Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

29 resultaten gevonden

 1. Rapport 21 februari 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst ziet terecht af van vermindering aanslagen vennootschapsbelasting

  Belastingdienst wijst volgens verzoekers onterecht vermindering van de aanslagen vennootschapsbelasting 2008 en 2010 af. Bij het opleggen van de aanslagen is volgens hen geen rekening gehouden met de vaststellingsovereenkomst. Ze klagen hierover bij de Nationale ombudsman. De rol van de ombudsman is beperkt hierin. Na ontvangst van een reactie van de Belastingdienst oordeelt de ombudsman dat de Belastingdienst in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen. (2017.18733 / 2017.22946)
  Lees meer
 2. Rapport 31 oktober 2017

  2017/119 WOZ-waarde van woning naast motorclub ook met terugwerkende kracht verlagen

  De woning van een vrouw grenst aan het clubhuis van een motorclub. De club komt steeds vaker negatief in het nieuws en veroorzaakt overlast. De vrouw wil haar woning verkopen en komt erachter dat de WOZ-waarde te hoog is. Zij maakt meerdere keren bezwaar tegen de hoge waardering bij Cocensus. Om een rechtszaak te voorkomen verlaagt de heffingsambtenaar de waarde van de woning. Maar haar verzoek om waardevermindering over voorgaande jaren wijst hij af. De ombudsman vindt dat de argumenten van de ambtenaar niet transparant zijn en hij zijn beslissing moet heroverwegen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 27 september 2016

  2016/087 Gemeente Schiedam stelt WOZ waarde te hoog vast

  Een makelaar/taxateur vraagt de gemeente Schiedam, namens een onderneming om vermindering van aanslagen WOZ voor 2008 en 2009. Eerder is al besloten tot gedeeltelijke vermindering van die aanslagen. De aanslagen voor 2010 tot en met 2014 zijn ook verminderd, omdat in 2015 een veel lagere waarde is vastgesteld. De man vindt dat de waarde voor de jaren 2008 en 2009 niet echt verschilt met de latere jaren, maar vermindering blijkt niet meer mogelijk omdat de aanslagen wettelijk vaststaan. De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond. Vermindering is juist bedoeld als later blijkt dat een waarde te hoog is vastgesteld. Hij vraagt de gemeente om de beslissing te herzien en een nieuwe beslissing te nemen.
  Lees meer
 4. Rapport 9 mei 2016

  2016/044 Gemeente moet een afwijzing verzoek begrijpelijk uitleggen

  Een ondernemer vraagt de gemeente Lochem om ambtshalve vermindering van de aanslagen toeristenbelasting over 2006-2009. De heffingsambtenaar wijst zijn verzoek af. Het verzoek om vermindering over 2009 is binnen vijf jaar ingediend. De Nationale ombudsman doet de heffingsambtenaar de aanbeveling om de beslissing te herzien en de aanslag toeristenbelasting over 2009 te vernietigen. Over de overige, oudere jaren wordt terecht geen vermindering verleend.
  Lees meer
 5. Rapport 27 augustus 2012

  2012/132: Ondernemer klaagt dat Belastingdienst geen ambtshalve vermindering wil leveren op onjuist dubbel geheven bedrag

  Directeur-enig aandeelhouder van BV draagt zijn pensioen- en lijfrente over aan een BV waarvan zijn zoon directeur-aandeelhouder is. De waarde van beide rentes is van belang voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Bijna €50.000 is dubbel belast en de Belastingdienst Assen weigert de heffing terug te betalen omdat er inmiddels meer dan vijf jaar zijn verstreken. De Nationale ombudsman vindt dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid omdat van begin af aan duidelijk was dat dit bedrag dubbel belast was. Het feit dat de directeur hierover procedures heeft gevoerd en het daarom vijf jaar duurde voor hij het verzoek kon doen, mag hem niet worden tegengeworpen. De ombudsman doet de Minister van Financiën de aanbeveling om het bedrag alsnog ambtshalve te verminderen.
  Lees meer
 6. Rapport 19 september 2012

  2012/150: Verzoeker vindt dat Belastingdient zijn toezegging niet na komt over verzoek ambtshalve vermindering

  Belastingadviseur vraagt voor zijn cliënt een ambtshalve herziening van de aanslag over 2002 aan. De Belastingdienst/Haaglanden wijst dit af. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst gemotiveerd heeft aangegeven dat gegevens die de adviseur inbracht dubieus waren. De belastingadviseur klaagt over de gang van zaken bij de behandeling van de herziening. De Belastingdienst ging vervolgens uitgebreid in op de onderdelen van de klacht.
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 9 juni 2000

  Besluiten over ambtshalve vermindering werken voortaan terug tot datum arrest Hof van Justitie

  De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten de voorschriften voor het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven aan te passen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat aan besluiten van de Staatssecretaris over het verlenen van vermindering in…
  Lees meer
 8. Rapport 9 juli 2012

  2012/113: Man klaagt over handelswijze Belastingdienst bij verzoeken ambtshalve vermindering

  Belastingadviseur dient namens een cliënt een bezwaarschrift in tegen de inkomstenbelasting. De bezwaartermijn voor die aanslag is echter al lang verstreken en zijn cliënt komt alleen maar voor ambtshalve vermindering in aanmerking. Wie vermindering wil hebben zal zelf de informatie wat er onjuist was in de aangifte, daarvoor moeten aanleveren De belastinginspecteur meldt dat een dwangsom wordt opgelegd. Maar laat niet weten dat hij het verzoek af wijst omdat benodigde informatie ontbreekt. De belastingdienst biedt hiervoor terecht zijn excuses aan. De Nationale ombudsman vindt dat bij de klachtbehandeling de Belastingdienst het oordeel dat het optreden van de belastinginspecteur niet onzorgvuldig was, onvoldoende heeft gemotiveerd.
  Lees meer
 9. Rapport 8 juni 2015

  2015/092 Belastingdienst wijst te laat verzoek om opgelegde aanslag over 2006 ambtshalve te herzien terecht af

  Een onderneming dient zijn aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2006 niet op tijd in. De Belastingdienst legt hen voor 2006 daarom een ambtshalve aanslag Vpb op. De onderneming doet in 2012 alsnog aangifte Vpb 2006 en verzoekt de Belastingdienst de opgelegde aanslag van destijds ambtshalve te herzien (verminderen). De ondernemer klaagt erover dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst. De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld. Het verzoek is niet ingediend binnen de daarvoor geldende termijn van vijf jaar en er zijn geen bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen hiervan af te wijken.
  Lees meer
 10. Rapport 11 april 2016

  Brief: Belastingdienst wijst terecht verzoek om betalingsregeling af

  Een exploitant van een café heeft een belastingschuld opgelopen. De Belastingdienst weigert een betalingsregeling omdat het oude belastingschulden betreft. Lopende verplichtingen worden nagekomen en de onderneming is levensvatbaar. De Nationale ombudsman vindt de afwijzing een redelijke beslissing. De Belastingdienst geeft aan op welke manier wordt getoetst of mag worden afgeweken van het reguliere beleid. Het was wel beter geweest om in de oorspronkelijke beslissing al een dergelijke belangenafweging op te nemen. De Belastingdienst laat weten binnen de organisatie aandacht hiervoor te vragen. (2015.11883)
  Lees meer