Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

13 resultaten gevonden

 1. Rapport 21 december 2017

  2017/148 Openbaar Ministerie te Limburg weigert rechterlijke uitspraak bij faillissement uit te voeren

  moet het Openbaar Ministerie (OM) het in beslag genomen geldbedrag naar de curator overmaken. Het OM weigert dit. De curator klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Ook klaagt hij over de trage wijze van reageren van het OM op zijn verzoeken om teruggave om zo het faillissement af te ronden. De Nationale ombudsman vraagt het OM en de minister om zo snel mogelijk in overleg te gaan met de curator om tot een oplossing te komen.
  Lees meer
 2. Rapport 23 mei 2011

  2011/151: Kadaster weigert schadevergoeding na onjuist informeren bescherming faillissement scheepswerf

  Een echtpaar laat een nieuwe boot (ca € 535.000) bouwen bij een Nederlandse scheepswerf. Om geen financieel risico te lopen laten zij de boot registreren bij en brandmerken door het Kadaster, omdat dit volgens de website en een brochure van het Kadaster bescherming biedt bij faillissement van de werf. Maar de werf gaat failliet en de nog-niet afgebouwde boot gaat voor € 125.000 in de faillissementsboedel. Het registreren en brandmerken blijkt niet de door het Kadater beloofde bescherming te bieden. Het Kadaster biedt excuses aan en geeft toe foute informatie te hebben gegeven, maar weigert de schade te vergoeden. De ombudsman vindt dit geen behoorlijke reactie van het Kadaster op de schadeclaim. De Nationale ombudsman heeft met instemming ervan kennis genomen dat het Kadaster de foute informatie van de website heeft gehaald en inmiddels bereid is om te praten over een mogelijke schikking. Hij doet de aanbeveling om een coulante benadering te kiezen volgens punt 5 van zijn schadevergoedingswijzer.
  Lees meer
 3. Rapport 6 maart 2017

  2017/031 Patiëntenorganisaties voelen zich mede door het handelen van minister van VWS buitenspel gezet

  Een aantal patiënten- en gehandicaptenorganisaties dienen een klacht in over de minister van Volksgezondheid. De minister heeft hen belemmerd in de uitvoering van een project dat zij in het kader van een subsidieregeling zijn gestart. De ombudsman vindt na onderzoek dat de minister de organisaties had moeten attenderen op het verschil tussen de subsidieregeling en het goedgekeurde projectplan wat betreft de rolverdeling tussen de organisaties en de door hen aangewezen vertegenwoordiger. Dat had voor de organisaties veel problemen kunnen voorkomen.
  Lees meer
 4. Column 18 juli 2009

  Toekomstplannen

  Nu het economisch minder gaat, raken meer mensen hun baan kwijt. Het contract wordt niet verlengd of ze komen op straat te staan omdat hun werkgever failliet is. Werkloos worden is erg, werkloos blijven meestal nog veel erger. Dat vindt Guus* ook nadat hij…
  Lees meer
 5. Column 28 maart 2009

  Een harde landing

  Van de één op de andere dag te horen krijgen dat je als parachutistenclub geen sprongen meer mag maken, dat komt hard aan. Zeker als je als club al ruim 30 jaar actief bent en jaarlijks ruim 8000 parachutesprongen maakt. Maar het staat echt in de brief die…
  Lees meer
 6. Rapport 12 januari 2015

  2015/007 Belastingdienst Groningen schiet tekort in afhandeling klacht over geweigerde aanpassing vennootschapsbelasting

  Een onderneming kan een vordering niet innen vanwege faillissement van de klant. Ze vindt dat de aanslag vennootschapsbelasting daarom verlaagd moet worden. Maar de Belastingdienst Groningen wijst dit verzoek af. De onderneming wendt zich tot de Nationale ombudsman. De ombudsman behandelt in het rapport eerst de vraag of naar goed koopmansgebruik de aanslag verlaagd had kunnen worden. De Belastingdienst vindt alleen relevant of de klant al failliet is, de ombudsman meent dat goed koopmansgebruik wel tot verlaging had kunnen leiden. De ombudsman constateert dat in dit geval dat niet meer kan omdat de aanslag al onherroepelijk is vastgesteld. De klacht van de onderneming heeft bij de Belastingdienst in de klachtbehandeling niet voldoende aandacht gekregen. Enerzijds omdat niet goed is afgewogen om de klacht wel of niet in behandeling te nemen op formele gronden. Anderzijds omdat bleek dat de motivering voor het afwijzen van het verzoek om verlaging van de vennootschapsbelasting onjuist bleek te zijn.
  Lees meer
 7. Rapport 11 december 2014

  2014/194 Ministerie van Economische Zaken beslist ten onrechte dat inhuur medewerker via tussenpersoon moet verlopen

  Een man verhuurt eerst rechtstreeks een medewerker aan het ministerie van Economische Zaken, waarna er een tussenpersoon bij komt. Het betalingsgedrag van deze tussenpersoon laat te wensen over. Daarom vraagt de man het ministerie voor een verlengingsopdracht de medewerker via een andere tussenpersoon in te huren. Het ministerie zegt dat dit niet mogelijk is, waarna de man toch een verlengingsopdracht voor een volgende periode tekent. Na afloop van deze periode gaat de tussenpersoon failliet en krijgt de man de facturen niet betaald. De man wendt zich tot de Nationale ombudsman. Die is het met de klacht van de man eens, want het ministerie blijkt de raamovereenkomst met de tussenpersoon al te hebben opgezegd voordat de man te horen kreeg dat de inhuur van de medewerker via deze tussenpersoon moest gebeuren.
  Lees meer
 8. Rapport 24 januari 2012

  2012/004: Rijopleider klaagt over afkeuring lesauto door examinator en klachtbehandeling CBR

  Examinator van het CBR heeft auto van rijinstructeur (verzoeker) afgekeurd voor rijexamen vanwege de geur. De auto rook sterk naar schoonmaakmiddelen. Het CBR vindt de klacht ongegrond omdat niet meer na te gaan is of de auto inderdaad stonk en weigert de examenkandidaat de kosten voor een nieuw examen te vergoeden. De Nationale ombudsman vindt dat het CBR de mening van de examinator zwaarder heeft laten wegen dan die van de kandidaat en de rijinstructeur. Omdat er geen second opinion mogelijk was, had het CBR een middenweg moeten kiezen in de klachtbehandeling.
  Lees meer
 9. Column 14 juni 2014

  Dubbel pech door failliete kinderopvang en verrekening huurtoeslag

  Eva is een alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze komt net rond van een bijstandsuitkering en haar huurtoeslag. Haar schrik is dan ook groot als ze een brief ontvangt van de Belastingdienst. Daarin staat dat ze bijna € 24.000 terug moet betalen aan…
  Lees meer
 10. Rapport 17 juni 2011

  2011/181: Echtpaar klaagt dat RWS aankoopprocedure afbreekt na aanpassing tracé door gemeente

  Echtpaar (ca. 65 jaar) uit Eibergen woont sinds 1975 in een tolhuis, pal naast de N18, een in de loop der jaren steeds drukker geworden weg die de Achterhoek ontsluit. Al in de tijd toen zij het kochten werd gesproken over verplaatsing van de weg, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Zij hebben ernstige overlast van het geluid, trillingsschade, fijnstof en (bijna-)ongevallen. Al jaren zijn zij in gesprek met Rijkswaterstaat voor een oplossing. Kort nadat zij de Nationale ombudsman hebben benaderd, worden zij bezocht door medewerkers van Rijkswaterstaat om te praten over een mogelijke aankoop van het pand in verband met de aan te leggen weg. Enige tijd later komt Rijkswaterstaat hierop terug omdat het tracé van de weg op verzoek van de gemeenten alsnog wordt verlegd waardoor dit niet meer over het perceel van verzoekers komt te lopen. Dit zou betekenen dat het echtpaar nog jarenlang ernstige overlast moet dulden. De ombudsman heropent het onderzoek en belegt rondetafelgesprekken maar deze leiden niet tot een oplossing. De Nationale ombudsman vindt dat Rijkswaterstaat verwachtingen heeft gewekt en onvoldoende naar mogelijkheden heeft gezocht om het paar te helpen bij woningverplaatsing. Hij doet de minister van Infrastructuur en Milieu de aanbeveling om samen met de gemeenten te zoeken naar een oplossing.
  Lees meer