Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

35 resultaten gevonden

 1. Rapport 6 maart 2017

  2017/032 Arrondissementsparket Limburg voldoet niet aan verzoek tot teruggave in beslag genomen sieraden

  Een vrouw klaagt dat zij haar in beslag genomen sieraden nog niet terug heeft gekregen ondanks dat de rechtbank dit opgedragen heeft. Het blijkt echter dat de politie helemaal geen sieraden in beslag genomen heeft. Grondig onderzoek naar deze gang van zaken vindt pas plaats na tussenkomst van de Nationale ombudsman. Deze acht de klacht strikt genomen dan ook gegrond. De voorbereiding in deze zaak had beter gekund.
  Lees meer
 2. Rapport 29 december 2014

  2014/230 Hoofdofficier arrondissementsparket Arnhem wijzigt alsnog sepotcode omdat man ten onrechte als verdachte is aangemerkt

  Een man werkt als tolk in een onderzoek van het toenmalige regionale politiekorps Gelderland-Midden naar een criminele organisatie. De politie meent de man te herkennen als beller met een van de verdachten wiens telefoon wordt getapt. De man wordt aangehouden, maar de officier van justitie van het arrondissementsparket Arnhem vervolgt hem niet verder vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, sepotcode 02. De man wil dat sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) wordt toegepast, maar het Openbaar Ministerie (OM) weigert dit. De Nationale ombudsman vindt dat de hoofdofficier van justitie op de beslissing had moeten terugkomen, omdat de mogelijkheden voor de toepassing van sepotcode 01 inmiddels waren verruimd. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het OM alsnog besloten de sepotcode te wijzigen.
  Lees meer
 3. Rapport 16 juli 2018

  2018/056 Wat kan ik nog meer doen om de verkoop van mijn auto tegen te houden?

  Als zijn zoon erin rijdt, neemt de politie de auto van een man in beslag. De man dient via zijn advocaat meerdere verzoeken in om de auto terug te krijgen en de officier van Justitie beslist tot teruggave. Toch wordt de auto een paar dagen later door Domeinen Roerende Zaken verkocht. Omdat de auto onterecht verkocht is, biedt Domeinen Roerende Zaken de man de opbrengst van de verkoop aan. Daarmee gaat hij niet akkoord, en hij dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman. De ombudsman doet de aanbeveling om de vervangingswaarde van de auto te vergoeden een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de huur van een auto in de periode dat de man niet over zijn eigen auto kon beschikken.
  Lees meer
 4. Rapport 19 april 2018

  2018/024 Slachtoffer loopt schadevergoeding mis

  Eigenaar van snorfiets doet bij de politie Amsterdam aangifte van diefstal en beschadiging ervan. De jeugdige dader wordt aangehouden en het OM draagt de zaak over aan Bureau Halt, maar vergeet te melden dat er schade is. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de fout meteen had moeten erkennen in plaats van te blijven wijzen naar Bureau Halt. Hij vindt dat het OM de schade voor zijn rekening moet nemen.
  Lees meer
 5. Rapport 19 april 2017

  2017/054 Onderzoek naar overlijden in detentie volledig en onafhankelijk maar informatieverstrekking door betrokken instanties onvoldoende

  Ouders dienen een klacht in over het onderzoek naar het overlijden van hun zoon in detentie en de manier waarop zij hierover geïnformeerd zijn door de betrokken instanties. De ombudsman concludeert dat het onderzoek naar het overlijden en het mogelijk voorkomen van het overlijden volledig en onafhankelijk is gebeurd. Wel doet hij een aanbeveling aan de minister van Veiligheid & Justitie over de verbetering van de informatieverstrekking aan de nabestaanden van een persoon die in detentie overleden is. Dit kan beter.
  Lees meer
 6. Rapport 19 april 2018

  2018/023 Openbaar ministerie en politie hadden slachtoffer van inbraak beter moeten ondersteunen

  Twee dronken toeristen forceren de voordeur van een monumentaal bedrijfspand in het centrum van Amsterdam. Het OM Amsterdam heeft de toeristen weggestuurd met een boete en biedt de eigenares aan de boete over te maken als schadevergoeding. Maar haar schade is een stuk hoger. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de afspraken over het opnemen van de aangifte niet is nagekomen. Hij vindt dat het OM onzorgvuldig is omgegaan met de voorbereiding, het geven van informatie en het verstrekken van een schadevergoeding uit coulance.
  Lees meer
 7. Rapport 29 december 2016

  2016/128 OM verzuimt slachtoffers woninginbraak te informeren over rechtszaak

  Echtpaar is slachtoffer van woninginbraak. Er worden drie verdachten aangehouden, een van hen was stagiaire in het garagebedrijf van het echtpaar. Het echtpaar laat het slachtofferloket van het OM nadrukkelijk weten dat zij bij de zitting van deze verdachte aanwezig willen zijn. Maar het OM informeert hen niet. De ombudsman vindt dat het OM het echtpaar in de kou heeft laten staan door niet actief naar de burgers te luisteren waar het hen om ging en hen niet fatsoenlijk heeft bejegend.
  Lees meer
 8. Rapport 3 oktober 2017

  2017/112 Sepotcode 01 of sepotcode 02, een wezenlijk verschil van groot belang

  Een strafzaak tegen twee politieambtenaren is geëindigd met sepotcode 02: onvoldoende bewijs. Het OM Amsterdam weigert de code aan te passen in 01: ten onrechte als verdachte aangemerkt. De ombudsman vindt dat er geen sprake is van een persoonsverwisseling waarvoor code 01 van toepassing is. Er is wel sprake van een redelijk vermoeden van schuld en daarom is de klacht niet gegrond
  Lees meer
 9. Rapport 22 september 2015

  2015/139 OM informeert verdachte voortaan beter over gehanteerde sepotcode in brief en op de website

  En man en zijn vriend raken na het uitgaan slaags met vijf vriendinnen. De man pakt een tasje van één van de vrouwen en neemt deze mee. De mannen worden aangehouden. Het komt niet tot een strafzaak, de zaak wordt voorwaardelijk geseponeerd om zogenoemde beleidsmatige redenen en niet omdat bewijs ontbrak . Die keuze van de officier van justitie is redelijk volgens de Nationale ombudsman. De man staat vervolgens wel geregistreerd als schuldig aan diefstal met geweld in vereniging en wordt door zijn werkgever op 'non-actief' gesteld. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman dat hij daar niet van wist. De hoofdofficier biedt excuses omdat aan de man niet meegedeeld is wat de reden voor sepot was en dat daar een klachtprocedure tegen open staat. De Nationale ombudsman vindt dat door het verbeteren van de informatie in brieven en op de website voldoende gevolg is verbonden aan de excuses.
  Lees meer
 10. Rapport 14 maart 2017

  2017/036 Officier van justitie heeft behandeling valse aangifte niet getraineerd

  Een man klaagt over de zaaksofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. De ex-vrouw van de man zou valse aangifte hebben gedaan. Hiertegen heeft de man op zijn beurt aangifte gedaan. De betrokken zaaksofficier zou de afhandeling van zijn aangifte opzettelijk hebben getraineerd. De ombudsman acht delen van de klacht over de vertraging van de behandeling van de aangifte deels gegrond. Maar hij is ook van mening dat de zaaksofficier de behandeling niet opzettelijk heeft getraineerd. Deze zaaksofficier heeft het vereiste van integriteit niet geschonden.
  Lees meer