Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

22 resultaten gevonden

 1. Rapport 22 december 2015

  2015/172 Onderzoek naar uitsluitend pinbetalingen aan de balie van de gemeente

  De Nationale ombudsman vindt dat gemeenten niet betalingen met pinpas mogen verplichtstellen voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Dit oordeelt hij in een rapport naar aanleiding van een klacht over het verplicht via de pin betalen in de gemeente Leiden. De ombudsman heeft ook andere gemeenten gevraagd hoe zij omgaan met de mogelijkheid van contante betaling naast pinbetaling. Er zijn gemeentes die contante betalingen of andere alternatieven naast pinbetalingen blijven houden.
  Lees meer
 2. Rapport 27 november 2017

  2017/130 UWV Breda weigert post door te sturen naar andere UWV-kantoren

  Man verleent professionele bijstand aan UWV-klanten in juridische procedures. Hij geeft geregeld stukken af bij het UWV Breda, ook brieven bestemd voor andere UWV-kantoren. Hij verwacht dat deze worden doorgestuurd. Het UWV Breda weigert dit. De ombudsman vindt dat het UWV hier een zorgvuldige afweging heeft gemaakt: het UWV hoeft post van deze professional niet door te sturen.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 22 september 2016

  Ombudsman prijst deskundige ambtenaren

  Vandaag reikt Joyce Sylvester, substituut ombudsman, prijzen uit aan vijf ambtenaren die het burgerperspectief op een positieve manier centraal stellen in hun werk. Goed opgeleide, deskundige en communicatieve ambtenaren dragen bij aan het vertrouwen van…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 11 december 2013

  Tevredenheid burgers over overheidsdienstverlening toegenomen

  Burgers zijn in 2013 met het rapportcijfer 6,8 iets tevredener over de overheidsdienstverlening dan voorgaande jaren. Het aandeel burgers dat een 8, 9 of 10 geeft, is gestegen. Wel zijn er nu meer burgers die een onvoldoende geven ten opzichte van…
  Lees meer
 5. Column 9 januari 2016

  Pinnen verplicht?

  Meneer Mollaar* heeft een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Bij het aanvragen daarvan bij de gemeentebalie in Leiden ontdekt hij dat hij dit document alleen met een pinpas of creditcard kan betalen. 'Wat een onzin,' vindt hij, 'hoe kan de…
  Lees meer
 6. Rapport 31 juli 2017

  2017/091 Gemeente Tilburg geeft inwoner waarschuwing wegens agressief gedrag

  Een inwoner van de Gemeente Tilburg belt de gemeente met een vraag over zijn paspoort. Een medewerker van de gemeente zegt dat hij telefonisch geen gegevens kan verstrekken en wordt vervolgens door de man uitgescholden. De gemeente geeft de man een waarschuwing zonder gesprek vooraf of toezending van het agressieprotocol. De ombudsman concludeert na onderzoek dat de gemeente passend heeft gereageerd, maar voorafgaand aan de waarschuwing een ordegesprek had moeten voeren. Hij adviseert publicatie van het agressieprotocol op de website van de gemeente.
  Lees meer
 7. Rapport 6 juni 2017

  2017/064 Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) hoort betrokkene niet na ontvangst klacht over werkwijze

  Een man komt voor een gesprek bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Ondanks bevestigingen staat deze afspraak niet in het systeem. Bij thuiskomst vindt hij een brief waarin staat dat hij de vorige dag een afspraak had. De gemachtigde van de man dient bij de Nationale ombudsman een klacht in over het feit dat hij niet is gehoord door de SDD nadat hij daar had geklaagd over de gang van zaken. De Nationale ombudsman vindt deze klacht gegrond. Hij neemt kennis van de acties van de SDD om de hoorplicht zowel intern als extern onder de aandacht te brengen.
  Lees meer
 8. Column 24 september 2016

  Het luisterend oor

  Martien werkt als klachtenbehandelaar bij de gemeente Leeuwarden. Als een burger haar een brief met een klacht stuurt, belt ze snel om meer informatie te krijgen. Of ze springt op de fiets om de situatie ter plekke te bekijken. Haar recht-door-zee-aanpak…
  Lees meer
 9. Rapport 20 april 2016

  2016/038 Gemeente Heerlen wijst verantwoordelijkheid juiste adressering van de hand

  Een man levert persoonlijk enkele documenten af aan de balie van de gemeente Heerlen. Ook al zijn ze voorzien van de naam van de bijstandsconsulente komen ze op de verkeerde afdeling terecht. De gemeente vindt dat de man zelf verantwoordelijk is voor de juiste adressering. De Nationale ombudsman is van mening dat de overheid zich dienstverlenend moet opstellen en geeft de gemeente in overweging de huidige procedure voor het innemen van stukken aan de balie te verbeteren.
  Lees meer
 10. Column 30 april 2016

  Retour afzender

  Evert Berghouwer* ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente Heerlen. Op verzoek van zijn bijstandsconsulente Elly* verzamelt hij een aantal documenten. Hij geeft deze persoonlijk af in het gemeentehuis. De baliemedewerker van de gemeente zet er…
  Lees meer