Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

153 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 16 december 2014

  Burgemeester Zoetermeer schrijft onnodig escalerende brieven

  De burgemeester van Zoetermeer heeft vorig jaar een aantal brieven over de aanstaande jaarwisseling op een onnodig escalerende toon geschreven, vindt de Nationale ombudsman. De ombudsman doet de aanbeveling om in waarschuwingsbrieven alleen concreet…
  Lees meer
 2. Rapport 17 november 2015

  2015/163 DT&V moet in brieven bij verzoeken om opvang volledige en duidelijke informatie verstrekken

  Een man vraagt asiel aan in Nederland en deze aanvraag wordt afgewezen. Als de advocaat van de man om opvang vraagt bij Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ontvangt hij een brief waarin staat dat de man zich kan melden op een vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Vervolgens klaagt de man erover dat hem de opvang is geweigerd, ondanks de schriftelijke toezegging van DT&V. De Nationale ombudsman vindt de brief van DT&V niet eenduidig over de procedure en wekt hierdoor verkeerde verwachtingen. De ombudsman geeft de staatssecretaris in overweging om de tekst van de brieven in reactie op verzoeken om opvang aan te passen.De burger dient van de overheid informatie te krijgen die volledig en duidelijk is.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 2 mei 2010

  Ombudsman helpt CAK aan duidelijke brieven

  In de toekomst hebben de beschikkingen van het CAK een heldere boodschap en zijn ze duidelijk, persoonlijk en compact. Dit is het resultaat van het onderzoek 'Zorg voor duidelijke brieven! Hoe kan het CAK tot duidelijke beschikkingen komen?' van de…
  Lees meer
 4. Rapport 15 juni 2015

  2015/095 Nationaal Archief mag geen gearchiveerde foto's en brieven geven

  Een man vraagt het Nationaal Archief persoonlijke brieven en foto's van zijn grootvader en vader uit het Nationaal Archief aan zijn familie terug te geven. Ze maken deel uit van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Dit is -onder bepaalde voorwaarden- beperkt openbaar. Deze beperking zorgt ervoor dat ook geen kopieën van documenten uit dit archief worden gegeven. De man krijgt de brieven en foto's dus niet. Hij klaagt hierover, want de argumentatie waarom hij de documenten niet kan krijgen, is hem onduidelijk. De ombudsman oordeelt dat het Nationaal Archief goed heeft gehandeld door met de man in gesprek te gaan over de situatie. Maar er bleven onduidelijkheden voor hem bestaan. Door tussenkomst van de ombudsman zijn ook die weggenomen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Nieuwsbericht 16 april 2018

  Brief Belastingdienst verwijst minder digitaal vaardigen niet meer naar website

  Mensen die een papieren formulier willen bestellen voor het aanvragen van een voorlopige aanslag, verwijst de Belastingdienst in zijn brief hierover niet langer naar de website. De Belastingdienst gaat de brief aanpassen en verwijst hen voortaan naar de…
  Lees meer
 6. Rapport 11 oktober 2011

  2011/301: Klacht over niet op de hoogte worden gehouden van behandeling brieven door gemeenteraad

  Inwoners van de gemeente Hellendoorn sturen de gemeente herhaaldelijk brieven over het voornemen van de gemeente om graven op de algemene begraafplaats te ruimen. Zij vragen de griffier de brieven te verspreiden onder de politieke fracties en het college van B&W. De griffier doet dat en stuurt ontvangstbevestigingen. Vervolgens zijn de afzenders nooit op de hoogte gesteld van de verdere behandeling. De Nationale ombudsman heeft de handelwijze van de gemeente getoetst aan de Correspondentiewijzer en hij geeft een aanvulling op die wijzer speciaal voor "raadsadressen". In dit geval zijn de brieven geen raadsadres en zij hadden dan ook niet op de Lijst van ingekomen stukken geplaatst moeten worden. De gemeente heeft aangegeven dat ze hier in de toekomst beter op let en dat zij zorgvuldiger zal omgaan met persoonsgegevens van de indieners van een raadsadres.
  Lees meer
 7. Rapport 15 augustus 2011

  2011/246: Klacht over herhaaldelijk uitblijven van reactie op brieven naar gemeente

  Maatschap heeft in 1999 een recreatiewoning in het recreatiepark Luttermolenveld in de gemeente Losser gekocht om die te verhuren. Maar met de jaren bleek dat de woningen illegaal permanent werden bewoond en na vele procedures is de situatie in 2010 gelegaliseerd. Vanaf 2000 meldde een van de partners zich bij de gemeente met een verzoek om informatie omdat hij mogelijk exploitatieschade kon lijden. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente Losser hem spontaan en periodiek had moeten informeren tijdens deze lange periode van complexe procedures.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 11 december 2017

  Belastingdienst/Toeslagen komt toeslagontvangers die van digitale correspondentie zijn uitgezonderd tegemoet

  De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen om toeslaggerechtigden die uitgezonderd zijn van digitale correspondentie voldoende te informeren over hun toeslagen. Dat heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen laten weten in een brief aan…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 16 januari 2013

  Gemeente negeert brieven van veelschrijvers

  Sommige mensen schrijven zoveel brieven dat de gemeente hen op den duur negeert. De Vijfde Dag van de EO portretteert drie van hen en vraagt de ombudsman: mag de gemeente een burger negeren? Elke gemeente kent wel een notoire bezwaarmaker die regelmatig in…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 27 november 2017

  2017/130 UWV Breda weigert post door te sturen naar andere UWV-kantoren

  Man verleent professionele bijstand aan UWV-klanten in juridische procedures. Hij geeft geregeld stukken af bij het UWV Breda, ook brieven bestemd voor andere UWV-kantoren. Hij verwacht dat deze worden doorgestuurd. Het UWV Breda weigert dit. De ombudsman vindt dat het UWV hier een zorgvuldige afweging heeft gemaakt: het UWV hoeft post van deze professional niet door te sturen.
  Lees meer