Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

57 resultaten gevonden

 1. Rapport 12 juli 2018

  2018/050 LBIO moet bij start inningsproces kinderalimentatie duidelijk maken wat men kan verwachten rondom tussentijdse informatieverstrekking

  Een moeder klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te weinig moeite doet om de achterstallige kinderalimentatie bij haar ex-partner te innen. Ook klaagt ze over de informatieverstrekking rond de ondernomen acties. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO te weinig informatie heeft gegeven over wat zij konden doen voor de vrouw. Ook had het LBIO sneller moeten reageren op haar verzoeken om actie. De ombudsman geeft het LBIO mee om bij de start van een inningsproces duidelijk te maken wat men kan verwachten rondom tussentijdse informatieverstrekking.
  Lees meer
 2. Rapport 11 december 2013

  2013/186: Gescheiden vader stort kinderalimentatie aan ex-partner op verkeerde rekening

  Gescheiden vader van drie kinderen moet kinderalimentatie aan zijn ex-partner betalen. Hij maakt €420 euro over op een gezamenlijke rekening van hem en zijn ex-partner, terwijl zijn ex-partner hem heeft gevraagd het op haar eigen rekening te storten. Die gezamenlijke rekening staat in het rood en de ex-partner kan dus niet bij het geld. De man betaalt alsnog de alimentatie en wil die terug van het LBIO. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO terecht heeft vastgehouden aan het betalen van die alimentatiebedragen. De betaling van september kan verzoeker meenemen in de finale afrekening in de boedelscheiding.
  Lees meer
 3. Rapport 15 oktober 2014

  2014/139 LBIO stelt ten onrechte persoonlijke verklaring boven rechterlijke beschikking over te betalen kinderalimentatie

  Vrouw schakelt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in omdat zij van haar ex-man ineens een lagere kinderalimentatie ontvangt. De ex-man zegt dat over dit laatste een afspraak is gemaakt en toont het LBIO een door de vrouw ondertekende verklaring waarin zij toestemt in de verlaging. De vrouw klaagt dat het LBIO hiervan uitgaat in plaats van de rechterlijke beschikking en doet aangifte van vervalsing van de verklaring. De Nationale ombudsman is het eens met de vrouw; het LBIO had te weinig aantoonbare feiten voor de stelling van de man en had hem bij handhaving van zijn mening naar de rechter moeten verwijzen. Het LBIO krijgt van de ombudsman de aanbeveling voortaan het bedrag uit de rechterlijke beschikking te innen en ervoor te zorgen dat de vrouw de achterstallige alimentatie ontvangt.
  Lees meer
 4. Rapport 6 juni 2013

  2013/062: Vrouw klaagt dat ex-partner betalingsachterstand heeft van kinderalimentatie

  Gescheiden moeder van vier kinderen vraagt het LBIO de inning van de kinderalimentatie over te nemen omdat de ex-man niet betaalt. In een mediation hebben beide ex-partners afgesproken dat de alimentatie is verlaagd. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO terecht heeft geconstateerd dat er een afspraak over de alimentatie is gemaakt. De ex-partner heeft zich hier aangehouden en er is geen achterstand.
  Lees meer
 5. Rapport 5 september 2018

  2018/068 Wie A zegt… LBIO moet zich coulant opstellen

  Een vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om de inning van achterstallige kinderalimentatie over te nemen. Het LBIO doet dat door een fout niet. Uiteindelijk erkent het LBIO de fout en is het alsnog bereid de inning over te nemen. De vrouw vindt de excuses van het LBIO niet genoeg. Door de fout heeft zij kosten voor een advocaat gemaakt. En wil daar een schadevergoeding voor, maar het LBIO weigert dit. De ombudsman vindt dat de overheid gevolgen moet verbinden aan gemaakte fouten en zich daarbij coulant moet opstellen. De ombudsman vindt de klacht dan ook gegrond.
  Lees meer
 6. Rapport 15 december 2014

  2014/211 LBIO staakt inning kinderalimentatie binnen zes maanden zonder voldoende overleg en toelichting

  Een vrouw schakelt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in omdat haar ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt. Pas als haar ex-partner zes maanden regelmatig zou betalen, zou het LBIO het innen van de alimentatie kunnen staken. Maar ondanks deze wettelijke regel stopt het LBIO veel eerder met het innen. De ex-partner houdt dan prompt op met het betalen van de alimentatie. Als de vrouw het LBIO hierover benadert, start het LBIO de inning weer en legt het beslag. Maar wederom staakt het de inning binnen zes maanden. De vrouw klaagt dat het LBIO van de wettelijke regel afwijkt en geen oog heeft voor haar belangen. De Nationale ombudsman is het met haar eens dat het LBIO niet zonder vooroverleg en goede inventarisatie van belangen de inning had mogen staken. Ook had het LBIO de beslissing om te stoppen voldoende en op respectvolle wijze moeten toelichten.
  Lees meer
 7. Rapport 20 januari 2015

  2015/013 LBIO reageert onvoldoende op vragen en klachten over inning kinderalimentatie en loonbeslag

  Een man krijgt bericht dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de inning van de kinderalimentatie overneemt van de ex-vrouw en dat er loonbeslag wordt gelegd. Maar de man stelt geen achterstand te hebben in de betaling van de kinderalimentatie en niet verplicht te zijn het bedrag te indexeren. Hij gaat ervan uit dat de zaak met zijn toelichting op de berekening is afgesloten als hij geen reactie van het LBIO krijgt. Het LBIO zegt deze toelichting nooit te hebben ontvangen en reageert ook niet op diverse e-mails van de man. De Nationale ombudsman constateert dat het LBIO onnodig escalatie heeft laten ontstaan door niet voldoende op de vragen van de man in te gaan. Ook heeft het LBIO de klacht van de man over de manier van klachtbehandeling onvoldoende behandeld. De ombudsman beveelt het LBIO aan een gebaar naar de man te maken voor de ondervonden hinder. De ombudsman heeft niet kunnen vaststellen dat de bewering van de man waar is dat het LBIO privégegevens van de man aan zijn ex-vrouw heeft verstrekt.
  Lees meer
 8. Rapport 19 juni 2012

  2012/106: LBIO neemt inning kinderalimentatie over na stortingen op verkeerde rekening ex-partner

  Gescheiden vader moet via het LBIO kinderalimentatie betalen. Hij stort het geld, ondanks herhaaldelijk verzoek van het LBIO en zijn ex-partner op een verkeerde rekening. De vrouw kan dat geld niet opnemen voor de kinderen. Het LBIO neemt met die betalingen geen genoegen en neemt daarom de inning over. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO behoorlijk heeft gehandeld.
  Lees meer
 9. Rapport 5 april 2012

  2012/057: Man klaagt dat LBIO inning kinderalimentatie heeft overgenomen

  Als de rechter iemand verplicht om maandelijks bij te dragen aan de kosten voor levensonderhoud van de kinderen, dan is het de bedoeling dat het bedrag dat op een bankrekening wordt overgemaakt, ook volledig beschikbaar is en kan worden gebruikt voor de kinderen. In deze zaak vindt de klager dat dit het geval was. Het LBIO vond van niet omdat niet duidelijk was dat beide partners het eens waren met de storting op een voormalige gemeenschappelijke rekening. Volgens de ombudsman is het logisch dat het LBIO dan uitgaat van een achterstand in betaling. Het LBIO was door geen van de ex-echtelieden op de hoogte gesteld van de meest recente wijziging in de betalingsverplichting. Er bleek teveel betaald te zijn. De ombudsman vindt het redelijk dat het teveel betaalde bedrag niet is teruggevorderd bij de ex-partner, maar is verrekend met de toekomstige termijnbedragen.
  Lees meer
 10. Rapport 30 juni 2017

  Rapportbrief: LBIO vraagt onnodig oude betalingsgegevens op bij alimentatieplichtige

  Een man heeft volgens het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een achterstand in betaling kinderalimentatie aan zijn ex-partner. Bij meerdere betalingen blijkt namelijk dat de man niet heeft vermeld voor welke maand de alimentatie bestemd is. Na een uitgebreide discussie betaalt de man onder protest het bedrag aan zijn ex-partner. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman dat het LBIO hem heeft gedwongen om een bedrag aan zijn ex-partner te betalen, terwijl hij de betreffende maand al had betaald. De ombudsman vindt dat het LBIO juist heeft gehandeld bij het bepalen van de betalingsachterstand, maar ten onrechte betalingsgegevens over eerdere jaren bij de man heeft opgevraagd. Dit was niet noodzakelijk en heeft geleid tot verdere escalatie en discussie. (2016.08637)
  Lees meer