Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

124 resultaten gevonden

 1. Rapport 23 november 2016

  2016/106 LBIO bereidt beslissing om inning alimentatie over te nemen onvoldoende voor

  Een gescheiden man betaalt alimentatie voor zijn twee kinderen. Eén kind woont bij hem. In een aanvullend ouderschapsplan wordt een omgangsregeling vastgelegd en spreken ze af over en weer alimentatie te betalen. Na diverse discussies doet de moeder een voorstel om de omgangsregeling en de alimentatie te laten vervallen. De man accepteert uiteindelijk het voorstel en stuurt de ondertekende overeenkomst naar de advocaat. Het LBIO laat de man na een aantal maanden weten dat hij de alimentatie niet heeft betaald. De man wijst op de gesloten overeenkomst, maar de moeder zegt de overeenkomst niet te hebben ontvangen. Hij klaagt erover dat het LBIO de inning overneemt zonder eerst voldoende navraag te doen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning onvoldoende heeft voorbereid.
  Lees meer
 2. Rapport 23 november 2016

  2016/107 LBIO handelt niet oplossingsgericht bij het overnemen van de inning alimentatie

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Door een betalingsachterstand neemt het LBIO de inning van de alimentatie over. Het LBIO rekent vervolgens onterecht langer terug dan zes maanden voor de inning. De man betaalt de gehele achterstand behalve het te veel geinde bedrag. De man klaagt erover dat het LBIO vervolgens voor de tweede keer de inning overneemt en de betaalde opslagkosten aan zijn ex-partner overmaakt. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO niet oplossingsgericht heeft gehandeld. Het LBIO mocht niet van verzoeker blijven eisen dat hij de alimentatietermijn moet betalen die buiten de wettelijke zes maanden termijn ligt. Ook vindt de ombudsman het niet juist dat de opslagkosten zonder overleg zijn overgemaakt naar de ex-partner.
  Lees meer
 3. Rapport 8 februari 2016

  2016/011 LBIO neemt drastische maatregelen bij inning opslagkosten

  Nadat de inning van partneralimentatie op verzoek van de ex-partner was stopgezet, is een man het LBIO nog opslagkosten verschuldigd. Door middel van een beslaglegging op het huis van de man wil LBIO deze kosten verhalen en hierover dient hij een klacht in. De Nationale ombudsman vindt dat beslaglegging op het huis niet in verhouding staat tot het doel van het LBIO; het innen van opslagkosten en neemt met instemming kennis van de toezegging van het LBIO om de kosten van de beslaglegging voor eigen rekening te nemen.
  Lees meer
 4. Rapport 13 oktober 2016

  2016/093 LBIO informeert niet duidelijk en volledig over opheffing loonbeslag

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Hij is voor de derde keer te laat met betalen en krijgt daardoor geen mogelijkheid meer om binnen een bepaalde termijn te betalen. Door aan te tonen dat er geen achterstand is wordt inning door het LBIO voorkomen. Omdat hij dit niet doet neemt het LBIO de inning over en legt ook direct loonbeslag. Het loonbeslag wordt na twee dagen opgeheven maar de inning blijft gehandhaafd. De man klaagt over het direct overnemen van de inning zonder dat hij de kans krijgt om te betalen. Ook klaagt hij over het loonbeslag en de informatieverstrekking. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning mag overnemen op grond van het vaste beleid. Het directe loonbeslag vindt de ombudsman onredelijk omdat hij de achterstand al had betaald voor de inning. Verder moet het LBIO duidelijker aangeven dat met het eindigen van het loonbeslag niet ook de inning was geëindigd.
  Lees meer
 5. Rapport 8 februari 2018

  2018/004 LBIO moet alimentatieplichtigen beter informeren over gevolgen opschorting

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen schrijft de heer Bakker1 in augustus 2013 dat zij van zijn ex-partner het verzoek hebben ontvangen om de alimentatie-inning over te nemen, omdat sprake zo

  Lees meer
 6. Rapport 4 december 2014

  2014/186 LBIO had eerder duidelijk moeten zijn over voorwaarden inning partneralimentatie

  Een vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) om de alimentatie bij haar ex-partner te innen. Eerst wil het LBIO dit niet doen, omdat de overeenkomst niet is bekrachtigd door een rechter en onduidelijk is wat de partneralimentatie bedroeg tijdens de voorgaande, wel door de rechter bekrachtigde overeenkomst. Na aandringen van de vrouw neemt het LBIO het verzoek toch in behandeling onder voorwaarde dat er geen discussie ontstaat tussen de vrouw en haar ex-partner over de interpretatie van de gemaakte afspraken. Tijdens de behandeling wijzigt het LBIO herhaaldelijk zijn standpunt over de voorwaarden waaronder het de inning van de alimentatie kan overnemen. Op basis van een reactie van de ex-partner op de vraag om betaling van de alimentatie aan te tonen besluit het LBIO de inning van de alimentatie niet over te nemen. De vrouw klaagt bij de Nationale ombudsman over de wijze waarop het LBIO tot deze beslissing is gekomen. De ombudsman concludeert na onderzoek dat het LBIO te lang onduidelijk is geweest over de voorwaarden om de inning van de alimentatie over te nemen.
  Lees meer
 7. Rapport 7 januari 2015

  2015/005 LBIO moet duidelijke informatie verstrekken over opschorten inning

  Een gescheiden moeder vraagt het LBIO om de inning van de alimentatie over te nemen. Het LBIO had de inning opgeschort toen in diezelfde periode de zoon tijdelijk bij zijn vader woonde. Het was de vrouw niet duidelijk welke voorwaarden golden voor de opschorting, die vervolgens heel lang duurde. De Nationale ombudsman ziet dat het LBIO aan de moeder niet altijd dezelfde redenen heeft genoemd voor de opschorting. Het LBIO had daar veel sneller uitsluitsel over moeten geven.
  Lees meer
 8. Rapport 15 december 2014

  2014/211 LBIO staakt inning kinderalimentatie binnen zes maanden zonder voldoende overleg en toelichting

  Een vrouw schakelt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in omdat haar ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt. Pas als haar ex-partner zes maanden regelmatig zou betalen, zou het LBIO het innen van de alimentatie kunnen staken. Maar ondanks deze wettelijke regel stopt het LBIO veel eerder met het innen. De ex-partner houdt dan prompt op met het betalen van de alimentatie. Als de vrouw het LBIO hierover benadert, start het LBIO de inning weer en legt het beslag. Maar wederom staakt het de inning binnen zes maanden. De vrouw klaagt dat het LBIO van de wettelijke regel afwijkt en geen oog heeft voor haar belangen. De Nationale ombudsman is het met haar eens dat het LBIO niet zonder vooroverleg en goede inventarisatie van belangen de inning had mogen staken. Ook had het LBIO de beslissing om te stoppen voldoende en op respectvolle wijze moeten toelichten.
  Lees meer
 9. Rapport 11 december 2014

  2014/207 LBIO Rotterdam heeft fouten bij inning snel hersteld en voldoende aandacht besteed aan de communicatie over inning alimentatie

  Een vrouw moet alimentatie betalen aan haar ex-partner voor haar drie minderjarige kinderen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) Rotterdam neemt de inning over door loonbeslag te leggen. De vrouw vindt dat het LBIO onzorgvuldig handelt, onder andere omdat zij een aantal maanden dubbel heeft betaald en ze meent dat de kosten voor de inning te snel zijn gemaakt, ze zou de brief daarover niet hebben ontvangen. Ook vindt zij dat het LBIO geen oog heeft voor het feit dat ze geen geld heeft en daardoor de alimentatie niet kan betalen. De Nationale ombudsman constateert dat het LBIO correct heeft gehandeld door haar steeds informatie te geven en verder de beslagvrije voet heeft gerespecteerd. Het LBIO had meer empathie kunnen tonen voor de financiële problemen van de vrouw en de correctie van de foutieve dubbele inningen beter kunnen uitleggen, maar het optreden van het LBIO is verder behoorlijk geweest.
  Lees meer
 10. Rapport 24 juli 2017

  2017/088 LBIO heeft onvoldoende oog voor positie van man bij overnemen alimentatie-inning

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) laat een man weten de alimentatie-inning over te nemen, omdat er volgens zijn ex-partner en meerderjarige dochter een achterstand zou zijn. De man klaagt over de manier waarop het LBIO heeft gereageerd op zijn tegenargumenten. Ook klaagt hij erover dat hij zelf met ex-partner en dochter moet verrekenen wat het LBIO te veel heeft betaald. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO bij het zoeken naar een oplossing onvoldoende oog heeft gehad voor de positie van de man.
  Lees meer