Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

12 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 17 april 2018

  Ombudsman onderzoekt inburgering

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering. In dit onderzoek brengt hij het perspectief van de inburgeraar actief in bij de voorgenomen stelselherzieningen van de verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij is…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 8 februari 2018

  Van privacy tot inburgering, big data en participatie burgers bij grote infrastructurele projecten

  Nationale ombudsman presenteert onderzoeksagenda 2018 De Nationale ombudsman onderzoekt in 2018 onder andere de digitale formulieren van de overheid, de participatie van burgers bij grote infrastructurele projecten in hun woonomgeving, inburgering,…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 31 december 2014

  Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland

  De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland. Hoewel al bekend was dat de voorbereidingen voor de invoering van het examen niet gereed waren, is de invoering…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 12 januari 2011

  Nationale ombudsman start onderzoek hardheidsclausule Wet Inburgering Buitenland

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering in het buitenland. Hij neemt onder de loep hoe invulling wordt gegeven aan de zogenoemde hardheidsclausule. Vreemdelingen kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule in de wet als ze menen dat…
  Lees meer
 5. Rapport 10 april 2018

  2018/017 Inburgeringsexamen behaald, toch volle pond betaald!

  Twee vrouwen vestigen zich in 2012 bij hun partner in Nederland. Zij moeten inburgeren en een inburgeringsexamen halen. Zij lenen allebei €5.000 van DUO met de voorwaarde, als ze op tijd inburgeren, 70% van de kosten vergoed te krijgen. Nadat ze het examen binnen drie-en-een-half jaar hebben gehaald, moeten zij DUO toch 100% terugbetalen. De Nationale ombudsman vindt dat DUO tekort is geschoten in de informatieverstrekking en doet de minister van SZW de aanbeveling een passend gebaar te maken naar de beide vrouwen.
  Lees meer
 6. Onderzoek 23 mei 2011

  2011/135: Eigen onderzoek naar omgang IND met inherente afwijkingsbevoegdheid inburgering

  Om de integratie in onze maatschappij te bevorderen wordt sinds 2006 van nieuwkomers verwacht dat zij voor hun komst hier in hun land van herkomst slagen voor het basisexamen inburgering. Pas dan wordt iemand in Nederland toegelaten.

  Lees meer
 7. Tekstpagina 31 januari 2018

  Onderzoeksagenda 2018

  De Nationale ombudsman geeft bijzondere aandacht aan schulden en armoede, toegang tot voorzieningen, bescherming van rechten, inspraak en participatie en digitalisering. De keuze voor deze vijf thema's is gebaseerd op zijn visie en missie, klachteninstroom…
  Lees meer
 8. Rapport 15 december 2014

  2014/213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus

  Een man maakt uit informatie op de website inburgeren.nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt. Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding. Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en daar wordt hij niet veel wijzer van. Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e-mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD). Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen, omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling; de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol. DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad, maar kan niet anders dan de wet naleven. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag van de man onder welke regeling hij valt. DUO voert de regelingen uit voor de minister van Sociale Zaken. De ombudsman beveelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de man te laten benaderen door DUO over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus, eventueel samen met de Sociale Dienst.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 23 mei 2011

  Uitzondering op inburgeringsvereiste alleen symbolisch

  Sinds de Wet Inburgering in het Buitenland uit 2006 zijn geen verzoeken van vreemdelingen toegewezen om op grond van bijzondere omstandigheden uitgezonderd te worden voor het inburgeringsvereiste. Gezien de aard van de zaken waar het om gaat, is dat…
  Lees meer
 10. Column 6 april 2008

  Inburgeren

  We kennen allemaal wel mensen die een LAT-relatie, een relatie op afstand, hebben. Mensen die, hoewel met elkaar verbonden, niet op één adres wonen. Zo’n LAT-relatie wordt wat lastig als je geliefde aan de andere kant van de wereld woont. Daarom besluiten…
  Lees meer
  Onderwerpen: