosten te vergoeden.
  Lees meer
 4. Rapport 8 oktober 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst waarborgt vermindering dwangbevelkosten na vermindering belastingaanslag

  Wat als iemand naast het bedrag van zijn belastingaanslag ook dwangbevelkosten moeten betalen, maar het bedrag van de belastingaanslag wordt verminderd? De dwangbevelkosten moeten dan ook verlaagd worden, maar doet de Belastingdienst dit automatisch of moet de belastingbetaler daar zelf op letten? Met het risico dat als je niet oplet je als belastingbetaler teveel dwangbevelkosten betaalt. (2018.03623)
  Lees meer
 5. Rapport 12 augustus 2014

  2014/088 Communicatiestoornis met Domeinen mag burger niet op kosten jagen

  Nederlandse man, woonachtig in Duitsland, neemt eerst telefonisch contact op met Domeinen Roerende Zaken voordat hij een bod uitbrengt op een door hen aangeboden auto. De medewerkster reageert bevestigend als hij vraagt of hij een aan hem gegunde auto direct naar Duitsland kan meenemen. De man biedt op een auto en deze wordt hem gegund. Bij het ophalen hoort hij dat de auto eerst geregistreerd moet worden bij de RDW. Hij klaagt erover dat hij onjuist is geïnformeerd en verzoekt om ontbinding van de koopovereenkomst. Domeinen concludeert dat er sprake is van een communicatiestoornis aan beide zijden en stelt voor de koopovereenkomst zonder boete te ontbinden. De gemaakte kosten van ruim € 500 dient de man echter wel te betalen. De man mag er volgens de Nationale ombudsman vanuit gaan dat hij na betaling de auto mocht meenemen. Domeinen besluit daarop alsnog tot restitutie van de kosten.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Nieuwsbericht 17 november 2017

  Respecteer beslagvrije voet in wetsontwerp voor vereenvoudigd derdenbeslag

  De bescherming van de beslagvrije voet is onvoldoende gewaarborgd in het wetsontwerp voor de vereenvoudiging van het derdenbeslag. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. Op verzoek van…
  Lees meer
 7. Rapport 1 april 2015

  2015/060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af

  Een man krijgt van de Belastingdienst eerst de toezegging dat hij over eerdere jaren aftrek krijgt voor extra huishoudelijke hulp. Nadat hij de betaalbewijzen heeft verstrekt en de Belastingdienst zijn exacte inkomen heeft vastgesteld, krijgt hij bericht dat hij de aftrek niet krijgt. Onterecht, vindt de man, omdat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging zou hebben gedaan. De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is, omdat duidelijk is gemaakt dat er een drempelbedrag wordt gehanteerd. Ook is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond. De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden.
  Lees meer
 8. Rapport 11 oktober 2011

  2011/298: Ondernemer klaagt over onaangekondigde kosten handelsnaamonderzoek KvK

  Verzoeker vraagt een landelijk handelsnaamonderzoek aan bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland via een aanvraagformulier op de website. Hij krijgt een rekening van € 90. Hij klaagt erover bij de KvK dat hij dat moet betalen. Volgens hem staat het niet op het formulier. De medewerker die zijn aanvraag behandelt, behandelt ook zijn klacht. Dat vindt de man onjuist en hij schakelt de Nationale ombudsman in. Die constateert dat het aanvraagformulier van de KvK wel de goede informatie over de kosten geeft. Maar de KvK moet wel alle schijn van partijdigheid vermijden bij de klachtbehandeling en daarin past niet dat eenzelfde medewerker aanvraag en klacht behandelt. De KvK is het daarmee eens en laat weten dat dit in de toekomst anders geregeld wordt
  Lees meer
 9. Rapport 7 oktober 2014

  2014/132 RDW moet (deel) kosten herkeuring voor zijn rekening nemen na ongeldigverklaring kenteken

  Verzoeker krijgt van de RDW bericht dat het Nederlands kenteken van zijn auto ongeldig is verklaard. De reden is dat de RDW het bericht heeft gekregen dat voor de auto, die door een vorige eigenaar uit Zwitserland was geïmporteerd, een foutief jaartal in het Zwitserse kentekenbewijs had gestaan. Destijds had de RDW de invoer van de auto toegelaten. Nu moet verzoeker alle kosten dragen voor de keuring om een nieuw kenteken te krijgen. Hij klaagt, want hij vindt dat hij erop mocht vertrouwen dat het RDW een geldig kentekenbewijs voor de auto had afgegeven. De RDW vindt dat verzoeker bij de importeur moet aankloppen voor schadevergoeding. De Nationale ombudsman oordeelt dat het onterecht is verzoeker helemaal te laten opdraaien voor de kosten en beveelt de RDW aan (een deel van) de kosten van de herkeuring voor zijn rekening te nemen.
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 20 juli 2017

  Vrouw blijft dupe van complexe regeling

  Staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bieden geen oplossing voor een vrouw wier andere inkomstenbronnen (deels) wegvallen door verhoging van haar uitkering met een toeslag voor hulpbehoevendheid. Nationale…
  Lees meer