Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

9 resultaten gevonden

 1. Column 27 oktober 2018

  Klem tussen gemeente en Belastingdienst

  Vincent* en Minke* wonen samen met hun kinderen Pelle* en Mara* in een klein dorp. Ze hebben het niet ruim. Vincent en Minke hebben een bijstandsuitkering. Om rond te komen, hebben ze hun huurtoeslag en zorgtoeslag hard nodig. Net als het kindgebonden…
  Lees meer
 2. Rapport 4 juni 2018

  2018/037 Belastingdienst/Toeslagen laat kansen liggen om probleem met uitbetaling toeslagen op te lossen

  Een vrouw dient een klacht in over de Belastingdienst/Toeslagen. Zij hebben haar fout geïnformeerd over het uitbetalen van haar zorgtoeslag en kindgebonden budget en het niet invorderen van openstaande schulden. Nu krijgt ze niets uitbetaald. Pas als de Nationale ombudsman nadere vragen stelt over deze zaak wordt een fout ontdekt en gecorrigeerd door Toeslagen. De ombudsman acht de klacht gegrond en neemt er met instemming kennis van dat de Belastingdienst/Toeslagen na zijn tussenkomst alsnog met terugwerkende kracht heeft uitbetaald.
  Lees meer
 3. Rapport 21 december 2016

  2016/119 Plots kindgebonden budget 3.745 alleenstaande ouders stopgezet

  Alleenstaande moeder krijgt bericht van de Belastingdienst dat de uitbetaling van het kindgebonden budget is stopgezet omdat de SVB foutief heeft geregistreerd dat zij een partner heeft. Zij komt in de financiële problemen. De ombudsman vindt dat de SVB juist heeft gehandeld door een risico-signaal naar de Belastingdienst te sturen over 7.765 alleenstaande ouders die mogelijk een partner in het buitenland hebben. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de Belastingdienst de werkwijze heeft aangepast en de beslissing tot stopzetting zorgvuldig overweegt.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 7 december 2014

  Ombudsman voorkomt dat alleenstaande ouders onder bestaansminimum terechtkomen

  De Belastingdienst stopt in december de dwangverrekening van het Kindgebonden budget (KGB) bij 40.000 alleenstaande ouders. Daarmee voorkomt de Belastingdienst dat het inkomen van deze financieel kwetsbare groep in 2015 onder het bestaansminimum terecht…
  Lees meer
 5. Column 30 december 2017

  Bijna 2018

  Over een nacht staan we aan de vooravond van 2018. Een nieuw jaar, ook voor de mensen die we afgelopen jaar hebben gesproken en geholpen. Kent u bijvoorbeeld nog het verhaal van Sara*? Zij vluchtte naar een vrouwenopvang met haar twee kinderen omdat haar…
  Lees meer
 6. Column 28 januari 2017

  Gekmakend

  Doris* is alleenstaande moeder. Ze krijgt maandelijks kindgebonden budget van Belastingdienst Toeslagen. Dit geld gebruikt ze voor de verzorging van haar kinderen. Omdat ze alleenstaand is, krijgt Doris meer geld dan iemand met een partner.
  Lees meer
 7. Rapport 25 april 2016

  2016/041 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk leveren door te voorzien in ruimhartige betalingsregeling

  Belastingdienst kent gezin van 2008 tot en met 2014 een kindgebonden budget (voorlopig voorschot) toe. Als het gezin daar geen recht meer op heeft, vordert de Belastingdienst de toeslagen terug. De schulden lopen hoog op als de definitieve beschikkingen lang op zich laten wachten. De Belastingdienst weigert verdere tegemoetkoming omdat de familie niet tijdig en in de juiste vorm een inkomenswijziging heeft doorgegeven. De Nationale ombudsman vindt dat Toeslagen uit eigen beweging had moeten voorzien in een ruimhartige betalingsregeling. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 8. Column 21 maart 2015

  Kindgebonden budget

  Wat was het een toestand, de scheiding… Sonja* is blij dat het in ieder geval voor de kinderbijslag goed is geregeld. Zij en Freek* krijgen ieder op een eigen bankrekeningnummer de helft van de kinderbijslag, zoals ze hadden ingevuld op het formulier…
  Lees meer
 9. Rapport 18 februari 2015

  2015/021 SVB had gescheiden vrouw tijdig kunnen wijzen op mogelijkheid aanvraag kindgebonden budget

  Een vrouw ontdekt ruim vier jaar na haar scheiding dat ze al die tijd een kindgebonden budget van de Belastingdienst had kunnen krijgen. Maar alleen haar ex-partner kan dit aanvragen omdat hij de aanvrager van de kinderbijslag is gebleven. De vrouw stelt dat zij met dit laatste niet actief akkoord is gegaan via het formulier waarmee zij en haar ex-partner de wijziging in hun gezinssituatie hadden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op het formulier had ook niets gestaan over het aanvragen van kindgebonden budget. De SVB stelt dat de vrouw zelf op tijd had moeten informeren naar de mogelijkheid om dit aan te vragen. Maar de Nationale ombudsman vindt dat de SVB dit had moeten doen. De SVB wijst ouders er bij nieuwe aanvragen kinderbijslag wel al jaren op. . Na tussenkomst van de Nationale ombudsman past de SVB haar registratie aan. De vrouw wordt geacht sedert 1 juli 2013 aanvrager van kinderbijslag te zijn. Niet over alle jaren zoals de vrouw wilde, maar de ombudsman vindt dit redelijk omdat ze eerder aan de bel had kunnen trekken. Wel beveelt de ombudsman de SVB aan om samen met de vrouw, haar ex-partner en de Belastingdienst/Toeslagen een oplossing te zoeken voor de voorgaande jaren die recht doet aan alle betrokken belangen.
  Lees meer