Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

5 resultaten gevonden

 1. Rapport 18 december 2017

  2017/143 Belastingdienst moet wegens vertraging alsnog coulancerente vergoeden

  De Nationale ombudsman heeft kort na elkaar van drie fiscaal adviseurs over hetzelfde onderwerp klachten ontvangen. In deze zaak verzoekt een onderneming de Belastingdienst om coulancerentevergoeding omdat de afwikkeling van de discussie over een aftrekpost te veel tijd heeft gevergd. De Staatssecretaris van Financiën wijst het verzoek af. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat het verzoek om vergoeding van coulancerente ten onrechte is afgewezen.
  Lees meer
 2. Rapport 18 december 2017

  2017/144 Belastingdienst moet wegens vertraging alsnog coulancerente vergoeden

  De Nationale ombudsman heeft kort na elkaar van drie fiscaal adviseurs over hetzelfde onderwerp klachten ontvangen. In deze zaak vraagt een onderneming in netwerkbeveiliging de Belastingdienst om vergoeding van coulancerente over de teruggaaf die voortvloeit uit de aangifte over 2011 en geldt voor het jaar 2008. De Belastingdienst beslist meermalen afwijzend op het verzoek. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het verzoek om vergoeding van coulancerente ten onrechte is afgewezen.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 19 juli 2018

  Ministerie van Financiën volgt aanbeveling op over vergoeden van rente aan ondernemers

  De Belastingdienst vergoedt in bijzondere gevallen coulancerente aan ondernemers. Het gaat om gevallen waarbij er door toedoen van de Belastingdienst een vertraging is ontstaan in de zogenoemde achterwaartse verliesverrekening, waardoor ondernemers…
  Lees meer
 4. Rapport 18 december 2017

  2017/145 Belastingdienst moet wegens vertraging alsnog coulancerente vergoeden

  De Nationale ombudsman heeft kort na elkaar van drie fiscaal adviseurs over hetzelfde onderwerp klachten ontvangen. In deze zaak doet een agrarisch bedrijf aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012. In de aangifte is een perceel grond opgegeven dat getaxeerd moet worden. De fiscale adviseur van het bedrijf benadert de Belastingdienst een jaar lang meermalen over de stand van zaken. De Nationale ombudsman oordeelt dat het bedrijf vanwege de vertraging in de behandeling van de aangifte in aanmerking komt voor coulancerentevergoeding.
  Lees meer
 5. Rapport 12 december 2014

  2014/196 Staatssecretaris van Financiën had kritiek op aanbod van coulancerente niet op moeten vatten als afwijzing

  Een vrouw tekent bezwaar aan tegen het feit dat de Belastingdienst bij de berekening van de vennootschapsbelasting geen rekening heeft gehouden met geleden verliezen. De Belastingdienst erkent een deel van de bezwaren en houdt rekening met die verliezen. De uitbetaling van teveel betaalde belasting komt met grote vertraging. Op verzoek van de vrouw kent de Belastingdienst dan vergoeding van de gederfde rente toe per periode waarover eerder bezwaren zijn behandeld. De Belastingdienst wil met die vergoeding alle discussie afsluiten. De vrouw is het niet met alles eens wat de Belastingdienst voorstelt. De staatssecretaris van Financiën laat de vrouw weten dat haar vragen en kritiek aangemerkt worden als het verwerpen van het aanbod. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst haar in elk geval het bedrag waar ze het wel mee eens is had moeten betalen.
  Lees meer