Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

42 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 8 november 2018

  Ombudsman onderzoekt klachtbehandeling van COA

  De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klachten van asielzoekers en advocaten behandelt. De ombudsman ontving signalen van advocaten en klachten over de klachtbehandeling van het COA. Hij toetst of…
  Lees meer
 2. Rapport 20 januari 2016

  2016/005 Dienst Terugkeer en vertrek onduidelijk over omstandigheden en voorwaarden waaronder asielzoeker mogelijk wordt uitgezet

  Een uitgeprocedeerde asielzoekster met een slechte gezondheid krijgt onvoldoende informatie van de Dienst Terugkeer en Vertrek over de medische overdracht bij een eventuele uitzetting. Deze informatie is belangrijk om een medische noodsituatie te voorkomen. De Nationale ombudsman vindt dat de DT&V de verzoekster beter had moeten informeren en beveelt aan in dit soort situaties de betreffende stukken waaruit blijkt dat aan alle medische reisvoorwaarden voor uitzetting is voldaan direct aan de betrokken vreemdeling te sturen.
  Lees meer
 3. Rapport 22 december 2014

  2014/217 IND heeft advocaat voldoende kans gegeven welbevinden asielzoeker te toetsen tijdens verhoor

  Een vijftienjarige jongen uit Mongolië wil voor asiel in Nederland in aanmerking komen. De kwetsbare jongen is mogelijk slachtoffer van mensenhandel. De IND schakelt bij de verhoren steeds een tolk in omdat de jongen geen Nederlands en Engels spreekt. Tijdens een van de verhoren maakt de advocaat zich zorgen over het welbevinden van de jongen. Maar de advocaat mag geen gebruik maken van de tolk om de jongen in de pauze in vertrouwen te spreken. De advocaat dient hier een klacht over in, maar de IND is het niet met hem eens. De Nationale ombudsman oordeelt dan dat de IND steeds voldoende aandacht heeft gehad voor het welbevinden van de jongen en de advocaat de ruimte gegeven er vragen over te stellen tijdens het gehoor. De ombudsman vindt het niet onredelijk dat de IND niet toestond dat de advocaat in strijd met de huisregels de tolk in de tolkenkamer benaderde en daarmee diens pauze verstoorde.
  Lees meer
 4. Rapport 17 juni 2011

  2011/178: Asielzoeker klaagt dat vreemdelingenpolitie intakegesprek wilde vooraf aan aangifte

  Asielzoeker uit Zimbabwe verblijft in het AZC in Aalten en wil aangifte doen van mensenhandel in het kader van de B9-regel bij de politie Zevenaar. In een eerder rapport (2006/279) stelde de Nationale ombudsman dat de politie altijd deze aangifte moet opnemen, omdat mensenhandel hoge prioriteit heeft en voor het slachtoffer gevolgen voor de status. Maar de politie neemt geen aangifte op en onderneemt ook geen andere actie. De Nationale ombudsman vindt dat gezien de ernst van de problematiek en de afhankelijke situatie van de asielzoeker, een vertragende en voorbehoud scheppend intakegesprek voorafgaand aan het opnemen van de aangifte onwenselijk.
  Lees meer
 5. Rapport 11 april 2011

  2011/109: Asielzoeker klaagt dat bij incident in detentiecentrum IBT is ingezet

  Dit rapport gaat over de situatie in vreemdelingendetentie (zie ook 2010/353). Man uit Burundi zit na afwijzing van zijn asielverzoek in vreemdelingendetentie op Schiphol-Oost. Tijdens het luchten is er een niet aangekondigde wake gaande buiten het hek van de luchtplaats. Omdat de gedetineerden niet direct gehoor geven aan het verzoek om naar binnen te gaan, wordt het Interne Bijstands Team ingezet en worden zij als straf drie dagen in afzondering geplaatst. De ombudsman vindt het zonder noodzaak inzetten van het IBT en het plaatsen in een afzonderingscel niet behoorlijk. Verder uit de ombudsman opnieuw zijn zorgen over de gebrekkige klachtprocedure voor vreemdelingen die zich in een grenslogies bevinden.
  Lees meer
 6. Rapport 11 december 2013

  2013/188: Asielzoeker klaagt over uitzetting met laissez-passer die niet op zijn naam staat

  Uitgeprocedeerde asielzoeker uit Syrië zal in 2010 uitgezet worden met een laissez-passer. Het laissez-passer staat niet op zijn naam. Hij voelt zich geïntimideerd door de regievoerder van de Dienst Terugkeer & Vertrek. DT&V heeft toegegeven dat de regievoerder onvoldoende professionele gespreksvaardigheden beheerste om de angel uit het gesprek te halen. Ook vindt hij dat het niet behoorlijk is de man uit te willen zetten met een laissez-passer dat niet op zijn naam stond.
  Lees meer
 7. Rapport 22 mei 2012

  2012/087: Asielzoeker klaagt over weigering bezoek door IND ivm logistieke onmogelijkheid AC Schiphol

  Afghaan komt als asielzoeker naar Nederland om zijn lange tijd dood gewaande moeder, die in Nederland woont en inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft en die hij 17 jaar niet gezien heeft, te bezoeken. Bij aankomst op Schiphol wordt hij direct geplaatst in het Aanmeldcentrum (AC) om de verkorte asielprocedure te doorlopen. De IND weigert hem bezoek van zijn moeder te ontvangen omdat de privacy en rust van asielzoekers daardoor zou worden verstoord. De Nationale ombudsman vindt dat de man onnodig in zijn grondrecht van persoonlijke vrijheid is beperkt
  Lees meer
 8. Rapport 17 juni 2011

  2011/186: Asielzoeker klaagt over onjuiste informatieverstrekking COA over financiële regeling huisvesting

  Een asielzoeker verblijft met zijn vrouw en drie kinderen sinds 2004 in het AZC Apeldoorn. Zij krijgen een verblijfsvergunning en gaan op zoek naar woonruimte. Vanwege de gezondheid van de ouders is een flat niet mogelijk en zoeken ze een eengezinswoning. In Apeldoorn kunnen ze zo'n woning niet krijgen, maar wel in de gemeente Epe. Hij klaagt erover dat het COA foute informatie heeft gegeven over een financiële vergoeding van de gemeente Apeldoorn. De Nationale ombudsman constateert dat het COA verzoeker over de algemene aspecten van huisvesting behoorlijk heeft geïnformeerd en erop heeft gewezen dat hij voor specifieke informatie over de huisvesting in de gemeente waar hij zou gaan wonen, bij die gemeente zelf moest zijn. Volgens de ombudsman valt het COA niet iets te verwijten, ook al omdat verzoeker is bijgestaan door rechtshulp.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 19 augustus 1998

  Kwaliteit individuele ambtsberichten in asielzaken onvoldoende gewaarborgd

  De kwaliteit van individuele ambtsberichten in asielzaken is onvoldoende gewaarborgd, concludeert de Nationale ombudsman, mr. dr. M. Oosting, op basis van een zojuist afgerond onderzoek. Hij signaleert een flink aantal knelpunten in de praktijk van de…
  Lees meer
 10. Rapport 1 september 2015

  2015/129 Dienst Terugkeer en Vertrek had laissez-passers van Georgisch-Armeens gezin moeten controleren voor vertrek

  Armeense man heeft met zijn Georgische vrouw en hun twee minderjarige kinderen asiel aangevraagd. Dit is afgewezen. Volgens de rechtbank kunnen ze niet naar Armenië, wel naar Georgië. De Dienst Terugkeer & Vertrek regelt de uitreis naar Georgië met Georgische laissez-passers (LP) waarop voor alle vier de Georgische nationaliteit staat. Dit klopt niet en het gezin is dus illegaal in Georgië. De Nationale ombudsman vindt dat DT&V de LP's had moeten controleren voor vertrek.
  Lees meer