Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

14 resultaten gevonden

 1. Rapport 5 juli 2018

  2018/048 Gemeente Pijnacker-Nootdorp schendt privacy door geluidsopnamen zonder toestemming te beluisteren en te verwerken

  Een man en vrouw liggen in echtscheiding. Ze vragen ieder voor zich en voor hun kinderen hulp aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een kernteam gaat hen helpen met het maken van een ouderschapsplan en omgangsregeling. De man stuurt het kernteam via Whatsapp geluidsopnamen van de hevige ruzies met zijn ex-vrouw. De opnamen worden afgeluisterd en gemeld aan de Jeugdbeschermingstafel zonder de vrouw hierover te informeren. De vrouw klaagt erover dat haar privacy is geschonden. De Nationale ombudsman vindt dat het kernteam de kwestie slechts juridisch heeft bekeken en de vrouw niet fatsoenlijk heeft behandeld.
  Lees meer
 2. Column 13 februari 2016

  Proef op de som

  Marnix* zingt in een koor. Hij doet dat met veel toewijding en is actief betrokken bij het koorbestuur. Hij gaat naar de Kamer van Koophandel (KvK) om zich in te schrijven als vicevoorzitter van het bestuur. Die vraagt hiervoor een kopie van zijn paspoort.…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 9 maart 2005

  Verkenning oprichting nationaal mensenrechteninstituut

  Vier organisaties hebben het initiatief genomen om de oprichting van een Nederlands mensenrechteninstituut te onderzoeken. Deze vier organisaties - het College bescherming persoonsgegevens, de Commissie Gelijke Behandeling, de Nationale ombudsman en het…
  Lees meer
 4. Rapport 23 mei 2016

  2016/051 Gemeente Utrecht moet vragen over privacy bij uitvoering Wmo gedetailleerd beantwoorden

  Een vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de Wmo. De gemeente Utrecht kondigt een huisbezoek aan. De vrouw wil nadere informatie en stelt onder meer vragen over haar privacy. Ze klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat ze maanden later slechts algemene informatie krijgt en geen antwoord op haar vragen. De ombudsman vindt dat er onvoldoende is ingespeeld op de oprechte zorgen van de vrouw. De gemeente had de vragen gedetailleerder moeten beantwoorden en onduidelijkheid vóór het huisbezoek moeten wegnemen. De afhoudende reactie van de gemeente en het simpelweg negeren van een aantal specifieke relevante vragen is niet passend.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 7 september 2005

  Overhandigen advies instellen mensenrechteninstituut

  Op donderdag 8 september aanstaande neemt de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties Pechtold het advies De Daad bij het Woord in ontvangst over het instellen van een Nederlands instituut voor de rechten van de mens (NIRM).…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 19 december 2011

  Rapport aan VN over mensenrechten in Nederland

  Rapport aan VN over mensenrechten in Nederland De Nationale ombudsman heeft samen met de Kinderombudsman , Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een rapport ingeleverd bij de Verenigde Naties (VN). De…
  Lees meer
 7. Rapport 20 februari 2013

  2013/013: Man klaagt over onvoldoende zekerheid in waarborging persoonsgegevens bij legitimeren milieustation

  Bewoners van Breda kunnen zelf hun afval wegbrengen naar een afvalstation. Daar wordt naar hun legitimatie gevraagd en naar een brief van een bank of een overheidsinstantie waaruit hun adres blijkt. Zo wordt er gecontroleerd dat alleen inwoners van Breda hiervan gebruik maken. Een inwoner van Breda betwijfelt of die persoonsgegevens uitsluitend voor het afvalstation worden gebruikt. De Nationale ombudsman heeft vastgesteld dat het vragen van persoonsgegevens volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens verloopt. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens worden opgeslagen om ze voor een ander doel te gebruiken.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 8 september 2009

  Man onterecht als overvaller vermeld op overvallersgezocht.nl

  De politie Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie hebben de privacy van een man geschonden door zijn foto en signalement onterecht op de website overvallersgezocht.nl te vermelden. Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een…
  Lees meer
 9. Rapport 8 september 2014

  2014/106: RDWI moet direct na onderzoek aan betrokkenen doorgeven dat naar hen onderzoek is gedaan

  De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) doet in het kader van bijstandsverlening onderzoek naar zowel de vader als de moeder van een kind. De ouders wonen gescheiden. Over de vrouw wordt ook informatie ingewonnen bij derden. De vrouw komt hier pas achter als zij de rapportage van de RDWI in handen krijgt via haar ex-partner; de RDWI heeft het niet zelf aan de vrouw gemeld. De vrouw klaagt hierover en wendt zich daarna tot de Nationale ombudsman. Die stelt dat de RDWI de vrouw conform de wettelijke informatieplicht direct na afronding van het onderzoek uit eigen beweging had moeten informeren dat zij hierin betrokken was. Ook had zij moeten horen in hoeverre haar gegevens in het onderzoek waren meegenomen.
  Lees meer
 10. Rapport 12 augustus 2014

  2014/089 Gemeente geeft persoonlijke informatie af aan derden

  Vrouw ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente. Deze gemeente heeft een convenant gesloten met een woningbouwcorporatie over het uitwisselen van gegevens. Naar aanleiding van een melding van de woningbouwcorporatie stelt de gemeente onderzoek in en ontdekt dat de vrouw inmiddels in een andere gemeente woont. Het onderzoek leidt vervolgens tot intrekking en terugvordering van haar uitkering. De woningcorporatie verzoekt de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden. De vrouw klaagt erover dat de gemeente informatie over haar woonsituatie heeft verstrekt aan de woningbouwcorporatie. De Nationale ombudsman vindt dat de sociale dienst zonder wettelijke grondslag of toestemming van cliënt geen gegevens mag verstrekken aan partijen als een woningbouwcorporatie. Hij vraagt de gemeente het convenant aan te passen aan de bepalingen van de Wwb. De ombudsman stelde nog een onderzoek uit eigen beweging in naar de wijze waarop de klacht is behandeld. De klachtbehandeling was in orde.
  Lees meer