Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

36 resultaten gevonden

 1. Onderzoek 23 augustus 2016

  2016/075 Onderzoek over de uitvoeringspraktijk van inbeslagname van voorwerpen

  De burger is onvoldoende in beeld bij het proces van in beslag nemen van voorwerpen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. "Uit ons onderzoek blijkt dat als een voorwerp in beslag genomen is, het daarna voor de burger in een soort zwart gat belandt. Je weet niet waar het voorwerp is en wat ermee gebeurt. Soms is het verkocht of vernietigd zonder dat je dat weet", aldus Van Zutphen. De ombudsman vindt dit onbehoorlijk. Hij doet aanbevelingen om het proces te verbeteren. De informatieverstrekking aan de burger en de rechtsbescherming moeten bijvoorbeeld beter. De politie, het Openbaar Ministerie en Domeinen hebben toegezegd met de aanbevelingen aan de slag te gaan.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 22 mei 2017

  Ombudsman tevreden over verbeteringen in beslagproces

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is tevreden over de manier waarop de politie, het Openbaar Ministerie en Domeinen de aanbevelingen uit zijn rapport 'Waar is mijn auto?' hebben opgepakt. Dit schrijft hij in een brief aan onder meer de minister…
  Lees meer
 3. Rapport 27 september 2016

  2016/088 Openbaar Ministerie en politie Oost-Brabant gaan onzorgvuldig te werk bij inbeslagname vuurwapens

  Een man krijgt van de politie een vergunning om thuis vuurwapens en munitie te hebben. Als een oom overlijdt, neemt hij een aantal vuurwapens van deze oom mee naar zijn woning. De politie neemt tijdens een controle bij hem thuis alle aanwezige wapens en munitie in beslag. De man klaagt erover dat het Openbaar Ministerie en de politie onzorgvuldig te werk zijn gegaan tijdens de inbeslagname. Hij doet afstand van alle verboden wapens, maar krijgt slechts een deel van de toegestane wapens terug. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de burger goed en uit zichzelf wordt geïnformeerd over in beslag genomen voorwerpen. De ombudsman doet de aanbeveling om met de man tot een passende tegemoetkoming te komen.
  Lees meer
 4. Rapport 19 november 2014

  2014/171 Politie treedt correct op bij zich verzettende eigenaar tegen inbeslagname hond

  De hond van een man en een vrouw krijgt als gevolg van een aantal bijtincidenten een muilkorf- en aanlijngebod. Als de hond daarna een andere hond bijt, neemt de gemeente de hond in beslag. De man verzet zich, waarna de politie, die hierbij aanwezig is omdat werd verwacht dat de man en vrouw niet wilden meewerken, de man fixeert met een nekklem om de hond uit de woning te kunnen halen. Daarna wordt de man met behulp van handboeien aangehouden vanwege het beletten en/of belemmeren van een ambtshandeling. De man en vrouw klagen erover dat de politie disproportioneel geweld heeft gebruikt. De Nationale ombudsman vindt het gebruikte geweld niet disproportioneel omdat de man tegenwerkte en de politie snel moest handelen om de hond in beslag te nemen.
  Lees meer
 5. Rapport 12 september 2018

  2018/071 OM heeft niet geprobeerd te voorkomen dat in beslag genomen geluidsapparatuur werd vernietigd

  Politie Noord-Nederland neemt geluidsapparatuur in beslag wegens geluidsoverlast. Het OM verleent een machtiging tot vernietiging maar de eigenaar stelt beklag in bij de rechter. Rechter vindt dat spullen terug moeten. Dit gebeurt niet ondanks herhaaldelijke verzoeken van de eigenaar. Dan blijkt dat de items zijn vernietigd. De eigenaar klaagt hierover bij de ombudsman. Het blijkt dat vier items voor de uitspraak en het vijfde item na de uitspraak is vernietigd. De ombudsman vindt de klacht terecht en doet het OM de suggestie te overleggen met Domeinen om de kosten van het vijfde item te vergoeden aan de eigenaar.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 24 augustus 2016

  Nationale ombudsman kritisch over proces van in beslag nemen van voorwerpen

  De burger is onvoldoende in beeld bij het proces van in beslag nemen van voorwerpen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek . "Uit ons onderzoek blijkt dat als een voorwerp in beslag genomen is, het daarna voor de burger in…
  Lees meer
 7. Rapport 3 april 2014

  2014/029: Inbeslagname van een auto die werd gebruikt bij een bedrijfsinbraak

  Auto van verzoeker is gebruikt bij een bedrijfsinbraak in Den Helder. Na een achtervolging door de politie Noord-Holland Noord wordt de auto achtergelaten en in beslag genomen door de politie. De eigenaar doet aangifte van diefstal bij de politie in zijn woonplaats Ede. De politie registreert de auto niet als gestolen, maar als onderdeel van strafrechtelijk onderzoek waarbij verzoeker verdachte is. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de man had moeten informeren over de inbeslagname. Het beslag is na drie jaar opgeheven omdat het strafrechtelijk onderzoek nog steeds niet was opgepakt. De ombudsman vindt bovendien dat de man te lang in onzekerheid is gelaten over mogelijke vervolging en dat het OM de schadeclaim van de man in behandeling had moeten nemen. Het OM gaat alsnog met de man in gesprek over een vergoeding.
  Lees meer
 8. Rapport 17 december 2010

  2010/356: Schade na wegslepen auto voor inbeslagname door politie

  Een politieambtenaar constateerde een overtreding aan de auto van verzoeker. Zijn auto voerde namelijk een zogenaamd Duits kurzzeitzeichen dat uitsluitend gebruikt mag worden voor proef- en reparatieritten.

  Lees meer
 9. Rapport 18 juli 2018

  Rapportbrief: Domeinen houdt bij taxatie rekening met onjuist type auto

  Een man is het niet eens met de vastgestelde taxatiewaarde van zijn inbeslaggenomen genomen auto van 500 euro. De Nationale ombudsman stelt vast dat Domeinen bij de taxatie is uitgegaan van een aantal onderdelen dat betrekking had op de auto, zoals merk, chassisnummer en kilometerstand. Maar wel is er uitgegaan van een onjuist type auto. Ook stond niet in het taxatierapport dat het ging om een cabriolet. Domeinen heeft besloten om een externe taxateur in te schakelen die rekening houdt met de door de ombudsman vastgestelde feiten. Domeinen heeft hierdoor laten zien oplossingsgericht te werken, als er fouten worden gemaakt.
  Lees meer
 10. Rapport 28 mei 2018

  Rapportbrief: Domeinen stelt taxatiewaarde van inbeslaggenomen goederen te laag vast

  Een man wordt vrijgesproken door de rechter. De inbeslaggenomen voorwerpen kunnen naar hem terug, maar zijn overeenkomstig de wet vernietigd. De man is het niet eens met de hem aangeboden vergoeding van € 0,02 voor een aantal voorwerpen en vraagt een hogere vergoeding. Domeinen wijst zijn verzoek af. De Nationale ombudsman vindt dat Domeinen de taxatiewaarde voor deze voorwerpen erg laag heeft vastgesteld. De ombudsman neemt er kennis van dat Domeinen deze beslissing heeft heroverwogen en een hogere financiële vergoeding heeft aangeboden. (2018.03355)
  Lees meer