Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

201 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 14 juli 2016

  Verkeerde beslissingen bij aanhouding demonstrerende Feyenoord-supporters

  De Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsman Rotterdam zijn zeer kritisch over de massale insluiting en aanhouding van 326 demonstrerende Feyenoord-supporters op 21 februari jl. Op verschillende punten ging het mis. De supporters werden overvallen…
  Lees meer
 2. Rapport 5 oktober 2016

  2016/091 Politie Limburg gebruikt buitenproportioneel geweld bij aanhouding

  Een 18-jarige jongeman wordt 's nachts door de politie aangehouden omdat hij provoceert door wheelies met zijn brommer te maken, te schreeuwen en zijn middelvinger op te steken naar de politie. De politie houdt de man aan omdat hij door een wegafzetting rijdt en een verkeersregelaar bedreigt. Een advocaat klaagt er namens de man over dat er buitenproportioneel geweld is gebruikt tijdens de aanhouding. De Nationale ombudsman vindt dat het vastpakken en naar de grond brengen van de man binnen de grenzen blijft. De klacht over het slaan met de vuist op het achterhoofd om de man handboeien om te leggen, vindt de ombudsman gegrond. Deze vorm van geweld is in beginsel niet toegestaan. Er zijn in deze situatie geen omstandigheden die een uitzondering maken op deze regel.
  Lees meer
 3. Rapport 23 mei 2017

  Rapportbrief: Politie Oost-Brabant gebruikt zonder noodzakelijke reden handboeien bij aanhouding

  Twee vrouwen worden aangehouden wegens verdenking van winkeldiefstal. Ze klagen dat de politie voor de aanhouding etnisch heeft geprofileerd en vervolgens handboeien heeft gebruikt. De Nationale ombudsman keurt het gebruik van de handboeien af als er geen omstandigheden zijn waarin boeien noodzakelijk is. Van etnisch profileren was geen sprake, de politie voldoende heeft opvallend gedrag geconstateerd. (2016.44921 en 2016.44922)
  Lees meer
 4. Rapport 17 november 2015

  2015/162 Arrestatieteam handelt adequaat bij aanhouding in woning en neemt zorgplicht serieus

  Arrestatieteam (AT) doet een inval in de woning van een man en forceert de deur. De man wordt aangehouden en breekt zijn pink. In het ziekenhuis wordt hij behandeld en vervolgens naar het politiebureau overgebracht. Later blijkt dat de pink moet worden geamputeerd. De man klaagt erover dat het AT disproportioneel geweld heeft gebruikt doordat er met grote kracht op zijn vinger is gestaan. De AT-er verklaart dat hij niet op de hand is gaan staan, omdat hij immers de handen van een verdachte wil zien. Bovendien blijkt uit het proces-verbaal dat de man niet wist hoe het letsel was ontstaan en is gaan zoeken naar een verklaring. De ombudsman vindt het onvoldoende aannemelijk dat de AT-er op zijn hand is gaan staan. Daarnaast heeft het AT adequate medische hulp verleend door de man te vervoeren naar het ziekenhuis.
  Lees meer
 5. Rapport 17 juli 2015

  2015/121 Politie zet terecht arrestatieteam in bij aanhouding

  Een man wordt verdacht van het bedreigen van een andere man. De man heeft regelmatig met een honkbalknuppel gedreigd dat hij de ander zou afmaken. De man wordt 's nachts in het bijzijn van vrouw en kinderen hardhandig aangehouden door een arrestatieteam (AT) en klaagt vervolgens over de inzet van het AT en de wijze van aanhouden. De man heeft jaren geleden een zeer lange gevangenisstraf uitgezeten vanwege afpersing waarbij het slachtoffer is doodgeschoten. Ook zijn er destijds vuurwapens in beslag genomen. De Nationale ombudsman is van oordeel dat er op basis hiervan het risico bestond van levensbedreigende omstandigheden, reden genoeg om een AT in te zetten. De klachten over het moment van aanhouding en de hardhandige wijze van aanhouding zijn evenmin ongegrond. Uit niets is gebleken dat er meer geweld is gebruikt dan noodzakelijk.
  Lees meer
 6. Rapport 4 oktober 2013

  2013/135: Ouders klagen over gewelddadige aanhouding van hun minderjarige zoon

  Gezamenlijk rapport van Kinderombudsman en Nationale ombudsman. Veertienjarige jongen maakt handgebaar tegen de politie Limburg. De politie vat dit op als een belediging en wil de jongen aanhouden, maar hij fietst weg. Als de politie de jongen na een achtervolging te pakken krijgt, verzet hij zich en past de politie de nekklem toe na hem tegen de grond te hebben gewerkt. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman vinden dat de politie de situatie heeft laten escaleren en onnodig en disproportioneel geweld heeft gebruikt. Ook vindt de ombudsman dat de politie ervoor had moeten zorgen dat de moeder van de jongen en desgewenst een advocaat bij het verhoor aanwezig kon zijn.
  Lees meer
 7. Rapport 24 september 2013

  2013/123: Verzoekster klaagt dat zij na aanhouding niet is geinformeerd over transactievoorstel

  Politie Rotterdam houdt een vrouw aan op een parkeerplaats bij haar woning. De vrouw wordt meegenomen naar het politiebureau. In het bijzijn van mannelijke politieambtenaren moet zij haar hoofddoek afdoen. Nadat haar broer een transactie van €170 voor haar heeft betaald zonder dat zij daarvan op de hoogte was, mag zij naar huis. De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat de afhandeling van de transactie buiten de vrouw om is gegaan. Ook heeft de politie hem er niet van overtuigd dat het niet mogelijk was een vrouwelijke arrestantenbewaarder aanwezig te laten zijn bij het afdoen van de hoofddoek. Hij doet de politie de aanbeveling voldoende mannelijke en vrouwelijke ambtenaren beschikbaar te hebben.
  Lees meer
 8. Rapport 16 februari 2016

  2016/016 Politieambtenaar neemt risico op ongewilde hondenbeet en gebruikt onnodig geweld tijdens aanhouding van een verdachte

  De vermoedelijke dader van een ramkraak op een supermarkt wordt achtervolgd door een politieauto met politiehond. Plotseling stopt de man de auto en stapt uit. De hondenbegeleider opent het noodluik van de hondenkooi omdat hij verwacht dat de dader zou vluchten. Hij wacht niet tot de hond uit de auto is en weer onder zijn controle staat. De man geeft zich echter direct over. De politieambtenaar wil een hondenbeet voorkomen en gebruikt fysiek geweld om de man naar de grond te werken. De ombudsman vindt dat er geen sprake was van een noodtoestand die het vrijlaten van de hond en het gebruik van het fysieke geweld kan rechtvaardigen.
  Lees meer
 9. Rapport 1 juni 2015

  2015/084 Politie Amsterdam laat situatie onnodig escaleren tijdens aanhouding als vrouw ID-bewijs niet wil tonen

  Een vrouw en haar buurman brengen om half twee 's nachts een oude tv naar haar auto, zodat deze de volgende dag naar de vuilstort gebracht kan worden. Politieambtenaren gaan polshoogte nemen omdat politiecamera's aantoonden dat er mensen met een tv en een schijnende zaklamp over straat liepen. Er ontstaat een woordenwisseling, omdat de vrouw weigert een ID-bewijs te laten zien. Uiteindelijk wordt ze geboeid overgebracht naar het politiebureau. Haar buurman brengt haar ID-bewijs en daarna mag de vrouw weer naar huis. De vrouw klaagt dat de politie de situatie op straat onnodig heeft laten escaleren. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de politie genoeg reden had om naar het ID-bewijs te vragen. Toen vervolgens bleek dat zij het ID-bewijs niet kon tonen, is de situatie onnodig op scherp gezet doordat één van de politieambtenaren zich te snel heeft gemengd in het gesprek dat haar collega met de vrouw voerde. Dat is onnodige escalatie. De vrouw klaagde er tevens over dat ze in de boeien is geslagen en door de politieagente is gefouilleerd die haar had aangehouden Het boeien en fouilleren is wel behoorlijk verlopen.
  Lees meer
 10. Rapport 9 september 2013

  2013/114: Verzoeker klaagt over disproportioneel handelen door politie Flevoland bij aanhouding

  Inwoner van Flevoland wordt met een zgn. VAG-team aangehouden omdat hij de burgemeester en twee ambtenaren van een gemeente bedreigt. Hij wordt geblinddoekt overgebracht naar het politiebureau. De Nationale ombudsman vindt dat de politie terecht de man heeft aangehouden, maar in dit geval was het beter geweest eerst te overleggen of aanhouding door een Arrestatieteam (AT) de voorkeur verdiende, want dat is beter toegerust om met een minimum aan geweld een risicovolle aanhouding te doen.
  Lees meer