Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

77 resultaten gevonden

 1. Rapport 21 december 2017

  2017/148 Openbaar Ministerie te Limburg weigert rechterlijke uitspraak bij faillissement uit te voeren

  moet het Openbaar Ministerie (OM) het in beslag genomen geldbedrag naar de curator overmaken. Het OM weigert dit. De curator klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Ook klaagt hij over de trage wijze van reageren van het OM op zijn verzoeken om teruggave om zo het faillissement af te ronden. De Nationale ombudsman vraagt het OM en de minister om zo snel mogelijk in overleg te gaan met de curator om tot een oplossing te komen.
  Lees meer
 2. Rapport 11 februari 2015

  2015/019 Algemeen directeur Belastingen vat rol als beroepsinstantie te beperkt op

  BV vraagt de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst om kwijtschelding van een schuld van €113.708. De directeur wijst dit af omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor kwijtschelding. De Nationale ombudsman vindt dat de directeur zijn rol als (administratieve) beroepsinstantie te beperkt opvat en zijn beslissing duidelijker had moeten motiveren. Hij doet de aanbeveling de motivering aan te vullen.
  Lees meer
 3. Rapport 4 februari 1998

  1998/013

  KLACHT Op 19 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer V. te Gouda met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Grote ondernemingen Rotterdam.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Rapport 12 mei 2011

  2011/142: Ondernemer klaagt over afwijken Belastingdienst van schuldsaneringsakkoord

  BV in betalingsmoeilijkheden vraagt de belastingdienst om medewerking aan schuldsanering. De Belastingdienst zegt dit toe, maar vindt later dat de omzetbelasting en loonheffingsschuld over een bepaalde periode toch niet onder het schuldsaneringsakkoord vallen. De Nationale ombudsman vindt dat er geen misverstand tussen beide partijen moet zijn over de schulden. Hij doet de aanbeveling dat de Belastingdienst bij een positieve beslissing om mee te werken aan schuldsanering zo nauwkeurig mogelijk vermeldt op welke aanslagen de sanering betrekking heeft.
  Lees meer
 5. Rapport 20 september 2011

  2011/275: Procuratiehouder klaagt dat officier van justitie sepotcode 20 wijzigt naar sepotcode 02

  Op verzoek van Turkije heeft het OM onderzoek gedaan naar een van fraude verdacht trustkantoor en enkele vennootschappen. In 2008 vond het OM het niet meer zinvol om verdachten, waaronder verzoekster, verder te vervolgen. Deze mevrouw was procuratiehouder bij het trustkantoor en medebestuurder van enkele verdachte Nederlandse vennootschappen. Zij klaagt erover dat de hoofdofficier van justitie de sepotcode in haar zaak heeft geformuleerd op 02 (onvoldoende bewijs). Volgens haar was er geen reden om haar als verdachte aan te merken en is sepotcode 01 van toepassing. De ombudsman wijst erop dat de rechter-commissaris heeft geoordeeld dat er géén verdenking bestond. Het OM heeft niet aannemelijk gemaakt dat er na de voorgeleiding aan de rechter-commissaris nieuw belastend materiaal is gevonden. Hij geeft de minister van Veiligheid en Justitie in overweging om opnieuw naar de sepotbeslissing te kijken.
  Lees meer
 6. Rapport 29 januari 1998

  1998/009

  Op 26 mei 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw.N. te Groningen, ingediend door Wim Snijder Accountancy te Groningen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/ Ondernemingen Groningen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 7. Rapport 5 oktober 1998

  1998/428

  Op 20 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer V. te Assendelft, ingediend X, belastingadviseurs te Alkmaar, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Zaandam.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 14 december 1998

  1998/558

  Op 26 maart 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer N. te Capelle aan den IJssel, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen Rotterdam 2.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 9. Rapport 30 september 2002

  2002/300

  Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Ondernemingen Goes dan wel de Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling van het Ministerie van Financiën te Den Haag, tot het moment dat zij zich tot de Nationale ombudsman wendden (3 dec

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 15 juli 2010

  2010/205

  Verzoeker klaagt erover dat de provincie Flevoland hem benadeelt door financiële steun te verlenen aan een directe concurrent van zijn onderneming.

  Beoordeling

  I. Bevindingen

  Verzoekers situatie.

  Lees meer
  Onderwerpen: