Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

13 resultaten gevonden

 1. Video 11 september 2012

  Column: Trap na voor de klokkenluider

  Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf. In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost. In deze video: de Nationale ombudsman spreekt over zijn…
  Lees meer
 2. Column 8 september 2012

  Trap na voor de klokkenluider

  Henk* werkt bij een middelgrote gemeente. Hij heeft fijne collega's met wie hij prettig samenwerkt, maar zijn leidinggevende Karola bezorgt hem en zijn collega's slapeloze nachten. Ze houdt zich niet aan afspraken, ze bereidt zich niet voor op…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 3 september 2013

  Ombudsman: duidelijke rol voor Meldpunt Integriteit woningcorporaties

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, pleit voor een duidelijke rol van het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Een medewerkster van een woningcorporatie klaagde als vertrouwenspersoon integriteit bij het Meldpunt over een bestuurder. Zij ging…
  Lees meer
 4. Rapport 27 december 2013

  2013/207: Schijn van partijdigheid: vertrouwenspersoon is ook coordinator P&O

  Man werkt bij waterschap en klaagt erover dat zijn werkgever toestaat dat er stelselmatig achteraf vergunningen worden aangevraagd en verleend voor projecten waarbij het waterschap zelf betrokken is. De ombudsman oordeelt dat er geen sprake is van een stelselmatige vergunningverlening achteraf door het waterschap. Wel is bij langdurige en omvangrijke landinrichtingsprojecten ervoor gekozen achteraf vergunningen te verlenen ter beperking van administratieve lasten, maar deze praktijk wordt door meer waterschappen gevolgd en burgers worden daardoor niet benadeeld. Hoewel dit strikt genomen in strijd met de wet is, ziet de ombudsman hierin geen integriteitsschending. De klacht over de aanwijzing van de coördinator Personeel en Organisatie tot vertrouwenspersoon voor klokkenluiders verklaart de ombudsman gegrond. Dit vanwege de nauwe banden met de directie, waardoor dit onvoldoende vertrouwen geeft. De schijn van partijdigheid moet worden vermeden en een vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn. De ombudman vindt dat de man zichzelf terecht als klokkenluider mocht zien en dat zijn kritiek op de vergunningverlening geen consequenties zou mogen hebben voor zijn rechtspositie.
  Lees meer
 5. Video 26 april 2013

  Column: Intimidatie door Stadsbank Enschede

  Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf. In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost. In deze video: de Nationale ombudsman spreekt over zijn…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 18 juli 2013

  Ombudsman stelt minister vragen over kosten van medische behandelingen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, wil weten waarom burgers niet voorafgaand aan een medische behandeling inzage in de kosten ervan kunnen krijgen.
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 6 oktober 2011

  Ombudsman: klokkenluiders ondersteunen en beschermen

  Het moet boven alle twijfel verheven zijn dat klokkenluiders ondersteund en beschermd worden. Dat heeft de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, betoogd tijdens een gesprek met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. In de Tweede…
  Lees meer
 8. Doelgroep 15 februari 2011

  Klokkenluiders

  Klachten over misstanden bij de overheid Het kan zijn dat je een misstand vermoedt bij een overheidsinstantie. Dan kun je de stap zetten om aandacht te vragen voor dat vermoeden: klokkenluiden. Dat doe je eerst bij de instantie zelf. Als dat onvoldoende…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 13 juli 2006

  Schriftelijk onderzoek in de zaak Spijkers

  De Nationale ombudsman heeft de bemiddeling tussen klokkenluider Spijkers en het Ministerie van Defensie beëindigd. De heer Spijkers en Defensie hebben in 2002 een overeenkomst getekend om een einde te maken aan een langdurig conflict. Het bleek niet…
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 31 oktober 2006

  Overeenkomst Defensie-Spijkers behoorlijk uitgevoerd

  Het Ministerie van Defensie heeft aan zes van de acht onderdelen van de overeenkomst met de heer Spijkers behoorlijk uitvoering gegeven. Het ministerie heeft wel op een bepaald moment onjuiste informatie gegeven over de stand van zaken rond de Koninklijke…
  Lees meer