Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

96 resultaten gevonden

 1. Rapport 28 mei 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst beslist terecht tot weigering betalingsregeling voor aanslag vennootschapsbelasting

  Wat als een onderneming geen betalingsregeling wordt toegestaan omdat niet kan worden voldaan aan de terechte eis om een zekerheid te stellen? De Nationale ombudsman vindt dat er dan geen discussie is over de vraag of de betalingsregeling terecht is afgewezen. Het gaat dan om de vraag of dat betekent dat dan wordt overgegaan tot dwanginvordering. Aan die laatste beslissing moet een belangenafweging vooraf gaan door de ontvanger.
  Lees meer
 2. Rapport 11 april 2016

  Brief: Belastingdienst wijst terecht verzoek om betalingsregeling af

  Een exploitant van een café heeft een belastingschuld opgelopen. De Belastingdienst weigert een betalingsregeling omdat het oude belastingschulden betreft. Lopende verplichtingen worden nagekomen en de onderneming is levensvatbaar. De Nationale ombudsman vindt de afwijzing een redelijke beslissing. De Belastingdienst geeft aan op welke manier wordt getoetst of mag worden afgeweken van het reguliere beleid. Het was wel beter geweest om in de oorspronkelijke beslissing al een dergelijke belangenafweging op te nemen. De Belastingdienst laat weten binnen de organisatie aandacht hiervoor te vragen. (2015.11883)
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 3 april 2018

  Houdt u door verrekening van een toeslagschuld te weinig geld over om de kinderopvang te betalen?

  Heeft u een toeslagschuld die wordt verrekend met uw lopende kinderopvangtoeslag? Is uw verzoek om een persoonlijke betalingsregeling afgewezen vanwege opzet/grove schuld? En houdt u daardoor te weinig geld over om de kinderopvang te betalen? Dan kunt u…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 3 april 2018

  Nationale ombudsman wijst kinderopvangtoeslaggerechtigden met toeslagschuld op nieuwe regeling voor verrekening

  De Nationale ombudsman vindt het van groot belang dat ouders met een toeslagschuld kennis nemen van een nieuwe regeling die de Belastingdienst/Toeslagen in het leven heeft geroepen. De Nationale ombudsman heeft Toeslagen verzocht om betrokkenen en…
  Lees meer
 5. Rapport 3 juni 2015

  2015/082 UWV mag man die te laat betaalt houden aan betalingsregeling en dwangbevel sturen met hoge kosten

  Een man moet te veel ontvangen WW-uitkering terugbetalen aan het UWV. Het UWV treft een betalingsregeling en de man betaalt maandelijks 557 euro terug. Dat doet hij wel in de betreffende maand, maar niet altijd voor de afgesproken dag, de 13e van de maand. Het UWV wijst hem daarop in een aanmaning. Na een tweede te late betaling stuurt het UWV hem een dwangbevel met hoge invorderingskosten. De man klaagt hierover, want hij heeft juist meer overgemaakt dan was afgesproken. Hij vindt het dwangbevel een absurde reactie, ook al kwamen enkele betalingen iets te laat binnen. Hij vindt dat het UWV hem had moeten informeren dat extra aflossingen niet in mindering worden gebracht op verplichte aflossingen. Volgens de Nationale ombudsman heeft het UWV juist gehandeld en is het UWV duidelijk geweest over de betalingsregeling en de aanmaning. De man had alle gelegenheid daarmee rekening te houden bij het doen van zijn verdere betalingen. Hij had eerder kunnen navragen of extra aflossen mogelijk was. Ook heeft de man nagelaten contact op te nemen naar aanleiding van de aanmaning. Het UWV is de man ter wille geweest door hem voor zijn restantschuld opnieuw een betalingsregeling aan te bieden. De ombudsman vindt de klacht niet gegrond.
  Lees meer
 6. Rapport 12 december 2014

  2014/210 Belastingdienst/Toeslagen kan financiële nood voorkomen door snel beslissen over betalingsregeling en beslagvrije voet

  Een man komt in de financiële problemen doordat de Belastingdienst/Toeslagen de maandelijkse zorg- en huurtoeslag heeft verrekend met een vordering wegens te veel ontvangen zorg- en huurtoeslag. De man krijgt een bewindvoerder, die een persoonlijke betalingsregeling voor de man aanvraagt. Er volgt een ontvangstbevestiging, maar geen beslissing over de aanvraag. De bewindvoerder vraagt dan om de beslagvrije voet toe te passen, maar ook daarop komt geen reactie. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de Belastingdienst/Toeslagen dat de man gewoon recht had op toepassing van de beslagvrije voet en de toeslagen. Maar de correctie met terugwerkende kracht laat nog wel lang op zich wachten en pas een halfjaar later, na diverse keren contact zoeken, wordt de persoonlijke betalingsregeling toegekend. De bewindvoerder is over deze afwikkeling niet meer gebeld, terwijl persoonlijk contact gezien de voorgeschiedenis op zijn plaats was geweest.
  Lees meer
 7. Column 21 juni 2014

  Onduidelijkheid over beslagvrije voet bij betalingsregeling

  Elsie* heeft het niet breed. Als alleenstaande moeder van twee kinderen kan ze de touwtjes financieel net aan elkaar knopen. Dan wordt ze geconfronteerd met iets uit het verleden. Toen ze nog getrouwd was, heeft ze samen met haar ex-man een lening…
  Lees meer
 8. Rapport 16 september 2013

  2013/119: Deurwaarder stelt betalingsregeling voor, terwijl inkomen lager is dan beslagvrije voet

  Inwoonster van Dordrecht heeft verschillende schulden waarvoor een Gerechtsdeurwaarder & Incasso kantoor uit Dordrecht is ingeschakeld. Haar inkomen is lager dan de beslagvrije voet, maar de deurwaarder legt beslag op haar uitkering van het UWV van €50 per maand. De Nationale ombudsman vindt dat de deurwaarder zo de wettelijke bescherming van het bestaansminimum heeft ondermijnd.
  Lees meer
 9. Rapport 29 december 2014

  2014/229 Directeur Belastingdienst had eerder gegeven akkoord sanering en betalingsregeling voor onderneming voldoende moeten onderzoeken

  Een onderneming heeft als gevolg van het verlies van een grote opdrachtgever een belastingschuld van circa € 400.000. Een medewerker van de Belastingdienst Haaglanden gaat telefonisch akkoord met een sanering en betalingsregeling. Later is de regeling toch niet toegestaan. De onderneming gaat hiertegen in beroep, maar de directeur van de Belastingdienst wijst dit af. De onderneming klaagt bij de Nationale ombudsman dat de directeur hierbij niet is ingegaan op de eerdere instemming met de voorgestelde sanering en betalingsregeling. De ombudsman vindt dat de directeur wel een oordeel had kunnen geven door onderzoek te doen naar de zeer gedetailleerde feiten en omstandigheden die de onderneming had aangevoerd om haar stelling te onderbouwen. Nog tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft een overleg tussen de Belastingdienst, de onderneming en haar gemachtigde geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  Lees meer
 10. Rapport 9 december 2014

  2014/202 Belastingdienst/Toeslagen beslist na 23 maanden pas op bezwaarschrift over toestaan persoonlijke betalingsregeling

  Een man dient bij de Belastingdienst/Toeslagen een bezwaarschrift in tegen de afwijzing van zijn verzoek om een persoonlijke betalingsregeling voor de belastingschuld die hij moet terugbetalen. Hij hoort niets, ook niet als de rechter de Belastingdienst/Toeslagen opdraagt om binnen twee weken een beslissing te nemen en dat er een dwangsom van maximaal € 15.000 volgt als dit niet gebeurt. De man hoort niets ondanks zijn aandringen op een beslissing . Pas na inschakeling van de Nationale ombudsman krijgt de man een beslissing te horen op het bezwaarschrift. De Belastingdienst/Toeslagen verrekent wel de hele dwangsom, die ze moet betalen met de schuld. De totale afwikkeling van het bezwaar heeft 23 maanden geduurd en dat is veel te lang.
  Lees meer