Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

63 resultaten gevonden

 1. Column 29 september 2018

  Dubbele belasting, dubbele stress

  Jaap* is 70 jaar en al even met pensioen. Hij en zijn vrouw zijn vertrokken naar de Filipijnen. Hier genieten zij van de zon. De rust wordt verstoord door een brief uit Duitsland. De Duitse belastingdienst stuurt een aanslag van €1500 over zijn pensioen.…
  Lees meer
 2. Rapport 22 november 2016

  2016/103 Regionale Belasting Groep handelt niet transparant door beslissing onvoldoende te motiveren

  Een vrouw klaagt erover dat de Regionale Belasting Groep )RBG' haar verzoeken om kwijtschelding over 2014 en 2015 niet op transparante wijze heeft behandeld. De RBG heeft de vrouw na de eerste twee beslissingen tegemoet willen gekomen door een 'inhoudelijke' beslissing te nemen toen zij de gevraagde informatie alsnog, zij het te laat, verstrekte. Die handelwijze van de RBG is te prijzen, maar heeft er uiteindelijk toe geleid dat het voor verzoekster onvoldoende duidelijk en begrijpelijk was waarom de achtereenvolgende beslissingen zijn genomen en of daarbij haar specifieke omstandigheden wel zijn meegewogen. Dat alles is pas tijdens het onderzoek van de ombudsman duidelijk geworden. De ombudsman vindt dan ook dat de RBG niet transparant heeft gehandeld. De RBG heeft de inhoudelijke beslissingen onvoldoende gemotiveerd.
  Lees meer
 3. Rapport 23 juli 2013

  2013/092: Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR

  Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) wil de lokale belastingen 2012 van een vrouw niet kwijtschelden omdat zij volgens BSR in het bezit is van twee voertuigen. De vrouw kon aantonen dat haar caravan niets meer waard was en haar auto €500,-. De vrouw tekende bij BSR beroep aan tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding. Dit werd door BSR afgewezen. BSR heeft de caravan van de vrouw aangemerkt als een voertuig dat onder vermogensvrijstelling valt. De auto werd door BSR beschouwd als tweede voertuig, waarvan de waarde volledig buiten de vermogensvrijstelling valt. In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet staat dat er voor vermogensvrijstelling uitdrukkelijk sprake moet zijn van een auto. De Nationale ombudsman vindt het niet juist dat BSR volhardt in de beslissing dat de caravan onder de vermogensvrijstelling valt.
  Lees meer
 4. Video 20 maart 2014

  WOZ-waarde daalt en belasting stijgt?

  Hoe kan het dat de waarde van mijn woning daalt, maar de WOZ-belasting niet? Gemeenten hebben veel onkosten Gemeenten hebben allerlei onkosten. Denk aan openbaar groen, zwembaden en wegen. Voor het onderhoud hiervan heeft de gemeente geld nodig. Een groot…
  Lees meer
 5. Rapport 24 december 2014

  2014/225 Belastingdienst hanteert ten onrechte acceptatietermijn voor aanbod terugbetaling te veel ingehouden belasting

  Een man vraagt de Belastingdienst in Hilversum om vermindering van aan hemzelf en gelieerde bv's opgelegde aanslagen. De Belastingdienst wil dit doen tot vijf jaren terug. De man vindt dit niet voldoende. Na een discussie hierover krijgt de man van de Belastingdienst als compromis een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Daarin biedt de Belastingdienst een teruggaaf aan van € 71.160 om daarmee de zaak af te ronden. Maar de man blijft van mening meer geld tegoed te hebben en negeert de herhaaldelijke verzoeken van de Belastingdienst om het aanbod te accepteren. De gemachtigde van de man dient tevergeefs een klacht in bij de Belastingdienst over de afhandeling van de discussie over verdere vermindering van de belastingschuld en benadert daarna de Nationale ombudsman. Die vraagt de Belastingdienst het aanbod in de voorgelegde vaststellingsovereenkomst gestand te doen, maar vanwege het verlopen van de acceptatietermijn wil de Belastingdienst dit niet meer doen. De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan op deze beslissing terug te komen omdat het hanteren van een uiterste acceptatiedatum gezien het vaststaande feit dat er te veel loonbelasting is ingehouden niet redelijk is.
  Lees meer
 6. Column 1 december 2018

  Dat geld is niet van mij!

  Marthe* heeft het niet ruim. Al een paar jaar vraagt ze daarom kwijtschelding van de lokale belastingen. Dat kan als je weinig verdient en weinig spaargeld hebt. Je hoeft dan de belasting van de gemeente en het waterschap niet te betalen. Dat scheelt al…
  Lees meer
 7. Rapport 1 oktober 2018

  2018/076 En/of-bankrekening sta in de weg bij kwijtschelding belastingen mantelzorger?

  Een vrouw klaagt erover dat de Belastingsamenwerking Gemeenten (BsGW) haar verzoek om kwijtschelding van lokale belastingen heeft afgewezen. De en/of rekening die zij samen met haar zieke moeder heeft geopend wordt namelijk meegeteld als haar vermogen. De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht omdat hier geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Het is pure noodzaak want haar moeder kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. De BsGW is het met de ombudsman eens en beoordeelt de aanvraag opnieuw. De lokale belastingen worden alsnog kwijtgescholden. De BsGW past ook de werkinstructie aan om soortgelijke toekomstige gevallen te voorkomen.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 6 december 2016

  3x leren over behoorlijke invordering door de RBG

  De Regionale Belasting Groep (RBG) zorgt voor maatwerk en persoonlijk contact bij de invordering van de aanslag voor waterzuiveringsheffing. Dit blijkt na onderzoek van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. De ombudsman onderzocht de invordering…
  Lees meer
 9. Rapport 10 december 2014

  2014/190 Gemeente rekent verzekeringsuitkering terecht tot vermogen bij beoordeling kwijtschelding belasting

  Een man en een vrouw dienen bij de gemeente Purmerend een verzoek in om bij de berekening van hun vermogen vier vermogensbestanddelen niet mee te tellen, waardoor zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen. Het college van burgemeester en wethouders weigert dit. De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van zorgkosten een maand niet tot het vermogen gerekend worden. Zolang er maar maatwerk mogelijk blijft.. In het geval van de man en vrouw heeft het college dat maatwerk niet hoeven toepassen op een schadevergoeding en een verzekeringsuitkering voor een geannuleerde vakantie.
  Lees meer
 10. Rapport 24 juli 2013

  2013/093: Verzoeker klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door Hefpunt

  Een man klaagt erover dat zijn verzoek om kwijtschelding in 2012 van lokale en regionale belastingen is afgewezen door Hefpunt. Hefpunt verzorgt namens gemeenten en waterschappen in het noorden de heffing en inning van lokale en regionale belastingen. De man kreeg in 2008 €24.000,- uitgekeerd van de verzekering vanwege brandschade in zijn woning. In de periode 2008 tot 2011 werd de belasting kwijtgescholden. De man bracht toen naar voren dat hij wel geld op zijn rekening had staan maar dat dat bestemd was voor het herstellen van de schade aan de woning en niet voor het betalen van belasting. In 2012 werd het verzoek tot kwijtschelding afgewezen. Niet langer werd door Hefpunt de uitkering van de verzekering bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten. De Nationale ombudsman vindt dat de periode waarin de verzekeringsuitkering bij de berekening van het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten maatwerk moet zijn. In dit geval kan ervan uit worden gegaan dat de man vier of vijf jaar na de brand genoeg tijd heeft gehad de schade te herstellen. De beslissing van Hefpunt is correct.
  Lees meer