Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

25 resultaten gevonden

 1. Rapport 10 oktober 2017

  2017/116 Belastingdienst mag zekerheid vragen bij uitstel van betaling belastingschuld

  Een man vraagt de Belastingdienst om uitstel van betaling voor een belastingschuld. Het verzoek wordt afgewezen omdat er onvoldoende zekerheid is voor de schuld. De man gaat in beroep tegen de eis van 100% zekerheid en de hoogte van de naheffing. De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst zekerheid mag verlangen voor het verlenen van uitstel van betaling.
  Lees meer
 2. Rapport 3 september 2015

  2015/130 Belastingdienst moet fotograaf duidelijk laten weten wanneer hij zijn belastingschuld moet betalen om verkoop auto te voorkomen

  Fotograaf heeft grote achterstanden in het betalen van zijn belastingen. De Belastingdienst heeft daarom twee keer beslag gelegd op zijn auto en de auto uiteindelijk verkocht. De fotograaf stelt tijdens het beslag veel vragen over hoogte van de schuld en doet betalingsvoorstellen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de fotograaf duidelijk had moeten vertellen dat hij om verkoop van de auto te voorkomen, de volledige schuld van €6000 direct moest betalen.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 21 februari 2017

  Kwijtschelding waterschapsbelasting niet van de baan door teruggave zorgkosten

  Een belastingteruggave van de Rijksbelastingdienst voor gemaakte zorgkosten, mag er niet voor zorgen dat iemand niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding van waterschaps-en zuiveringsheffing. Dit stelt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na o…
  Lees meer
 4. Rapport 20 juni 2017

  2017/073 Verkoop van in beslag genomen machines door Belastingdienst terecht maar de manier waarop niet

  Een man klaagt over de Belastingdienst. Om een belastingschuld van twee bedrijven te innen, hebben zij beslag gelegd op machines die eigendom waren van een derde partij. Deze machines worden vervolgens verkocht. De man is het niet eens met de verkoop en de manier waarop deze verkocht worden. Na onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de onderhandse verkoop zonder toestemming gegrond. Maar de klacht over de verkoop van de in beslag genomen machines is niet gegrond.
  Lees meer
 5. Rapport 1 april 2015

  2015/062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld

  De Belastingdienst legt beslag op zaken die een belastingschuldige in bruikleen heeft van een BV. De BV is het met de inbeslagname van haar eigendom niet eens. Maar de Nationale ombudsman vindt dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst dit in redelijkheid kan beslissen omdat er sprake is van bedrijfsvermenging en in zo'n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien.
  Lees meer
 6. Rapport 27 maart 2017

  2017/043 Belastingdienst verleent terecht geen uitstel van betaling en gebruikt juist toetsingskader

  Een man klaagt over de afwijzende beslissing van de belastingdienst op zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Voorwaarde voor uitstel is een zekerheid stellen en dat wil de man niet. De Nationale ombudsman acht zijn klacht niet gegrond. Door gebruik van het toetsingskader kon de belastingdienst komen tot het standpunt dat de verhaalbaarheid van de belastingschuld in het geding komt.
  Lees meer
 7. Rapport 11 april 2016

  Brief: Belastingdienst wijst terecht verzoek om betalingsregeling af

  Een exploitant van een café heeft een belastingschuld opgelopen. De Belastingdienst weigert een betalingsregeling omdat het oude belastingschulden betreft. Lopende verplichtingen worden nagekomen en de onderneming is levensvatbaar. De Nationale ombudsman vindt de afwijzing een redelijke beslissing. De Belastingdienst geeft aan op welke manier wordt getoetst of mag worden afgeweken van het reguliere beleid. Het was wel beter geweest om in de oorspronkelijke beslissing al een dergelijke belangenafweging op te nemen. De Belastingdienst laat weten binnen de organisatie aandacht hiervoor te vragen. (2015.11883)
  Lees meer
 8. Rapport 22 juni 2015

  2015/098 Belastingdienst moet onjuiste overheidsvordering niet twee keer doen

  Man is onder bewind gesteld en heeft belastingschuld van €746. De Belastingdienst legt beslag op zijn beheerrekening waardoor hij te weinig leefgeld over houdt. Dat is niet de bedoeling, ook volgens de Belastingdienst. Er volgt een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet. Helaas is dat laatste niet gebeurd. Er volgt een nieuwe overheidsvordering. Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet. De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend. De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder.
  Lees meer
 9. Rapport 29 december 2014

  2014/229 Directeur Belastingdienst had eerder gegeven akkoord sanering en betalingsregeling voor onderneming voldoende moeten onderzoeken

  Een onderneming heeft als gevolg van het verlies van een grote opdrachtgever een belastingschuld van circa € 400.000. Een medewerker van de Belastingdienst Haaglanden gaat telefonisch akkoord met een sanering en betalingsregeling. Later is de regeling toch niet toegestaan. De onderneming gaat hiertegen in beroep, maar de directeur van de Belastingdienst wijst dit af. De onderneming klaagt bij de Nationale ombudsman dat de directeur hierbij niet is ingegaan op de eerdere instemming met de voorgestelde sanering en betalingsregeling. De ombudsman vindt dat de directeur wel een oordeel had kunnen geven door onderzoek te doen naar de zeer gedetailleerde feiten en omstandigheden die de onderneming had aangevoerd om haar stelling te onderbouwen. Nog tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft een overleg tussen de Belastingdienst, de onderneming en haar gemachtigde geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  Lees meer
 10. Rapport 29 december 2014

  2014/227 Belastingdienst dupeert echtpaar bij regeling niet-invordering omdat intern niet bekend is dat er nog aanslagen aankomen

  Een echtpaar heeft gezondheidsproblemen en geen middelen om de belastingschulden uit hun voormalige bedrijf te betalen. Er volgt geen kwijtschelding, maar wel de toezegging dat de Belastingdienst geen invorderingsmaatregelen treft. Deze beslissing wordt teruggedraaid als het echtpaar voor nieuwe navorderingsaanslagen inkomstenbelasting vraagt hierop dezelfde werkwijze toe te passen. De Belastingdienst wijst het ingestelde beroep af, omdat de nieuwe schulden het voortzetten van het niet-invorderen in de weg staan. Duidelijk is dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat. De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht. De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten. Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen. De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject.
  Lees meer