Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

18 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 8 november 2018

  Ombudsman onderzoekt klachtbehandeling van COA

  De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klachten van asielzoekers en advocaten behandelt. De ombudsman ontving signalen van advocaten en klachten over de klachtbehandeling van het COA. Hij toetst of…
  Lees meer
 2. Rapport 15 december 2014

  2014/206 COA had medewerker moeten toestaan foto's te publiceren

  Een man is fotograaf en geeft als vrijwilliger yogales in een asielzoekerscentrum. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt hem te stoppen met ofwel het fotograferen van openbare manifestaties, ofwel het vrijwilligerswerk. De Nationale ombudsman is het met de man eens dat het COA het moet respecteren dat hij foto's publiceert. Want hij heeft recht op een vrije meningsuiting en de foto's leveren geen probleem op voor het geven van yogales en het goed functioneren van het COA. Ook is uit niets gebleken dat de man in strijd heeft gehandeld met de COA-gedragscode. Over de klacht van de man dat het COA in het afgeschermde deel van zijn Facebookpagina heeft gekeken kan de ombudsman geen oordeel uitspreken gelet op de ontkenning door het COA.
  Lees meer
 3. Rapport 21 december 2016

  2016/121 Verdwenen spullen na gedwongen vertrek uit AZC

  Een gezin in het Asielzoekerscentrum in Katwijk wordt in vreemdelingenbewaring gesteld in afwachting van hun uitzetting. Zij krijgen een half uur de tijd om spullen te verzamelen. Nadat de rechter de vreemdelingenbewaring onrechtmatig heeft bevonden en zij in een ander AZC worden geplaatst, willen zij hun spullen terug. Maar die zijn (deels) verdwenen. De ombudsman vindt dat het COA tekort is geschoten.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 11 december 2015

  Klacht over omstandigheden in noodvang Heumensoord

  De Nationale ombudsman heeft een klacht ontvangen van een vluchteling uit noodopvang Heumensoord. De man klaagt namens een groep mensen die in het kamp bij Nijmegen verblijft. Hun klacht gaat over de verblijfsomstandigheden in Heumensoord. Zo zou de…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Rapport 17 juni 2011

  2011/186: Asielzoeker klaagt over onjuiste informatieverstrekking COA over financiële regeling huisvesting

  Een asielzoeker verblijft met zijn vrouw en drie kinderen sinds 2004 in het AZC Apeldoorn. Zij krijgen een verblijfsvergunning en gaan op zoek naar woonruimte. Vanwege de gezondheid van de ouders is een flat niet mogelijk en zoeken ze een eengezinswoning. In Apeldoorn kunnen ze zo'n woning niet krijgen, maar wel in de gemeente Epe. Hij klaagt erover dat het COA foute informatie heeft gegeven over een financiële vergoeding van de gemeente Apeldoorn. De Nationale ombudsman constateert dat het COA verzoeker over de algemene aspecten van huisvesting behoorlijk heeft geïnformeerd en erop heeft gewezen dat hij voor specifieke informatie over de huisvesting in de gemeente waar hij zou gaan wonen, bij die gemeente zelf moest zijn. Volgens de ombudsman valt het COA niet iets te verwijten, ook al omdat verzoeker is bijgestaan door rechtshulp.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 22 september 2016

  Ombudsman prijst deskundige ambtenaren

  Vandaag reikt Joyce Sylvester, substituut ombudsman, prijzen uit aan vijf ambtenaren die het burgerperspectief op een positieve manier centraal stellen in hun werk. Goed opgeleide, deskundige en communicatieve ambtenaren dragen bij aan het vertrouwen van…
  Lees meer
 7. Column 24 december 2016

  Dakloos met baby

  Kalila*is gevlucht uit Syrië en in Nederland terechtgekomen. Samen met haar paar maanden oude baby heeft zij een verblijfsvergunning gekregen. Eindelijk een veilige en warme kerst met een dak boven hun hoofd. Of toch niet? Met de verblijfsvergunning op zak…
  Lees meer
 8. Rapport 17 november 2015

  2015/163 DT&V moet in brieven bij verzoeken om opvang volledige en duidelijke informatie verstrekken

  Een man vraagt asiel aan in Nederland en deze aanvraag wordt afgewezen. Als de advocaat van de man om opvang vraagt bij Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ontvangt hij een brief waarin staat dat de man zich kan melden op een vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Vervolgens klaagt de man erover dat hem de opvang is geweigerd, ondanks de schriftelijke toezegging van DT&V. De Nationale ombudsman vindt de brief van DT&V niet eenduidig over de procedure en wekt hierdoor verkeerde verwachtingen. De ombudsman geeft de staatssecretaris in overweging om de tekst van de brieven in reactie op verzoeken om opvang aan te passen.De burger dient van de overheid informatie te krijgen die volledig en duidelijk is.
  Lees meer
 9. Rapport 10 maart 2014

  2014/016: Vrouw met verblijfsvergunning asiel klaagt over niet passende woonruimte

  Vrouw is toegelaten als vluchteling en geeft bij het COA aan dat zij graag in de buurt van haar zus in Heiloo wil wonen. Het COA wijst haar in Den Helder een gedeelde woning met een vrouw met kind toe. Dat vindt zij niet passend, zij voelt zich zo niet veilig in de woning. De Nationale ombudsman vindt dat het COA op grond van de informatie die de vrouw eerder zelf had gegeven geen andere huisvesting voor haar hoeft te zoeken.
  Lees meer