Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

127 resultaten gevonden

 1. Rapport 27 maart 2017

  2017/043 Belastingdienst verleent terecht geen uitstel van betaling en gebruikt juist toetsingskader

  Een man klaagt over de afwijzende beslissing van de belastingdienst op zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Voorwaarde voor uitstel is een zekerheid stellen en dat wil de man niet. De Nationale ombudsman acht zijn klacht niet gegrond. Door gebruik van het toetsingskader kon de belastingdienst komen tot het standpunt dat de verhaalbaarheid van de belastingschuld in het geding komt.
  Lees meer
 2. Rapport 9 juni 2016

  Brief: onderzoek naar de beslissing op een verzoek om uitstel van betaling bij Belastingdienst

  Aan verzoeker is een navorderingsaanslag opgelegd. Er is bezwaar gemaakt en gevraagd om uitstel van betaling. Dit wordt aleen verleend onder de voorwaarde dat door verzoeker zekerheid wordt gesteld. Hier speelde de uitleg van het toepasselijke invorderingsbeleid; art. 25.2.5 van de Leidraad Invordering 2008. Nadat de Nationale ombudsman daar een oordeel over had gegeven, concludeerde hij dat in dit geval sprake was van een situatie waarin de ontvanger in redelijkheid kon komen tot het oordeel dat het risico op onverhaalbaarheid te groot is om zonder zekerheid uitstel te verlenen. (2016.18868)
  Lees meer
 3. Rapport 8 april 2016

  Brief: Belastingdienst motiveert afwijzing uitstel van betaling voldoende

  Een onderneming (BV) krijgt naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd. De BV maakt bezwaar en vraagt om uitstel van betaling. Volgens de BV is er na de hoorzitting aanvullende informatie opgevraagd bij de ontvanger. De BV klaagt erover dat hij niet in de gelegenheid is gesteld deze stukken in te zien en hierop te reageren. De Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende aanwijzingen waren dat de Belastingdienst na de hoorzitting aanvullende informatie zou hebben opgevraagd. Ook vindt hij dat de beslissing toereikend is gemotiveerd. (Dossiernumer: 2015.4068)
  Lees meer
 4. Rapport 20 februari 2017

  2017/024 Belastingdienst neemt beslissing volgens geldend invorderingsbeleid

  Een man is het niet eens met de behandeling door de Belastingdienst van zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Het gaat hem zowel om de wijze van behandeling als de genomen beslissing. De Nationale ombudsman ziet geen procedurele tekortkomingen in de behandeling van het beroepschrift. Ook vindt de Nationale ombudsman dat de beslissing in overeenstemming is met het geldende invorderingsbeleid en dat geen sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat de Belastingdienst daarvan had moeten afwijken.
  Lees meer
 5. Rapport 18 juli 2016

  2016/063 Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

  Man sluit een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst waardoor hij minder naheffing moet betalen. Toch ontvangt stuurt de Belastingdienst hem direct een aanmaning. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de man had moeten informeren en hem een termijn had moeten gunnen om het openstaande bedrag te betalen. De Belastingdienst heeft wel op toereikende wijze informatie verstrekt over de verschuldigdheid van de invorderingsrente bij betalen na de laatste vervaldag. De ombudsman doet de aanbeveling de dwangbevelkosten terug te draaien.
  Lees meer
 6. Column 16 april 2016

  De andere kant opkijken

  Ilse* is de dochter van Fred en Kim de Boer*. Zij kan niet zo goed omgaan met geld. Toen ze nog student was, kwam ze in de problemen met haar lesgeld, studiefinanciering en de OV-kaart. Aan het einde van haar studie had ze een schuld bij de Dienst Uitvoeri…
  Lees meer
 7. Rapport 29 december 2015

  2015/184 Zorgkantoor CZ brengt toch deurwaarderskosten in rekening na onterechte vordering

  Zorgkantoor CZ brengt bij een vrouw toch deurwaarderskosten in rekening voor een vordering die achteraf onterecht bleek. Op moment van ontvangst van de nota van de deurwaarder had verzoekster al bij CZ aangegeven bezwaar te gaan maken tegen de vordering en dus hadden deze kosten voorkomen kunnen worden. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat CZ bij nader inzien de deurwaarderskosten heeft laten vervallen.
  Lees meer
 8. Rapport 24 juni 2015

  2015/100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld

  Moeder stopt haar studie en verzoekt daarom kinderopvangtoeslag stop te zetten. Dat gebeurt met enige vertragingen daarom moet ze €4.800 terugbetalen. Dat geld is op en zij treft een betalingsregeling. Ze betaalt terug in maandelijks termijnen van €217. In september van dat jaar gaat ze verder met haar studie en vraagt zij opnieuw kinderopvangtoeslag aan. Maar ze ontvangt niet de benodigde €1.500 per maand, de Belastingdienst verrekent de toeslag met haar schuld en zij ontvangt €500. De Nationale ombudsman concludeert dat de Belastingdienst geen ruimte heeft om de wet anders toe te passen.
  Lees meer
 9. Rapport 15 december 2014

  2014/214 Zorgkantoren Coöperatie VGZ zet ten onrechte incassobureau in voor terugbetaling PGB

  Een man moet van Zorgkantoren Coöperatie VGZ zijn persoonsgebonden budget (PGB) over een heel jaar terugbetalen omdat zijn verantwoording van zijn zorguitgaven niet is goedgekeurd. Een gedeelte van het geld heeft hij nog en dat betaalt hij terug. Voor het deel dat hij al heeft uitgegeven stuurt hij een nieuwe verantwoording, die Zorgkantoren Coöperatie VGZ in behandeling neemt en goedkeurt. Maar dat goedgekeurde deel keert Zorgkantoren Coöperatie VGZ nog een keer aan hem uit. De man had verwacht dat het bedrag verrekend zou worden met het bedrag dat hij nog moest betalen. Daarvoor had hij uitstel van betaling gevraagd, maar er is niet inhoudelijk op gereageerd terwijl er wel een incassobureau is ingeschakeld. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman biedt Zorgkantoren Coöperatie VGZ de man excuses aan voor de werkwijze en onduidelijke communicatie. Ook is de werkwijze aangepast en zijn de incasso- en administratiekosten voor de man vervallen.
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 26 september 2010

  Terugvordering kinderopvangtoeslag 'De Appelbloesem'

  In het programma Radar van 21 september jl. is aandacht besteed aan de terugvordering door de Belastingdienst van toegekende voorschotten kinderopvangtoeslag bij ouders die gebruik maakten van de diensten van het gastouderbureau de Appelbloesem. Het gaat d…
  Lees meer