Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

79 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 12 maart 2017

  Klacht over handhaving door de gemeente? Wij denken graag met u mee!

  Bij de Nationale ombudsman in beeld De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks meer dan honderd klachten over de wijze van handhaving door gemeenten. Voor de ombudsman aanleiding om in 2010 een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar de wijze waarop…
  Lees meer
 2. Rapport 19 januari 2017

  2017/009 Openbaar Lichaam Bonaire geeft geen uitsluitsel op verzoek om handhaving tegen steenhakkerij

  Een man heeft overlast van zijn buurman die grote stenen aanvoert en daar klein laat hakken. Hij wil een muur bouwen om zijn terrein af te zetten. Volgens de buurman is dat legaal. De man meldt de overlast bij het OLB. Het OLB gaat langs en laat weten onderzoek te gaan doen. De man verneemt steeds maar niets van het OLB en de overlast houdt aan. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman dat het OLB niet laat weten of het handhavend gaat optreden tegen de steenhakkerij. Tijdens het onderzoek van de ombudsman laat het OLB weten dat het niet gaat handhaven omdat het slechts voorbereidende werkzaamheden betreft. De ombudsman vindt dat het OLB niet behoorlijk heeft gehandeld door de man lange tijd in het ongewisse te laten. Hij beveelt het OLB aan om zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand een besluit te nemen op het verzoek om handhaving.
  Lees meer
 3. Rapport 1 december 2016

  2016/109 Openbaar lichaam Bonaire handelt niet oplossingsgericht bij verzoek om handhaving

  Verzoekers klagen over de wijze waarop het openbaar lichaam Bonaire heeft gereageerd op een verzoek om handhaving jegens degene die zonder vergunning een derde bouwlaag bouwt. Gelet op de rol die het OLB heeft als vergunningverlener/ handhaver, meent de Nationale ombudsman dat het aan het OLB is zich in te spannen om met partijen een oplossing te vinden. Hoewel de intentie er bij het OLB wel lijkt te zijn, is van deze aanpak nog niet gebleken. De klacht is in zoverre gegrond.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 22 maart 2011

  Start onderzoek handhaving gedragscode gemeenteraad Laren

  De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar de handhaving van de gedragscode van de gemeenteraad van Laren. De aanleiding voor dit onderzoek is een klacht van een inwoonster van Laren over uitlatingen van een lid van de gemeenteraad. Leden van…
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 7 oktober 2009

  Ombudsman start onderzoek naar handhaving regels door gemeenten

  De Nationale ombudsman krijgt regelmatig klachten van mensen die vinden dat hun gemeente niets doet met hun verzoek om regels te handhaven die betrekking hebben op hun directe leefomgeving. Bij de klachten kan het gaan om ingewikkelde kwesties over…
  Lees meer
 6. Rapport 22 januari 2014

  2014/004: Echtpaar vraagt gemeente om handhaving rond garageboxen die zonder vergunning zijn gebouwd

  Echtpaar uit Wierden heeft hinder van garageboxen achter hun huis van een zekere heer X die zonder vergunning zijn gebouwd en bedrijfsmatig worden gebruikt. Bovendien is dezelfde heer X bezig met uitbreiding van zijn woning. Dit leidt tot veel verkeer op een smal weggetje langs hun huis. Zij vragen de gemeente Wierden om te handhaven, maar de gemeente weigert dat jarenlang. Tot vier keer toe zijn zij door de rechter in het gelijk gesteld, maar telkens vindt de gemeente een andere reden om niet te handhaven. De Nationale ombudsman vindt het van belang om zijn spelregels over handhaving (2010/235) onder de aandacht te brengen. Hij vindt dat de gemeente de belangen van het echtpaar onvoldoende heeft belicht. Door steeds in te zetten op legalisering van de plannen van de heer X heeft de gemeente de schijn gewekt partijdig te zijn.
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 31 maart 2017

  Helder handhaven door de bril van de burger

  In het rapport ´de kunst van handhaven´ concludeert de Nationale ombudsman dat behoorlijk handhaven een complexe aangelegenheid is, omdat het in de kern om botsende belangen gaat.
  Lees meer
 8. Rapport 25 februari 2015

  2015/034 Gemeente Sittard-Geleen geeft verkeerde informatie over privaatrechtelijke handhaving

  Een vrouw krijgt van de gemeente Sittard-Geleen de mededeling dat zij afval niet conform de regels heeft aangeboden en hiervoor de rekening krijgt van € 144. De vrouw stelt dat niet zij het vervuilde papier en restafval bij haar oud papier heeft gezet en zij daarom niet aansprakelijk is. Maar de gemeente blijft bij haar standpunt en stelt dat ze geen klacht kan indienen, omdat deze alleen betrekking kan hebben op de wijze van bejegening; de vrouw kan een civiele procedure starten, zegt de gemeente. De vrouw maakt uit de brieven ook op dat ze al direct een betaalplicht heeft en dat de deurwaarder komt als ze niet betaalt. De vrouw wendt zich tot de Nationale ombudsman. Die vindt dat de gemeente ervan mocht uitgaan dat de vrouw, tot wie het aangetroffen afval kon worden herleid, de overtreder was. De gemeente had wel de klacht van de vrouw moeten behandelen. En het verwijzen naar een civiele procedure was niet juist, omdat het de gemeente is die zo'n procedure aanhangig moet maken en niet de burger. De ombudsman geeft het college van burgemeester en wethouders in overweging om voortaan in (vervolg)brieven aan vermeende overtreders mee te delen dat de gemeente hen dagvaardt voor de rechter als zij de factuur niet betalen.
  Lees meer
 9. Rapport 12 juli 2016

  2016/061 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) reageert niet op verzoek om handhaving en bezwaarschrift en informeert niet over stand van zaken procedure

  De bewoners/eigenaren van een appartementencomplex op Bonaire klagen over het uitblijven van een beslissing van het openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Zij hebben hier namelijk een verzoek tot handhaving tegen geluidsoverlast door een nabij gelegen openluchtbioscoop ingediend. Daarnaast hebben zij ook een bezwaarschrift ingediend tegen de vestigings-, bouw-, bioscoop- en snackvergunningen van de bewuste bioscoop. De Nationale ombudsman vindt dat de bewoners buitensporig lang moeten wachten op een besluit en tijdens deze wachttijd niet goed geïnformeerd werden. De klachten zijn daarmee gegrond.
  Lees meer
 10. Rapport 23 april 2012

  2012/066: Gemeente behandelt klacht geluidsoverlast niet als verzoek om handhaving

  Man klaagt over zijn buurman bij de gemeente Súdwest-Fryslân. De buurman klust aan skûtsjes en maakt met zijn elektrisch gereedschap veel lawaai. De gemeente weigert de klacht over geluidsoverlast in behandeling te nemen als een verzoek om handhaving want volgens de gemeente voert de man zijn hobby uit en geen bedrijf. De man heeft het gevoel dat hij minder aandacht krijgt dan zijn buurman omdat hij niet van Friese afkomst is. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente een formele beslissing had moeten nemen op het verzoek om handhaving. Daarmee had de man verdere stappen kunnen ondernemen en had de gemeente het gevoel van vooringenomenheid weg kunnen nemen.
  Lees meer