Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

25 resultaten gevonden

 1. Rapport 8 oktober 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst waarborgt vermindering dwangbevelkosten na vermindering belastingaanslag

  Wat als iemand naast het bedrag van zijn belastingaanslag ook dwangbevelkosten moeten betalen, maar het bedrag van de belastingaanslag wordt verminderd? De dwangbevelkosten moeten dan ook verlaagd worden, maar doet de Belastingdienst dit automatisch of moet de belastingbetaler daar zelf op letten? Met het risico dat als je niet oplet je als belastingbetaler teveel dwangbevelkosten betaalt. (2018.03623)
  Lees meer
 2. Rapport 1 december 2017

  Rapportbrief: Belastingdienst wijst uitstel van betaling belastingaanslag terecht af

  Een bedrijf maakt bezwaar tegen een aanslag vennootschapsbelasting. Tijdens de behandeling van het bezwaar wordt uitstel van betaling verleend. Maar tijdens de beroepsprocedure wordt het verzoek om uitstel van betaling afgewezen. De Nationale ombudsman vindt dat bij ieder nieuw verzoek opnieuw getoetst mag worden of de belastingschuldige in staat is om zekerheid te stellen voor uitstel van betaling. Hij oordeelt dat uitstel tijdens de bezwaarprocedure niet maakt dat dit ook in de vervolgprocedure het geval is. (2017.29946)
  Lees meer
 3. Vraagstuk 17 december 2018

  Ik ben te laat met mijn belastingaangifte, en krijg nu een boete

  Bent u te laat met het doen van uw aangifte voor de inkomstenbelasting? Dat is vervelend. Als u niet om uitstel hebt gevraagd, kan de Belastingdienst een boete geven. Maar eerst krijgt u een herinnering en een aanmaning.

  Lees meer
 4. Column 29 september 2018

  Dubbele belasting, dubbele stress

  Jaap* is 70 jaar en al even met pensioen. Hij en zijn vrouw zijn vertrokken naar de Filipijnen. Hier genieten zij van de zon. De rust wordt verstoord door een brief uit Duitsland. De Duitse belastingdienst stuurt een aanslag van €1500 over zijn pensioen.…
  Lees meer
 5. Rapport 24 oktober 2013

  2013/153: Verzoeker klaagt over afwijzing verzoek tot vermindering belastingaanslag

  Man is in 2006 gescheiden, heeft zijn onderneming gestaakt en enige tijd geen vaste woon- en verblijfplaats gehad. Hij verzuimt aangifte inkomstenbelasting over 2006 te doen en de Belastingdienst legt ambtshalve een aanslag op, maar vordert die niet in. Na verloop van tijd pakt de man zijn leven weer op en doet voor de jaren na 2006 alsnog aangifte. De belasting- inspecteur stelt lagere aanslagen op. De ontvanger van de belastingdienst verrekent de teruggave over die jaren met de aanslag over 2006. De man dient dan bezwaar in tegen de aanslag 2006, maar dat bezwaar is te laat, want vijf jaar na dato., De ontvanger van de belastingdienst voor de verrekening had moeten bekijken of de aanslag over 2006 wel redelijk was. De Nationale ombudsman merkt op dit probleem wordt veroorzaakt doordat de ontvanger geen weet heeft van het verzoek dat de burger doet aan de inspecteur. Niet de burger, maar de belastingdienst zelf moet er voor zorgen dat inspecteur en ontvanger elkaar goed informeren.
  Lees meer
 6. Rapport 14 september 2017

  2017/102 Vergoeding Belastingdienst voor indienen elektronisch formulier niet nodig

  Een vrouw is het niet eens met de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Haar belastingadviseur dient met een elektronisch formulier een verzoek om herziening in. De voorlopige aanslag wordt verminderd. De vrouw wil een vergoeding voor de werkzaamheden die haar belastingadviseur hiervoor in rekening brengt. De Belasting wijst de vergoeding af. De ombudsman vindt dat voor het indienen van een elektronisch formulier geen vergoeding nodig is
  Lees meer
 7. Rapport 10 april 2018

  2018/018 Gemeente Velsen stuurt dwangbevel niet ook naar bewindvoerder

  Een bewindvoerder beheert de financiën van een man met schulden die dat niet zelf kan. Hij krijgt van de gemeente Velsen bericht over een belastingaanslag die nog open staat en uitstel van betaling. De bewindvoerder reageert niet op die brief. Vervolgens krijgt de cliënt een dwangbevel per post thuisbezorgd. De bewindvoerder krijgt hiervan geen kopie. Volgens de gemeente is dit technisch niet mogelijk. Daarover dient hij een klacht bij de ombudsman in. De ombudsman vindt het van belang dat de bewindvoerder op de hoogte is van alles wat de bewindvoering aangaat. Door het dwangbevel niet naar de bewindvoerder te sturen, heeft de gemeente gehandeld in strijd met het vereiste van maatwerk.
  Lees meer
 8. Rapport 18 april 2016

  2016/037 Belastingdienst schiet tekort in toetsing van bezwaar en geeft geen goede motivering

  Een man maakt bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting. Hij stelt dat de Belastingdienst rekening moet houden met een verlies dat hij heeft geleden door de verkoop van een pand. Het bezwaar wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. De man gaat in beroep maar dit wordt afgewezen wegens het niet volledig betalen van het griffiegeld. De ombudsman onderzoekt de wijze van toetsing die de Belastingdienst hanteert en beoordeelt deze als niet goed gemotiveerd en te beperkt.
  Lees meer
 9. Column 24 maart 2018

  Duizendmaal dank

  Ellen* krijgt het Spaans benauwd als ze het bericht van de Belastingdienst leest dat haar auto volgende week in beslag wordt genomen. Zij heeft namelijk een belastingschuld omdat zij nog over een afgelopen jaar inkomstenbelasting moet betalen. De…
  Lees meer
 10. Rapport 5 december 2017

  2017/136 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn moet maatwerk leveren bij kwijtscheldingsverzoeken

  Een vrouw klaagt over de handelswijze van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). Zij gaan uit van haar financiële situatie in 2016 om de kwijtscheldingsaanvraag van 2014 en 2015 te beoordelen maar toen zat ze nog in de schuldsanering. De ombudsman vindt dat GBLT maatwerk moet leveren door te kijken of er bijzondere omstandigheden zijn om af te wijken van de regels zodat mensen niet weer of verder in de problemen komen.
  Lees meer