Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6 resultaten gevonden

 1. Column 26 mei 2018

  Toch nog spoed

  De moeder van Vittorio* is ernstig ziek. Samen met zijn acht broers en zussen zorgt hij voor haar. Makkelijk is dat niet. Ze is 88 en heeft veel hulp nodig. Als ze uiteindelijk overlijdt, moet er van alles worden geregeld. De eerste dagen is Vittorio samen…
  Lees meer
 2. Rapport 2 april 2018

  2018/013 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug doet te lang over nemen besluit terugbetaling bijstandsuitkering

  Een vrouw met een bijstandsuitkering ontvangt erfenissen van haar vader en haar oma. Zij meldt dit bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), die haar bijstandsuitkering vervolgens intrekt en terugvordert. De vrouw klaagt erover dat er volgens haar te veel tijd zit tussen haar melding van de erfenissen en het besluit tot terugvordering. Ze moet nu meer inkomstenbelasting betalen dan wanneer de RSD het besluit sneller had genomen en ze sneller had kunnen terugbetalen. De Nationale ombudsman vindt dat de RSD tekort is geschoten door niet secuur en voortvarend genoeg te handelen.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 7 maart 2017

  Onderzoek Q-koorts: nog steeds een kwestie van erkenning

  De Nationale ombudsman doet een dringend appèl op de minister van VWS en staatssecretaris van EZ om voor de Q-koortspatiënten met een concreet gebaar zichtbaar en voelbaar te maken dat zij hen erkennen.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 4 december 2008

  Spelregels voor betere service na zoekraken persoonlijke documenten

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Taakorganisatie Vreemdelingen (TOV) en Koninklijke Marechaussee (KMar) spelregels opgesteld voor het innemen en teruggeven van persoonlijke documenten…
  Lees meer
 5. Rapport 17 juni 2014

  2014/061: CAK laat man met vermogen te lang in onzekerheid over eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf

  Man woont al ruim 20 jaar in een AWBZ-instelling. Hij heeft uit erfenis vermogen waarvan hij moet rondkomen, zonder uitkering of ander inkomen. Hij ontvangt van het CAK in april 2013 voor het eerst een beschikking dat hij eigen bijdrage Zorg met Verblijf is verschuldigd voor €152 per maand. Dit omdat per 1 januari 2013 de wet is gewijzigd waardoor ook een deel van het vermogen meetelt bij het berekenen van de eigen bijdrage. Zijn broer maakt, als curator, bezwaar namens hem. Ondanks herhaaldelijk verzoek geeft het CAK geen uitsluitsel over de definitieve eigen bijdrage omdat er geen belastingaangifte is gedaan en het CAK moet afgaan op gegevens van de Belastingdienst. De man hoeft echter geen aangifte te doen omdat de aanslag nihil zou zijn. De Nationale ombudsman vindt dat het CAK de man te lang in onzekerheid laat en geen maatwerkoplossing heeft gezocht. Hij doet de aanbeveling om een oplossing te zoeken om de verstrekte gegevens te verifiëren.
  Lees meer
 6. Onderzoek 4 december 2008

  2008/290: Eigen onderzoek naar praktijk rondom beheer en teruggave persoonlijke documenten vreemdelingen

  Dit is een onderzoek uit eigen beweging van de Nationale ombudsman, naar de praktijk rond het beheer en teruggeven van persoonlijke documenten van vreemdelingen.

  Lees meer