Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

49 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 6 december 2016

  3x leren over behoorlijke invordering door de RBG

  De Regionale Belasting Groep (RBG) zorgt voor maatwerk en persoonlijk contact bij de invordering van de aanslag voor waterzuiveringsheffing. Dit blijkt na onderzoek van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. De ombudsman onderzocht de invordering…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Rapport 4 juni 2018

  2018/037 Belastingdienst/Toeslagen laat kansen liggen om probleem met uitbetaling toeslagen op te lossen

  Een vrouw dient een klacht in over de Belastingdienst/Toeslagen. Zij hebben haar fout geïnformeerd over het uitbetalen van haar zorgtoeslag en kindgebonden budget en het niet invorderen van openstaande schulden. Nu krijgt ze niets uitbetaald. Pas als de Nationale ombudsman nadere vragen stelt over deze zaak wordt een fout ontdekt en gecorrigeerd door Toeslagen. De ombudsman acht de klacht gegrond en neemt er met instemming kennis van dat de Belastingdienst/Toeslagen na zijn tussenkomst alsnog met terugwerkende kracht heeft uitbetaald.
  Lees meer
 3. Rapport 1 april 2015

  2015/062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld

  De Belastingdienst legt beslag op zaken die een belastingschuldige in bruikleen heeft van een BV. De BV is het met de inbeslagname van haar eigendom niet eens. Maar de Nationale ombudsman vindt dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst dit in redelijkheid kan beslissen omdat er sprake is van bedrijfsvermenging en in zo'n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien.
  Lees meer
 4. Column 24 maart 2018

  Duizendmaal dank

  Ellen* krijgt het Spaans benauwd als ze het bericht van de Belastingdienst leest dat haar auto volgende week in beslag wordt genomen. Zij heeft namelijk een belastingschuld omdat zij nog over een afgelopen jaar inkomstenbelasting moet betalen. De…
  Lees meer
 5. Rapport 20 juni 2017

  2017/073 Verkoop van in beslag genomen machines door Belastingdienst terecht maar de manier waarop niet

  Een man klaagt over de Belastingdienst. Om een belastingschuld van twee bedrijven te innen, hebben zij beslag gelegd op machines die eigendom waren van een derde partij. Deze machines worden vervolgens verkocht. De man is het niet eens met de verkoop en de manier waarop deze verkocht worden. Na onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de onderhandse verkoop zonder toestemming gegrond. Maar de klacht over de verkoop van de in beslag genomen machines is niet gegrond.
  Lees meer
 6. Rapport 18 april 2016

  2016/037 Belastingdienst schiet tekort in toetsing van bezwaar en geeft geen goede motivering

  Een man maakt bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting. Hij stelt dat de Belastingdienst rekening moet houden met een verlies dat hij heeft geleden door de verkoop van een pand. Het bezwaar wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. De man gaat in beroep maar dit wordt afgewezen wegens het niet volledig betalen van het griffiegeld. De ombudsman onderzoekt de wijze van toetsing die de Belastingdienst hanteert en beoordeelt deze als niet goed gemotiveerd en te beperkt.
  Lees meer
 7. Rapport 10 oktober 2017

  2017/116 Belastingdienst mag zekerheid vragen bij uitstel van betaling belastingschuld

  Een man vraagt de Belastingdienst om uitstel van betaling voor een belastingschuld. Het verzoek wordt afgewezen omdat er onvoldoende zekerheid is voor de schuld. De man gaat in beroep tegen de eis van 100% zekerheid en de hoogte van de naheffing. De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst zekerheid mag verlangen voor het verlenen van uitstel van betaling.
  Lees meer
 8. Rapport 3 september 2015

  2015/130 Belastingdienst moet fotograaf duidelijk laten weten wanneer hij zijn belastingschuld moet betalen om verkoop auto te voorkomen

  Fotograaf heeft grote achterstanden in het betalen van zijn belastingen. De Belastingdienst heeft daarom twee keer beslag gelegd op zijn auto en de auto uiteindelijk verkocht. De fotograaf stelt tijdens het beslag veel vragen over hoogte van de schuld en doet betalingsvoorstellen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de fotograaf duidelijk had moeten vertellen dat hij om verkoop van de auto te voorkomen, de volledige schuld van €6000 direct moest betalen.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 23 maart 2015

  Belastingdienst brengt minima in problemen met verrekening toeslagen

  De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden. Deze gezinnen hebben de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget nodig om…
  Lees meer
 10. Rapport 29 december 2014

  2014/227 Belastingdienst dupeert echtpaar bij regeling niet-invordering omdat intern niet bekend is dat er nog aanslagen aankomen

  Een echtpaar heeft gezondheidsproblemen en geen middelen om de belastingschulden uit hun voormalige bedrijf te betalen. Er volgt geen kwijtschelding, maar wel de toezegging dat de Belastingdienst geen invorderingsmaatregelen treft. Deze beslissing wordt teruggedraaid als het echtpaar voor nieuwe navorderingsaanslagen inkomstenbelasting vraagt hierop dezelfde werkwijze toe te passen. De Belastingdienst wijst het ingestelde beroep af, omdat de nieuwe schulden het voortzetten van het niet-invorderen in de weg staan. Duidelijk is dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat. De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht. De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten. Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen. De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject.
  Lees meer