Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

12 resultaten gevonden

 1. Rapport 5 november 2018

  2018/081 IND mag vreemdeling intrekkingsformulier niet laten ondertekenen als advocaat niet aanwezig is

  Vrouw komt zonder haar advocaat aan het loket van de IND voor een aanvraag verblijfsvergunning. De IND stelt voor haar aanvraag in te trekken en de vrouw ondertekent die. De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat de IND een vreemdeling het intrekkingsformulier laat ondertekenen als de IND weet dat een aanvrager wordt bijgestaan door een advocaat. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de IND de intrekking als nietig beschouwt en zal haar via haar advocaat een nieuwe uitnodiging voor een loketbezoek sturen.
  Lees meer
 2. Rapport 14 december 2012

  2012/199: IND stuurt na verzoek naamswijziging man voornemen tot intrekking van verblijfsvergunning

  Een man van Koerdische afkomst heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Hij kon aantonen dat hij te vrezen had voor vervolging in Turkije. Hij dient bij de gemeente een verzoek tot naturalisatie in en tegelijk voor wijziging van zijn Turkse in een Koerdische naam. Dit laatste verzoek behandelt de IND. Die twijfelt door het verzoek aan zijn eerder opgegeven identiteit. Ze sturen hem een voornemen tot intrekking van zijn verblijfsvergunning en stellen een onderzoek in. De man en zijn gezin leven hierdoor in angst en schakelen een advocaat in. De ombudsman vindt dat de IND de zaak van te voren beter had moeten voorbereiden, door de man bijvoorbeeld te vragen zijn verzoek om naamswijziging toe te lichten. Nu overviel de actie van de IND hem en had grote impact. De ombudsman vraagt de afwijzing van het verzoek van de man om vergoeding van de advocaatkosten te heroverwegen.
  Lees meer
 3. Rapport 2 april 2018

  2018/013 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug doet te lang over nemen besluit terugbetaling bijstandsuitkering

  Een vrouw met een bijstandsuitkering ontvangt erfenissen van haar vader en haar oma. Zij meldt dit bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), die haar bijstandsuitkering vervolgens intrekt en terugvordert. De vrouw klaagt erover dat er volgens haar te veel tijd zit tussen haar melding van de erfenissen en het besluit tot terugvordering. Ze moet nu meer inkomstenbelasting betalen dan wanneer de RSD het besluit sneller had genomen en ze sneller had kunnen terugbetalen. De Nationale ombudsman vindt dat de RSD tekort is geschoten door niet secuur en voortvarend genoeg te handelen.
  Lees meer
 4. Rapport 7 april 2016

  2016/032 Openbaar lichaam Sint Eustatius reageert niet op bezwaarbrieven en informeert niet over beroepsprocedure

  Een inwoner van St. Eustatius dient bezwaar in bij het openbaar lichaam tegen het intrekken van zijn vaarvergunning en vraagt tegelijkertijd om een schadevergoeding. De intrekking van de vergunning wordt ongedaan gemaakt, maar de schadeclaim wordt afgewezen. De man maakt bezwaar tegen dit besluit maar krijgt ruim anderhalf jaar lang geen reactie. Hij wordt ook niet erover geïnformeerd dat hij bij de rechter in beroep moet gaan. De ombudsman vindt dat het openbaar lichaam daarmee escalatie in de hand heeft gewerkt en het vertrouwen heeft beschaamd.
  Lees meer
 5. Rapport 24 december 2015

  2015/181 Koninklijke Marechaussee moet mensen bij grensweigering een aanspreekpunt bieden voor meer informatie

  Een man nodigt zijn Cubaanse schoonmoeder uit in Spanje. Zij reist via Nederland. Er ontstaat op Schiphol een verwarrende situatie met meerdere controles door de KMar omdat de vrouw onvoldoende informatie kan geven. Haar reisdoel en route komen namelijk niet overeen met de visumaanvraag. Het visum wordt ingetrokken en ze moet in een transitruimte verblijven. Het lukt verzoeker niet bij de KMar iemand aan de telefoon te krijgen om informatie te krijgen en te geven. Zijn vrouw vliegt naar Schiphol, maar slaagt er niet in om iemand te spreken te krijgen over de weigering haar moeder door te laten reizen. De vrouw vliegt weer terug naar Cuba. De Nationale ombudsman vindt dat de KMar voldoende hulpvaardig is geweest, maar het ontbreekt aan een aanspreekpunt op Schiphol voor reizigers en familie als iemand aan de grens geweigerd wordt. De ombudsman doet de minister van Defensie een aanbeveling om de aan de grens geweigerde reizigers in meerdere talen te informeren over hun situatie.
  Lees meer
 6. Rapport 31 maart 2015

  2015/050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten

  Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd. Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken. Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen.
  Lees meer
 7. Rapport 24 december 2013

  2013/221: IND wijst WOTS-verzoek af

  Afghaan heeft een Nederlandse verblijfsvergunning. Hij zit in Duitsland een gevangenisstraf van 14 jaar uit wegens invoer van grote hoeveelheden drugs. Duitsland vraagt Nederland de straf over te nemen, maar DJI weigert dat omdat er vanwege het vonnis de IND juist een intrekkingsprocedure voor de verblijfsvergunning is gestart. De IND wil de man niet in Duitsland horen over de intrekking, en om die reden trekt de IND het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning weer in. Toch geeft de IND een negatief advies over het WOTS-verzoek. De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat DJI het WOTS-verzoek heeft afgewezen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat door een beleidswijziging de IND wel in het buitenland betrokkenen kan horen.
  Lees meer
 8. Column 17 mei 2014

  Onverwachte verrassing

  Priscilla* is in 1999 aangereden door een scooter. Tot op de dag van vandaag heeft ze daar nog steeds last van. Lopen, staan en zitten gaan vaak gemoeid met veel pijn. Als pleister op de wond krijgt ze voor haar lichamelijk letsel in 2009 een bedrag van €…
  Lees meer
 9. Rapport 27 maart 2014

  2014/025: Geen vrijstelling lokale heffingen wegens vermogen door schadevergoeding

  Vrouw heeft na aanrijding door scooter €20.000 ontvangen wegens vergoeding van immateriële schade als levenslange pijn bij lopen, staan en zitten. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) weigert haar vrijstelling te verlenen voor de aanslag lokale heffingen wegens dit vermogen. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman trekt BSGR zelfs eerder verleende kwijtschelding in. De Nationale ombudsman vindt dat zij haar schadevergoeding niet zomaar hoeft aan te wenden voor het betalen van lokale heffingen. Nu de gemeente haar vele jaren de kwijtschelding heeft verleend, dient in deze situatie BSGR de uitzonderingsclausule toe te passen. Er bestaat wel ruimte voor BSGR om na verloop van jaren het overgebleven deel van de schadevergoeding niet langer vrij te laten. Maar dan is een duidelijk beleid nodig zodat burgers hier op voorbereid zijn.
  Lees meer
 10. Rapport 3 oktober 2013

  2013/137: Nederlandse Ambassade in Kenia laat vrouw 6 maanden wachten op Bewijs van Nederlanderschap

  Vrouw gaat met haar zeventienjarige zoon op familiebezoek naar Kenia. Bij terugreis probeert zij haar meerderjarige Somalische zoon op het Nederlandse paspoort van de zeventienjarige mee te nemen. De Nederlandse ambassade deelt abusievelijk aan de Keniase autoriteiten mee dat ook het paspoort dat de vrouw bij zich heeft, niet van haar is. Op grond van deze onjuiste informatie wordt de vrouw aangehouden en vastgezet en na twee weken op borgtocht vrijgelaten. Omdat de ambassade deze fout niet voortvarend herstelt, raakt de vrouw in een strafzaak verwikkeld en mag zij pas na een half jaar weer naar Nederland reizen. Haar drie minderjarige kinderen zijn al die tijd in Nederland opgevangen en haar bijstandsuitkering is stopgezet, terwijl haar verblijf in Kenia wel geld kostte. De Nationale ombudsman stelt vast dat verzoekster zelf een belangrijk aandeel heeft in de ontstane situatie. Maar hij vindt dat de ambassade hulpvaardiger en sneller had moeten handelen om het ontstane probleem op te lossen.
  Lees meer