Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

59 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 22 december 2017

  Gezinshereniging Eritreeërs zonder papieren wordt beter

  De beoordeling van nareisaanvragen van Eritreeërs wordt aangepast waardoor het voor Eritreeërs zonder papieren makkelijker wordt om zich te herenigen met hun familie. Het uitvoeringsbeleid wordt nu aangepast en ook niet officiële documenten (van bijvoorbee…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 31 december 2014

  Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland

  De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland. Hoewel al bekend was dat de voorbereidingen voor de invoering van het examen niet gereed waren, is de invoering t…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 23 mei 2011

  Uitzondering op inburgeringsvereiste alleen symbolisch

  Sinds de Wet Inburgering in het Buitenland uit 2006 zijn geen verzoeken van vreemdelingen toegewezen om op grond van bijzondere omstandigheden uitgezonderd te worden voor het inburgeringsvereiste. Gezien de aard van de zaken waar het om gaat, is dat volgen…
  Lees meer
 4. Onderzoek 23 mei 2011

  2011/135: Eigen onderzoek naar omgang IND met inherente afwijkingsbevoegdheid inburgering

  Om de integratie in onze maatschappij te bevorderen wordt sinds 2006 van nieuwkomers verwacht dat zij voor hun komst hier in hun land van herkomst slagen voor het basisexamen inburgering. Pas dan wordt iemand in Nederland toegelaten.

  Lees meer
 5. Rapport 24 oktober 2002

  2002/330

  Verzoeker, een toegelaten vluchteling, klaagt over de wijze waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bij brief van 11 februari 2002, zijn klacht over het uitblijven van zijn uitplaatsing van het asielzoekerscentrum (AZC) te Arnhem naar een

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Rapport 23 augustus 2001

  2001/258

  Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie (IND) van zijn aanvraag van 23 juli 1999 om een

  Lees meer
 7. Rapport 17 december 1999

  1999/508

  Op 3 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S., ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam Legal Aid, met een klacht over een gedraging van de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ond

  Lees meer
 8. Rapport 2 juni 2004

  2004/204

  Verzoeker klaagt erover dat een medewerkster van de unit Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zich tijdens de zitting van 25 juni 2002 van de rechtbank te Den Haag abusievelijk op het standpu

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 9. Rapport 28 mei 2002

  2002/170

  Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 24 december 1999 om verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) ten behoeve van zijn echtgenote en twee dochters door de vreemdelingendienst van het regionale pol

  Lees meer
 10. Rapport 2 mei 2006

  2006/176

  De echtgenoot van verzoekster, een tot Nederland toegelaten vluchteling van Afghaanse nationaliteit, diende op 23 juni 2003 bij de Visadienst ten behoeve van zijn vrouw en kind een verzoek in om advies voor de verkrijging van een mvv (gezinshereniging).

  Lees meer