Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

89 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 7 december 2016

  De Nationale ombudsman is partner van de Week van de integriteit

  De Week van de integriteit staat in het teken van integer handelen voor zowel overheden als bedrijven. De Nationale ombudsman heeft integriteit als een van zijn behoorlijkheidsnormen en vindt dat een overheid transparant moet zijn en verantwoording moet…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 3 september 2013

  Ombudsman: duidelijke rol voor Meldpunt Integriteit woningcorporaties

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, pleit voor een duidelijke rol van het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Een medewerkster van een woningcorporatie klaagde als vertrouwenspersoon integriteit bij het Meldpunt over een bestuurder. Zij ging…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 20 november 2017

  Herkent en behandelt Defensie integriteitsklachten voldoende?

  De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. In…
  Lees meer
 4. Tekstpagina 7 mei 2015

  Voor leveranciers

  Zaken doen met de Nationale ombudsman Hier leest u hoe de Nationale ombudsman te werk gaat bij het verlenen van opdrachten en het aangaan van contracten met leveranciers. Deze aanpak geldt ook voor de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman. Inkoopbeleid…
  Lees meer
 5. Rapport 7 februari 2019

  2019/011 Universiteit Utrecht had wetenschapper moeten betrekken in behandeling van klacht van oud-student over ontbreken van vermelding als co-auteur

  Een man klaagt erover dat het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht hem niet heeft betrokken bij de klachtenprocedure van een (voormalige) student over de vermelding als co-auteur bij een publicatie. Daarnaast vindt hij dat het College van Bestuur te dwingend is geweest in zijn advies om de publicatie te corrigeren. Hij is wel betrokken als informant, maar niet gehoord als belanghebbende. De ombudsman is het met de wetenschapper eens dat dit wel had moeten gebeuren en acht zijn klacht op dat punt gegrond. Met betrekking tot de correctie geeft de ombudsman de man geen gelijk.
  Lees meer
 6. Rapport 19 augustus 2013

  2013/100: Verzoekster klaagt over onvoldoende actieve houding door Meldpunt Integriteit Woningcorporaties na melding

  Vrouw is vertrouwenspersoon integriteit bij een woningcorporatie. Binnen de corporatie is onvrede over de manier van communiceren van een bestuurder, de inzet en salariëring van adviseurs en de financiële verslaglegging. Medewerkers en OR zeggen vertrouwen in de bestuurder op. De Raad van Toezicht doet onderzoek en de vrouw meldt de misstand bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van het ministerie van BZK. Maar het meldpunt doet niets omdat de Raad van Toezicht al onderzoek heeft gedaan. De Nationale ombudsman vindt dat het Meldpunt niet voldoende duidelijk is geweest over zijn rol en dat zich hier wreekt dat er nog geen goede regeling voor klokkenluiders is
  Lees meer
 7. Rapport 21 januari 2019

  2019/006 Registratie aandachtsvestiging/signalering door politie niet op orde

  De eigenaar van een particulier ambulance- en brandweerbedrijf klaagt over de manier waarop de politie hem heeft bejegend en de plaatsing van een zogenaamde aandachtsvestiging/signalering op zijn persoon en de voertuigen. Dit komt volgens de eigenaar door een conflict tussen hem en het Instituut Fysieke Veiligheid over vergunningen. Na onderzoek concludeert de ombudsman dat binnen de politie niet duidelijk is om welke signalering het gaat, waarom de politie deze koos en of aan de eisen voor deze signalering is voldaan. Verder is de schijn van partijdigheid gewekt. De ombudsman beveelt aan de registratie van signaleringen op orde te brengen.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 19 januari 2017

  Publicatie Factchecker SER over windturbines voldoende zorgvuldig

  De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zich voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden bij de totstandkoming van de zogenaamde online factchecker over voor- en nadelen van windturbines. Dat…
  Lees meer