Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

147 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 18 april 2017

  Afwijzing dubbele kinderbijslag ook schriftelijk toelichten

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet een afwijzing voor dubbele kinderbijslag beter motiveren. Dat zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid,…
  Lees meer
 2. Rapport 9 mei 2016

  2016/044 Gemeente moet een afwijzing verzoek begrijpelijk uitleggen

  Een ondernemer vraagt de gemeente Lochem om ambtshalve vermindering van de aanslagen toeristenbelasting over 2006-2009. De heffingsambtenaar wijst zijn verzoek af. Het verzoek om vermindering over 2009 is binnen vijf jaar ingediend. De Nationale ombudsman doet de heffingsambtenaar de aanbeveling om de beslissing te herzien en de aanslag toeristenbelasting over 2009 te vernietigen. Over de overige, oudere jaren wordt terecht geen vermindering verleend.
  Lees meer
 3. Rapport 18 februari 2015

  2015/024 Ministerie van Infrastructuur en Milieu had afwijzing offerte schriftelijk moeten motiveren en op juiste grond

  Een man brengt aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) een offerte uit voor het ontwikkelen van een model voor risicoanalyse en –beheersing van zwembaden. Het ministerie laat telefonisch aan een medewerker van de man weten dat de offerte niet aan de voorwaarde voldoet dat het gebruik van het model kosteloos is. Pas na herhaalde verzoeken krijgt de man een schriftelijke bevestiging met motivering van de afwijzing. De Nationale ombudsman is het eens met de man dat hij deze direct had moeten krijgen en dat het niet juist was zijn offerte af te wijzen vanwege een voorwaarde die niet in de offerte-aanvraag had gestaan.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 7 juli 2017

  Ombudsman onderzoekt buitensluiten van schuldhulpverlening

  De Nationale ombudsman start een vervolgonderzoek naar de schuldhulpverlening in tien gemeenten. Zo krijgt de ombudsman signalen dat groepen mensen 'categoriaal' worden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat zij een koophuis hebben, ZZP-er zijn of in een…
  Lees meer
 5. Rapport 17 juli 2013

  2013/088: Man klaagt over onvoldoende gemotiveerde afwijzing schadevergoeding

  Politie neemt vanwege een strafzaak de auto van verzoeker in beslag en draagt die over aan Domeinen. Domeinen taxeert de auto op €900 en verkoopt de auto op een openbare veiling voor €1051. Maar dan gelast de rechter dat de auto moet worden teruggegeven. Domeinen biedt de opbrengst van de auto aan, maar de man weigert dat, want hij schat de waarde op €2850 en wil dat Domeinen hem de schade vergoedt. De Nationale ombudsman heeft geen onredelijkheden en onbillijkheden in het taxatierapport kunnen vinden, maar hij vindt wel dat Domeinen de afwijzing voor schadevergoeding beter had moeten motiveren.
  Lees meer
 6. Rapport 16 oktober 2013

  2013/147: Afwijzing schadevergoedingsverzoek na inval in woning door politie

  Politie Limburg treedt woning binnen van een vrouw omdat er een melding is binnengekomen van iemand dat zij zich zorgen maakt over de vrouw nadat een telefoongesporek met haar abrupt werd afgebroken en zij daarna niet meer opnam. De politie forceert de deur om hulp te verlenen. De vrouw is niet thuis en er blijkt niets aan de hand, maar de politie heeft voor €1500 schade aan deuren en sloten veroorzaakt en weigert die te vergoeden. Hoewel de politie niets te verwijten valt, vindt de Nationale ombudsman dat er geen reden is om de schade voor rekening van de vrouw te laten. Immers ook haar valt niets te verwijten. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de politie in de loop van het onderzoek de schade alsnog volledig heeft vergoed.
  Lees meer
 7. Rapport 8 april 2016

  Brief: Belastingdienst motiveert afwijzing uitstel van betaling voldoende

  Een onderneming (BV) krijgt naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd. De BV maakt bezwaar en vraagt om uitstel van betaling. Volgens de BV is er na de hoorzitting aanvullende informatie opgevraagd bij de ontvanger. De BV klaagt erover dat hij niet in de gelegenheid is gesteld deze stukken in te zien en hierop te reageren. De Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende aanwijzingen waren dat de Belastingdienst na de hoorzitting aanvullende informatie zou hebben opgevraagd. Ook vindt hij dat de beslissing toereikend is gemotiveerd. (Dossiernumer: 2015.4068)
  Lees meer
 8. Rapport 27 augustus 2018

  2018/061 Belastingdienst legt beslag op tap- en koelmaterialen van brouwerij in failliet café

  Een bierbrouwerij heeft een café tap- en koelmaterialen in bruikleen gegeven. Als het café failliet gaat, legt de Belastingdienst bodembeslag op de inventaris van het café en dus ook op de tap- en koelmaterialen van de bierbrouwerij. De brouwerij gaat daartegen in beroep, maar de Belastingdienst wijst dit af. De bierbrouwerij klaagt daarover bij de Nationale ombudsman, en geeft aan niet gehoord te zijn tijdens de behandeling van het beroep. De Nationale ombudsman acht de klacht ongegrond, maar vindt het in een situatie als die van de bierbrouwer wel wenselijk dat de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
  Lees meer
 9. Column 10 november 2018

  Voor wat hoort wat

  Hamza* vraagt bij de Belastingdienst Toeslagen (hierna Toeslagen) huurtoeslag aan over het voorgaande jaar. Al vrij snel krijgt hij een voorschot uitbetaald. Fijn! Alles geregeld en Hamza is een tevreden mens. Totdat hij van Toeslagen hoort dat hij alles…
  Lees meer
 10. Rapport 11 juni 2018

  2018/042 Belastingdienst verleent terecht geen kwijtschelding van opgelegde belastingaanslagen

  Een man is het er niet mee eens dat de Belastingdienst hem geen kwijtschelding verleent van zijn belastingschuld. Volgens de Belastingdienst kon de man vermoeden dat de aanslagen zouden worden opgelegd. Het valt dus aan de man toe te rekenen dat de aanslagen niet kunnen worden betaald. De Nationale ombudsman vindt het daarom terecht dat de Belastingdienst de kwijtschelding afwijst. Zijn financiële toekomst vormt geen reden om toch kwijtschelding te verlenen. Wel kan bij de daadwerkelijke invordering eventueel de beslagvrije voet worden toegepast.
  Lees meer