Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

12 resultaten gevonden

 1. Rapport 30 augustus 2017

  2017/097 UWV mag medische informatie doorsturen maar informeert daar niet goed over

  Een arbeidsongeschikte vrouw ontdekt dat het UWV medische informatie naar haar ex-werkgever heeft gestuurd. De ombudsman stelt vast dat de informatie naar de gemachtigde van de werkgever is gegaan. De gemachtigde mag de informatie volgens de Wet WIA inzien. Het UWV heeft de vrouw daarover niet goed geïnformeerd
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Nieuwsbericht 12 december 2017

  Klachten Stichting Keelbos over homo-ontmoetingsplaatsen gegrond

  Stichting Platform Keelbos is een belangenorganisatie voor homo-ontmoetingsplaatsen (HOP's) en bezoekers. De stichting heeft de afgelopen jaren een aantal klachten bij de Nationale ombudsman ingediend over verschillende overheidsinstanties en de wijze…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 27 november 2017

  2017/130 UWV Breda weigert post door te sturen naar andere UWV-kantoren

  Man verleent professionele bijstand aan UWV-klanten in juridische procedures. Hij geeft geregeld stukken af bij het UWV Breda, ook brieven bestemd voor andere UWV-kantoren. Hij verwacht dat deze worden doorgestuurd. Het UWV Breda weigert dit. De ombudsman vindt dat het UWV hier een zorgvuldige afweging heeft gemaakt: het UWV hoeft post van deze professional niet door te sturen.
  Lees meer
 4. Rapport 11 december 2017

  2017/138 Rijkswaterstaat had belangenorganisatie homo-ontmoetingsplaatsen beter moeten informeren

  De Nationale ombudsman ontving meerdere klachten van de Stichting Platform Keelbos over diverse overheidsinstanties. De stichting vindt dat deze overheidsinstanties haar niet of onvoldoende betrekken als er wijzigingen worden aangebracht op locaties die ook als homo-ontmoetingsplaatsen (HOP's) worden gebruikt. De Nationale ombudsman stelde naar aanleiding daarvan een onderzoek in naar twee klachten over Rijkswaterstaat (RWS) en vindt deze gegrond.
  Lees meer
 5. Rapport 7 november 2016

  2016/099 UWV Amsterdam stuurt complete medische dossier naar werkgever zonder selectie te maken

  Een vrouw meldt zich ziek bij haar werkgever. Na haar zwangerschapsverlof kan ze nog niet aan het werk. Haar werkgever meldt de vrouw ziek bij het UWV omdat je bij ziekte tijdens zwangerschap recht kunt hebben op een Ziektewetuitkering. Het UWV wijst de aanvraag af. De werkgever maakt bezwaar. Mevrouw geeft toestemming om de relevante medische stukken naar haar werkgever te sturen. Ze klaagt erover dat het UWV alle beschikbare informatie heeft verstuurd zonder een selectie te maken. De Nationale ombudsman vindt de toestemming onvoldoende specifiek. Mevrouw heeft geen toestemming gegeven om het hele medische dossier door te sturen. De ombudsman vraagt het UWV haar werkwijze zodanig aan te passen zodat duidelijk is op welke bestaande en toekomstige stukken de toestemming is gebaseerd.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Nieuwsbericht 14 oktober 2010

  Trage doorzending van bekeuringen door CVOM lijkt opgelost

  De Nationale ombudsman heeft zijn meerjarige onderzoek naar procedurele hindernissen bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) afgerond. Zijn onderzoek richtte zich op de vraag waarom de CVOM beroepschriften van burgers tegen bekeuringen…
  Lees meer
 7. Column 6 mei 2011

  Heen en weer

  Femke's* pinpas is gestolen in Rotterdam. Ze baalt behoorlijk natuurlijk. De dief heeft namelijk meteen € 1.000 van haar bankrekening gehaald. Femke weet wie de dief is en doet de volgende dag aangifte bij het politiebureau in haar woonplaats Lelystad.…
  Lees meer
 8. Column 8 augustus 2009

  Van het kastje naar de muur

  Als Nationale ombudsman vind ik dat als iemand schade lijdt omdat de overheid een fout maakt of nalatig is, het redelijk is dat de overheid ervoor zorgt dat die schade zonder veel rompslomp vergoed wordt. Lastig wordt het wanneer niet duidelijk is wélke…
  Lees meer
 9. Rapport 4 oktober 2013

  2013/143: Asielverzoeker klaagt over onzekerheid strafrechterlijke vervolging ivm 1F status

  Vluchteling uit Irak heeft sinds 2004 de 1F-status en komt niet in aanmerking voor een vergunning tot verblijf omdat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij betrokken was bij oorlogsmisdrijven. Sinds 2006 vraagt hij het OM om een vervolgingsbeslissing, maar het OM weigert dat. Het OM heeft onvoldoende aanwijzingen om een strafrechtelijk onderzoek te starten. De man wil echter de kans krijgen om zijn onschuld aan te tonen. De Nationale ombudsman begrijpt dat de strafrechtelijke beoordeling van 1F-zaken zeer complexe materie betreft en tijdrovend vanwege het vergaren van bewijs. Het belang van het OM om tijd te nemen voor onderzoek bij dergelijke zware strafbare feiten weegt zwaarder dan het individuele belang om snel zekerheid te krijgen. Wel vindt hij dat het OM informatie had moeten geven over de situatie op dat moment. In een slotbeschouwing geeft de ombudsman aan dat met de inwerkingtreding op 1 okt jl van de Wet herziening ten nadele er minder risico's voor het OM zijn om een vervolgingsbeslissing te nemen. Hij geeft de minister daarom in overweging 1F-ers meer duidelijkheid te geven over vervolging.
  Lees meer
 10. Rapport 27 juni 2012

  2012/071: Vrouw klaagt over onnodig lang vasthouden op politiebureau ivm overtreding winkelverbod

  Vrouw koopt in supermarkt zes blikken soep die duurder zijn dan in een andere winkel. Vanwege de “laagste actieprijsgarantie” heeft ze recht op terugbetaling en een appeltaartje als bedankje. Ze meldt dit bij de servicebalie. De medewerker is niet op de hoogte van de actie en zegt dat ze de volgende dag maar terug moet komen als de manager er weer is. De volgende dag krijgt ze een winkelverbod van een driftige supermarktmanager. Een paar dagen later houdt de politie Hollands Midden haar in de supermarkt aan wegens overtreding van het winkelverbod en neemt haar mee naar het bureau. De Nationale ombudsman vindt het onredelijk dat de vrouw daar tweeëneenhalf uur heeft moeten wachten voordat zij werd verhoord wegens een relatief klein vergrijp.
  Lees meer