Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

152 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 6 september 2005

  Meer aandacht voor tijdige afhandeling burgerbrieven

  De afgelopen twee jaar hebben alle ministeries initiatieven genomen om de afhandeling van correspondentie van burgers sneller en beter te laten verlopen. Toch is op vrijwel elk ministerie wel verdere verbetering mogelijk. Vooral de tijdige afhandeling van…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 8 mei 2018

  Ombudsman dringt bij justitie aan slachtoffers maatwerk te bieden

  De Nationale ombudsman vraagt justitie nogmaals om meer aandacht te besteden aan een goede uitvoering van het slachtofferbeleid. Hij vindt dat het OM toeschietelijker moet reageren als het slachtoffer ten onrechte uit het oog is verloren. De Nationale…
  Lees meer
 3. Rapport 25 april 2016

  2016/040 BJZ Noord-Brabant schiet tekort bij afhandeling klacht over handelen medewerkster

  Een vrouw klaagt dat het BJZ Noord-Brabant geen adequate reactie heeft gegeven op haar klacht over onvoldoende professioneel en integer handelen van een medewerkster van het BJZ Noord-Brabant. BJZ verklaart de klacht niet-ontvankelijk omdat mevrouw geen cliënt bij hen is maar bij het (voormalige) AMK Limburg. Zij geven geen verwijzing waar ze wel terecht kan met haar klacht. De Nationale ombudsman is van mening dat hier geen sprake is van fair play. BJZ had inhoudelijk moeten reageren op de klacht en mevrouw door moeten verwijzen.
  Lees meer
 4. Rapport 22 februari 2016

  2016/018 IND Caribisch Nederland schiet tekort bij afhandeling klacht over onjuiste informatie aanvraag verblijfsvergunning

  Een Dominicaanse inwoonster van Sint Eustatius krijgt geen antwoord op haar klacht bij de IND over onjuiste informatieverstrekking inzake haar verblijfsvergunning. De Nationale ombudsman is van mening dat de IND had moeten ingaan op de kern van de klacht en daarbij de (gemachtigde) van de vrouw persoonlijk hadden moeten horen bij de klachtafhandeling.
  Lees meer
 5. Rapport 24 mei 2018

  2018/032 Belastingdienst schiet niet tekort in behandeling van beroep

  De Belastingdienst wijst het verzoek van een vrouw om uitstel van betaling voor de kansspelbelastingschuld van haar bedrijf af. Er is onvoldoende zekerheid dat de vrouw de schuld kan afbetalen. De vrouw gaat tegen die beslissing in beroep en klaagt er daarna over dat de Belastingdienst nieuwe argumenten heeft opgevoerd. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst terecht zekerheid verlangt en niet tekort is geschoten en acht de klacht ongegrond.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 4 november 2008

  Afhandeling burgerbrieven bij rijksoverheid nog niet op peil

  Nog steeds beantwoorden niet alle ministeries post van burgers en bedrijven op tijd. Ook krijgen mensen niet altijd tussentijds informatie over de behandeling van hun brief of e-mail. Rijksbreed is de behandeling van bezwaarschriften een knelpunt. Dit…
  Lees meer
 7. Rapport 12 januari 2015

  2015/007 Belastingdienst Groningen schiet tekort in afhandeling klacht over geweigerde aanpassing vennootschapsbelasting

  Een onderneming kan een vordering niet innen vanwege faillissement van de klant. Ze vindt dat de aanslag vennootschapsbelasting daarom verlaagd moet worden. Maar de Belastingdienst Groningen wijst dit verzoek af. De onderneming wendt zich tot de Nationale ombudsman. De ombudsman behandelt in het rapport eerst de vraag of naar goed koopmansgebruik de aanslag verlaagd had kunnen worden. De Belastingdienst vindt alleen relevant of de klant al failliet is, de ombudsman meent dat goed koopmansgebruik wel tot verlaging had kunnen leiden. De ombudsman constateert dat in dit geval dat niet meer kan omdat de aanslag al onherroepelijk is vastgesteld. De klacht van de onderneming heeft bij de Belastingdienst in de klachtbehandeling niet voldoende aandacht gekregen. Enerzijds omdat niet goed is afgewogen om de klacht wel of niet in behandeling te nemen op formele gronden. Anderzijds omdat bleek dat de motivering voor het afwijzen van het verzoek om verlaging van de vennootschapsbelasting onjuist bleek te zijn.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 16 mei 2010

  Ombudsman uit zorgen over aanhoudende problemen bij CVZ

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft in een brief aan de Raad van Bestuur van het CVZ zijn zorgen geuit over de aanhoudende problemen bij de organisatie. Sinds eind 2007 ontvangt de ombudsman regelmatig klachten die samenhangen met de grote…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 12 maart 2017

  Klacht over handhaving door de gemeente? Wij denken graag met u mee!

  Bij de Nationale ombudsman in beeld De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks meer dan honderd klachten over de wijze van handhaving door gemeenten. Voor de ombudsman aanleiding om in 2010 een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar de wijze waarop…
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 25 augustus 2015

  Invoering pgb-trekkingsrecht - schoolvoorbeeld van hoe het niet moet

  De overheid moet leren van grote uitvoeringsproblemen zoals onlangs bij de invoering van het pgb-trekkingsrecht. Hierbij zijn bij de invoering de belangen van kwetsbare burgers en van zorgverleners uit het oog verloren.
  Lees meer