Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

29 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 februari 2018

  2018/006 Belastingdienst moet ingaan op alle gronden in beroepschrift, maar mag wel zekerheid verlangen bij uitstel van betaling

  Een vrouw vraagt om uitstel betaling belastingschuld maar dit wordt afgewezen vanwege onvoldoende zekerheid voor diezelfde schuld. Ze tekent beroep aan maar ook dit wordt afgewezen waarna zij een klacht indient. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst voldoende zekerheid mag vragen bij uitstel van betaling. De ombudsman vindt echter ook dat de Belastingdienst in de motivering voor de afwijzing alle gronden voor het beroep had moeten adresseren.
  Lees meer
 2. Rapport 14 maart 2017

  2017/034 Belastingdienst gaat in beslissing niet in op een uitspraak genoemd in het beroepschrift

  Een vrouw, ondernemer in sector onderwijs, is niet meer in staat om de loonbelasting te voldoen. Ze is het niet eens dat de Belastingdienst haar verzoek voor schuldsanering afwijst. Volgens de vrouw heeft de Belastingdienst een onjuiste uitleg gegeven aan de toepasselijke wettelijke bepaling. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in de beslissing duidelijk de voorwaarden heeft aangegeven om akkoord te gaan met de gevraagde schuldsanering. Hoewel de motivering de beslissing kan dragen, vindt de Nationale ombudsman dat deze op twee punten tekort schiet.
  Lees meer
 3. Rapport 27 augustus 2018

  2018/061 Belastingdienst legt beslag op tap- en koelmaterialen van brouwerij in failliet café

  Een bierbrouwerij heeft een café tap- en koelmaterialen in bruikleen gegeven. Als het café failliet gaat, legt de Belastingdienst bodembeslag op de inventaris van het café en dus ook op de tap- en koelmaterialen van de bierbrouwerij. De brouwerij gaat daartegen in beroep, maar de Belastingdienst wijst dit af. De bierbrouwerij klaagt daarover bij de Nationale ombudsman, en geeft aan niet gehoord te zijn tijdens de behandeling van het beroep. De Nationale ombudsman acht de klacht ongegrond, maar vindt het in een situatie als die van de bierbrouwer wel wenselijk dat de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
  Lees meer
 4. Rapport 1 juni 2011

  2011/163: Klacht over behandeling beroepschrift uitstel van betaling Belastingdienst

  Nederlandse vrouw woont in Duitsland en werkt in Nederland. Zij gaat in bezwaar en beroep tegen de aanslag inkomstenbelasting en vervolgens in hoger beroep. Dan moet zij voor het bedrag zekerheid stellen omdat zij in Duitsland woont. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst Roosendaal te weinig oog heeft gehad voor het belang van de vrouw en onvoldoende heeft beargumenteerd dat ze in hoger beroep ineens zekerheid moest stellen. De Belastingdienst erkent dat de enkele reden dat ze in Duitsland woont daarvoor onvoldoende is.
  Lees meer
 5. Rapport 20 september 2011

  2011/273: Klacht over behandeling ingediend beroepschrift door directeur Belastingdienst

  Verzoekers zijn in beroep gegaan tegen de afwijzing van hun verzoek om uitstel van betaling bij de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest. Zij geven aan dat zij hun beroep graag mondeling willen toelichten. Vervolgens vragen hun opeenvolgende gemachtigden twee keer om uitstel. Na twee keer uitstel wordt verder uitstel geweigerd en neemt de Belastingdienst een beslissing. De ombudsman vindt dat de directeur hen voldoende in staat heeft gesteld om te worden gehoord.
  Lees meer
 6. Rapport 11 december 2014

  2014/193 CVOM valt te laat indienen van beroepschrift tegen verkeersboetes niet te verwijten

  Een man stelt een beroepsprocedure in tegen vier verkeersboetes. Zijn jurist vraagt de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie (CVOM) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur herhaaldelijk om het hele dossier toe te sturen. Ook dient hij een verzoek in om uitstel voor het indienen van een beroepsprocedure totdat hij alle stukken heeft. Volgens de man geeft het CVOM ondanks herhaaldelijk contact geen inhoudelijk antwoord op dit verzoek; hij voelt zich benadeeld door de standaardbrieven van de CVOM. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman. Die vindt dat het CVOM gerichter had kunnen reageren op het verzoek, maar dat de jurist op de hoogte had moeten zijn van het feit dat het indienen van een Wob-verzoek geen opschortende werking heeft voor de beroepsprocedure. Dat de jurist hiermee te laat was valt de CVOM niet te verwijten.
  Lees meer
 7. Rapport 20 december 2013

  2013/198: CJIB stuurt brief over behandeling beroepschrift, terwijl beschikking al is vernietigd

  Vrouw krijgt verkeersboete. Zij stelt beroep in bij de officier van justitie bij de CVOM omdat zij niet met haar auto op die plek was. Dat wordt afgewezen en ze stelt beroep in bij de kantonrechter. Bij de politie vraagt ze de foto op van de overtreding. Die krijgt ze niet omdat het niet om haar auto gaat. Door tussenkomst van de ombudsman bekijkt het CVOM met voorrang nogmaals haar zaak, en vernietigt de boete. Zij trekt haar beroep bij de kantonrechter in. Van het CJIB krijgt ze echter daarop een brief dat de kantonrechter haar beroepschrift heeft behandeld. Het blijkt dat dit onjuist staat in de brieven die het CJIB standaard in dergelijke situaties stuurt. Dit zorgt voor verwarring bij burgers. De bewuste standaardbrief is inmiddels aangepast, zodat daar de juiste informatie in staat over de afhandeling van een beroepschrift.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 1 februari 2017

  (Update 24 september 2018) Justitie overschrijdt structureel termijnen van Mulderberoepen en verzetschriften

  Het Openbaar Ministerie houdt zich structureel niet aan de doorzendtermijn voor zogeheten Mulderberoepen. Burgers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat zij hun rechten verliezen na de geringste termijnoverschrijding, terwijl aan de ruime overschrijdingen…
  Lees meer
 9. Rapport 20 februari 2017

  2017/024 Belastingdienst neemt beslissing volgens geldend invorderingsbeleid

  Een man is het niet eens met de behandeling door de Belastingdienst van zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Het gaat hem zowel om de wijze van behandeling als de genomen beslissing. De Nationale ombudsman ziet geen procedurele tekortkomingen in de behandeling van het beroepschrift. Ook vindt de Nationale ombudsman dat de beslissing in overeenstemming is met het geldende invorderingsbeleid en dat geen sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat de Belastingdienst daarvan had moeten afwijken.
  Lees meer
 10. Rapport 16 januari 2017

  2017/006 Waterschap De Dommel wijst verzoek om kwijtschelding af

  Vrouw vraagt het waterschap De Dommel om kwijtschelding van de aanslagen zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Het waterschap vraagt de vrouw om bewijsstukken. Het waterschap wijst haar verzoek af en nadat de vrouw in beroep is gegaan toch toe. De ombudsman vindt dat het waterschap de afwijzing op verschillende gronden heeft gemotiveerd. Hij doet de aanbeveling dat het waterschap de vrouw de wijziging in standpunt uitlegt.
  Lees meer