Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

12 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 december 2017

  2017/147 UWV is onvoldoende transparant over onderzoek naar arbeidsongeschiktheid Nederlander in Roemenië

  Een Nederlandse man woont en werkt 20 jaar in Roemenië. Daar raakt hij arbeidsongeschikt. Omdat hij vroeger ook in Nederland werkte, moeten zowel de Nederlandse als de Roemeense overheid een deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering betalen. De man stuurt een WIA-aanvraag naar de Sociale Verzekeringsbank. De SVB stuurt de aanvraag door naar het UWV, maar er ontbreken dan stukken. De aanvraag wordt afgewezen maar zijn bezwaar hiertegen wordt gegrond verklaard. De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV niet transparant heeft gehandeld en de SVB de procedure heeft vertraagd.
  Lees meer
 2. Rapport 23 februari 2011

  2011/060: Verzekeringsarts UWV oordeelt over arbeidsongeschiktheid zonder contact huisarts

  Medewerker van juwelier meldt zich ziek wegens gezondheidsklachten. Nadat hij zich weer heeft beter gemeld, houdt de juwelier acht dagen salaris in wegens ziekte. Volgens de verzekeringsarts is er sprake van een arbeidsconflict en niet van arbeidsongeschiktheid. De arts laat echter na een verklaring van de huisarts naar de ziekte te vragen.
  Lees meer
 3. Rapport 2 oktober 2013

  2013/132: Vrouw klaagt over beslissing van SVB betreffende afgenomen arbeidsongeschiktheid

  Weduwe krijgt vanwege arbeidsongeschiktheid een Anw-uitkering. De SVB laat het UWV een herkeuring doen. Daaruit blijkt dat ze minder dan 45% arbeidsongeschikt is en de SVB trekt de Anw-uitkering in. De Nationale ombudsman vindt dat de SVB de stukken waarop het UWV het oordeel baseerde naar de vrouw had moeten sturen. Zo kan ze zien hoe de herkeuring is verlopen. Dit is in gewone UWV herkeuringen ook gebruikelijk. Ook had de SVB de bezwaarprocedure sneller moeten doorlopen, omdat zes maanden wel erg lang is. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de SVB en het UWV nieuwe afspraken hebben gemaakt over de herkeuringen. De relevante stukken worden direct met de beslissing meegestuurd.
  Lees meer
 4. Column 6 januari 2018

  Heeft u nog even?

  Jaco* woont en werkt al 20 jaar als chauffeur in Roemenië. Door medische klachten kan hij niet werken en raakt hij arbeidsongeschikt. Omdat hij vroeger ook in Nederland werkte, moeten zowel de Nederlandse als de Roemeense overheid een deel van zijn…
  Lees meer
 5. Rapport 7 maart 2012

  2012/034: Man klaagt dat UWV geen deskundigenoordeel geeft over mate van arbeidsongeschiktheid

  Man heeft fors arbeidsconflict met zijn werkgever. Als gevolg van de stressklachten valt hij uit. Het UWV wordt om een deskundigenoordeel gevraagd om de redenen van uitval te beoordelen. Hij heeft dat nodig om zo de werkgever aan te spreken op zijn loondoorbetalingsplicht. Het UWV geeft geen deskundigenoordeel omdat het arbeidsconflict eerst moet worden opgelost. De Nationale ombudsman vindt dat het van het grootste belang is dat er in dergelijke gevallen juist wel een deskundigenoordeel wordt gegeven cf de eigen richtlijnen van het UWV. Hij doet de aanbeveling om dit oordeel te geven als er een arbeidsconflict is.
  Lees meer
 6. Rapport 30 augustus 2017

  2017/097 UWV mag medische informatie doorsturen maar informeert daar niet goed over

  Een arbeidsongeschikte vrouw ontdekt dat het UWV medische informatie naar haar ex-werkgever heeft gestuurd. De ombudsman stelt vast dat de informatie naar de gemachtigde van de werkgever is gegaan. De gemachtigde mag de informatie volgens de Wet WIA inzien. Het UWV heeft de vrouw daarover niet goed geïnformeerd
  Lees meer
 7. Rapport 25 april 2017

  2017/057 SVB en UWV laten weduwe anderhalf jaar wachten op nabestaandenuitkering

  Na het overlijden van haar man dient mevrouw Fazor (fictieve naam) op 21 november 2014 een aanvraag in voor een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Lees meer
 8. Rapport 18 april 2013

  2013/039: Man klaagt dat UWV subjectief handelde in onderzoek re-integratie inspanningen werkgever

  Man wordt ziek na een dienstverband van 33 jaar. De werkgever en de man zijn het niet eens over het werk dat de man nog zou kunnen doen. Ze vragen om beurten een deskundigenoordeel aan. Hij vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. De arbeidsdeskundige van het UWV Amsterdam vindt in beide gevallen dat de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Er is geen bezwaar tegen tweede deskundigenoordeel door dezelfde arbeidsdeskundige UWV. De Nationale ombudsman vindt wél dat het UWV zich bewust moet zijn dat met twee snel achter elkaar gegeven oordelen het onderdeel wordt van het conflict tussen werkgever en werknemer.
  Lees meer
 9. Column 14 augustus 2010

  Een onverwacht telefoontje

  Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) keert niet alleen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit, maar controleert ook of dat terecht gebeurt. Een goede zaak. Ook goed dat bij steekproef mensen met een uitkering opgebeld worden en vragen…
  Lees meer
 10. Rapport 2 augustus 2011

  2011/223: Aspirant politieagent klaagt dat onvoldoende revalidatie-inspanning is geleverd bij blessure tijdens politieopleiding

  Politiemedewerker in opleiding van de Academie Politie Amsterdam-Amstelland komt bij een oefening op de judomat ongelukkig terecht en loopt een dubbele hernia op. Dit is een bedrijfsongeval, de man moet revalideren, maar dat gaat niet goed en hij moet stoppen met de opleiding. De externe re-integratie loopt niet goed en twee jaar later wordt hij eervol ontslagen met een beëindigingsvergoeding van €15.000. De Nationale ombudsman vindt dat de politie als werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om de man te re-integreren. Maar de politie heeft administratief steken laten vallen door na te laten een plan van aanpak en een probleemanalyse op te stellen.
  Lees meer