Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

66 resultaten gevonden

 1. Rapport 5 oktober 2015

  2015/147 Hoogheemraadschap Delfland hoeft zich niet aan uitkomst van taxatie sloot te houden

  Een man wil een sloot kopen van Hoogheemraadschap Delfland. De onderhandelingen leiden niet tot overeenstemming over de prijs. Daarom laten ze een taxateur de prijs voor de sloot taxeren. De man gaat er vanuit dat de uitkomst van de taxatie bepalend is voor de uiteindelijke prijs. Hij klaagt erover dat Delfland dit niet zo ziet en hem op grond van de taxatie een tegenbod doet. Ook klaagt hij erover dat Delfland zijn klacht hierover niet behandelt. Het is de ombudsman niet gebleken dat Delfland en de man hadden afgesproken dat de uitkomst van de taxatie bindend zou zijn. Wel vindt de ombudsman dat Delfland de klacht van de man had moeten behandelen, want ook bij het sluiten van een koopovereenkomst handelt Delfland als overheidsinstantie.
  Lees meer
 2. Rapport 20 december 2016

  2016/120 Domeinen handelt onjuist bij taxatie inbeslaggenomen auto

  De auto van een man wordt in beslag genomen door Domeinen. Het OM oordeelt dat de auto mag worden verkocht of vernietigd. Om te kunnen taxeren slaat wordt één raam van de auto ingeslagen. De autosleutels zijn namelijk al eerder door de politie aan de man teruggeven. Domeinen taxeert de auto op een waarde van 300 euro en vernietigt de auto. De rechter oordeelt dat de auto kan worden teruggegeven, maar omdat de auto is vernietigd biedt Domeinen de man de taxatiewaarde van de auto aan. Hij is het niet eens met dit bedrag. De Nationale ombudsman vindt dat Domeinen de autosleutels moest opvragen om de schade te beperken. Domeinen erkent onjuist gehandeld te hebben door waardevermindering toe te passen wegens het ontbreken van de autosleutels en biedt de man aanvullend een bedrag van 400 euro aan.
  Lees meer
 3. Rapport 15 februari 2017

  Rapportbrief: Domeinen Roerende Zaken taxeert inbeslaggenomen auto voldoende transparant

  Een man is bang dat zijn inbeslaggenomen auto voor een te lage prijs door Domeinen wordt verkocht. Hij wil de auto daarom door een zelf gekozen taxateur laten taxeren. De Nationale ombudsman oordeelt dat taxaties van auto's door Domeinen in het algemeen voldoen aan het vereiste van transparantie. In een later stadium kan verzoeker zijn bezwaren tegen de door Domeinen van zijn auto opgemaakte taxatie bezwaar maken (2017.00738).
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 21 juni 2007

  Start onderzoek juistheid taxatie auto's door domeinen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, gaat onderzoeken of Domeinen Roerende Zaken de waarde van in beslag genomen auto's juist taxeert. De aanleiding hiervoor is onder meer een net afgerond onderzoek naar een klacht over de hoogte van een taxatiewaa…
  Lees meer
 5. Rapport 24 mei 2013

  2013/053: Man klaagt over verschil km-stand tussen in beslag neming en taxatie door Domeinen

  Eigenaar van een Mercedes S 320 CDI wordt aangehouden wegens grootschalig onderzoek naar afpersing. De auto wordt overgedragen aan Bureau Ontnemingen van het OM (BOOM) die hem deponeert bij Domeinen. Daar wordt de auto verkocht en de opbrengst €8.250 aan de eigenaar overgemaakt. Hij vindt dat te weinig, want de auto heeft hem recentelijk €22.500 gekost en de kilometerstand klopt niet. De Nationale ombudsman stelt vast dat BOOM de kilometerstand niet heeft opgenomen. Hij doet de aanbeveling in het vervolg bij inbeslagname de staat van de auto fotografisch vast te leggen en de kilometerstand te noteren.
  Lees meer
 6. Rapport 24 juli 2012

  2012/120: Man klaagt over afwijzing verzoek schadevergoeding door Domeinen inzake lage taxatie

  Een scooter vliegt in brand. De politie neemt de scooter in beslag en draagt hem over aan Domeinen Roerende Zaken. Die taxeert de waarde op € 25. De eigenaar is het daar niet mee eens. Volgens hem zijn de onderdelen veel meer waard. Hij stuurt foto's mee. De dienst Domeinen schakelt een onafhankelijke taxateur in die uitkomt op een waarde van € 150, inclusief de onderdelen. De eigenaar vindt dit nog veel te laag. Volgens de ombudsman is Domeinen tekortgeschoten door geen foto's van de scooter te maken, iets wat tot de standaardprocedure hoort. Dat Domeinen een hogere schadevergoeding afwijst is redelijk gezien het oordeel van de externe taxateur dat gebaseerd is op de door verzoeker overgelegde foto's..
  Lees meer
 7. Rapport 24 maart 2017

  Rapportbrief: Man klaagt over taxatieproces van auto's door Domeinen Roerende Zaken

  Een man is het niet eens met de hoogte van de door Domeinen Roerende Zaken aangeboden bedragen voor zijn vier auto's. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsmannen. De Nationale ombudsman bracht in 2007 een rapport uit over het taxatieproces bij Domeinen en deed de aanbeveling dat auto's die ouder zijn dan 25 jaar door een externe taxateur moeten worden getaxeerd. In het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman naar de huidige klacht liet Domeinen dat alsnog doen. Dit leidde ertoe dat verzoeker een aanvullende vergoeding van Domeinen kreeg. De Nationale ombudsman was van oordeel dat Domeinen op grond hiervan voldoende aan de tekortkoming was tegemoetgekomen. De Nationale ombudsman sloot dan ook zijn onderzoek.
  Lees meer
 8. Rapport 17 juli 2013

  2013/088: Man klaagt over onvoldoende gemotiveerde afwijzing schadevergoeding

  Politie neemt vanwege een strafzaak de auto van verzoeker in beslag en draagt die over aan Domeinen. Domeinen taxeert de auto op €900 en verkoopt de auto op een openbare veiling voor €1051. Maar dan gelast de rechter dat de auto moet worden teruggegeven. Domeinen biedt de opbrengst van de auto aan, maar de man weigert dat, want hij schat de waarde op €2850 en wil dat Domeinen hem de schade vergoedt. De Nationale ombudsman heeft geen onredelijkheden en onbillijkheden in het taxatierapport kunnen vinden, maar hij vindt wel dat Domeinen de afwijzing voor schadevergoeding beter had moeten motiveren.
  Lees meer
 9. Column 13 juli 2008

  Een leeg huis

  Je moet er niet aan denken…thuiskomen en je huis helemaal leeg aantreffen. Alles wat je bezit is weg. De eerste gedachte die bij je opkomt is ‘ik ben beroofd!’. Dit zal meneer Nistelaar* ook gedacht hebben. Hij woont door ziekte lange tijd niet thuis. Als…
  Lees meer
 10. Video 25 oktober 2012

  Column: Taxatiechaos rond verbrande scooter

  Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf. In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost. In deze video: de Nationale ombudsman spreekt over zijn col…
  Lees meer