Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

63 resultaten gevonden

 1. Rapport 7 oktober 2014

  2014/133 Ambassade moet duidelijk informeren over proces visumaanvraag

  De twee zwagers van verzoekers wonen in Cuba en wilden verzoeker en zijn vrouw in Nederland bezoeken. Verzoeker klaagt dat de zwagers door gebrekkige dienstverlening meerdere keren een paar honderd kilometer naar de Nederlandse ambassade in Havana hebben moeten reizen voor de visumaanvraag. Na een afwijzing van de aanvraag meldden de zwagers zich ten bate van een nieuwe aanvraag voor een diepte-interview bij de ambassade. Zij moesten hiervoor de volgende dag terugkomen, omdat ze geen afspraak hadden gemaakt. Verzoeker heeft diverse keren nieuwe stukken moeten inleveren. Uiteindelijk zijn de visa wel uitgereikt. De Nationale ombudsman vindt dat de ambassade de zwagers uit zichzelf had moeten informeren over de noodzaak tot het maken van een afspraak voor een diepte-interview.
  Lees meer
 2. Rapport 8 oktober 2014

  2014/134 Gedetineerde in het buitenland krijgt onvoldoende bijstand van ambassade

  Verzoeker, Nederlander, woont in Kenia. Er volgt een strafprocedure vanwege verdenking van brandstichting en illegaal verblijf, waarna hij op borgtocht vrijkomt. De Nederlandse ambassade in Nairobi verleent hem op zijn verzoek consulaire bijstand. Maar verzoeker klaagt dat de ambassade hem tijdens zijn detentie en de strafprocedure onvoldoende heeft bezocht. De ombudsman is het daar niet mee eens; de ambassade heeft voldoende contact met hem onderhouden. De ombudsman is het wel eens met zijn klacht dat hij onvoldoende ondersteuning heeft gekregen bij het krijgen van (gesubsidieerde) rechtsbijstand vanwege financiële problemen en een beëdigde tolk tijdens de strafprocedure. Ook is de ombudsman het eens met de klacht dat de ambassade erg laat pas een vertrouwensadvocaat inschakelde en niet direct diens bevindingen aan verzoeker of zijn advocaat bekendmaakte.
  Lees meer
 3. Rapport 15 september 2014

  2014/115: Man had ruim op tijd bij de ambassade visum moeten aanvragen

  Man wil met zijn zoon van Ghana naar Nederland reizen. Voor de zoon is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De Immigratie- en Naturalisatiedienst laat per brief weten dat er geen bezwaar bestaat tegen de afgifte hiervan. Hoewel in de brief het advies staat geen vliegtickets te kopen voordat de mvv is verstrekt, koopt de man deze wel al. Als de man op de ambassade het paspoort met de mvv wil ophalen, krijgt hij te horen dat de mvv door een technisch probleem niet kan worden gegeven en dat hij twee dagen later terug kan komen. Hij moet nu de vliegtickets omboeken en kosten maken. De minister stelt dat de man te kort voor zijn reis de mvv's had aangevraagd; de verwerkingstijd kan door diverse oorzaken variëren. De Nationale ombudsman is het eens met de minister dat in dit geval geen noodprocedure is gevolgd. Wel is de ombudsman van oordeel dat de ambassade ten onrechte geen bewijs van inlevering van het paspoort heeft verstrekt.
  Lees meer
 4. Rapport 14 oktober 2014

  2014/137 Nederlandse ambassade moet duidelijk zijn over mogelijkheid tot juridische bijstand bij visumaanvraag

  Vrouw klaagt dat haar advocaat van de Nederlandse ambassade in Paramaribo niet aanwezig mag zijn bij de toelichting op haar visumaanvraag waarvoor zij een afspraak heeft gemaakt. De Nationale ombudsman vindt dat de ambassade duidelijk had moeten aangeven dat het vooraf gemeld moet worden als de wens bestaat tot juridisch bijstand bij het gesprek. De minister heeft dit tijdens het onderzoek van de ombudsman erkend.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 4 mei 2006

  Geen uitgebreid onderzoek: handelwijze ambassade voor Somalische jongeren aangepast

  Op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba worden paspoortaanvragen van Somalische jongeren inmiddels anders behandeld. Het gaat om jongeren, die na een verblijf in Nederland zonder papieren in Somalië zijn achtergelaten en die willen terugkeren. Omdat er…
  Lees meer
 6. Rapport 26 oktober 2018

  2018/080 Verlies Nederlandse nationaliteit

  Man klaagt over onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse ambassade in Beiroet. Zijn vader en hij hebben drie jaar geleden de Libanese nationaliteit aangenomen. Vader heeft toen de ambassade expliciet gevraagd naar verlies Nederlanderschap en daar was geen sprake van. Bij het aanvragen van een nieuw paspoort blijkt de man zijn Nederlanderschap toch kwijt te zijn. De ombudsman concludeert de klacht als niet gegrond omdat na onderzoek niet aannemelijk blijkt dat de ambassade verkeerde informatie heeft verstrekt.
  Lees meer
 7. Rapport 26 oktober 2018

  2018/080 Verlies Nederlandse nationaliteit

  Man klaagt over onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse ambassade in Beiroet. Zijn vader en hij hebben drie jaar geleden de Libanese nationaliteit aangenomen. Vader heeft toen de ambassade expliciet gevraagd naar verlies Nederlanderschap en daar was geen sprake van. Bij het aanvragen van een nieuw paspoort blijkt de man zijn Nederlanderschap toch kwijt te zijn. De ombudsman concludeert de klacht als niet gegrond omdat na onderzoek niet aannemelijk blijkt dat de ambassade verkeerde informatie heeft verstrekt.
  Lees meer
 8. Rapport 18 januari 2016

  2016/001 Nederlandse ambassade in Suriname onzorgvuldig bij toekennen noodpaspoort voor een kind.

  Op verzoek van de vader geeft de Nederlandse ambassade in Suriname een noodpaspoort af zodat hij zijn zevenjarige zoon zonder medeweten van de grootouders bij wie hij woont, mee kan nemen naar Nederland. Op dat moment is niet duidelijk bij wie het gezag over het kind ligt. De Nationale ombudsman vindt dat het vereiste van goede voorbereiding is geschonden omdat is afgegaan op eenzijdige informatie van alleen de vader en niet de grootouders van het kind m.b.t. het gezag. De Kinderombudsman is van mening dat er bij de afgifte van een noodpaspoort niet is gekeken naar de mening en het belang van het kind conform het Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind.
  Lees meer
 9. Tekstpagina 24 augustus 2018

  Van kastje naar muur bij aanvraag paspoort

  Het paspoort van Herman*, een Nederlandse man die zes jaar in Duitsland woonde, wordt tijdens de treinreis terug naar Nederland gestolen. Het aanvragen van een nieuw paspoort blijkt vervolgens niet zo eenvoudig. Hij staat namelijk nog niet ingeschreven bij…
  Lees meer
 10. Rapport 3 juli 2012

  2012/108: Man klaagt over informatieverstrekking voorwaarden visumaanvraag Nlse ambassade Rabat

  Man nodigt zijn schoonzus uit Marokko uit voor een vakantie in Nederland omdat zij net haar middelbare school heeft afgesloten. De Nederlandse ambassade in Rabat weigert haar visum kort verblijf onder meer omdat de ambassade vermoedt dat zij niet op tijd terugkeert. Onduidelijk is op die website dat de aanvrager zelf duidelijk moet maken dat hij of zij tijdig weer naar Marokko zal terugkeren. Hij doet de aanbeveling om dat te verbeteren.
  Lees meer