Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

42 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 juli 2017

  2017/087 LBIO mag geen opslagkosten innen en loonbeslag opleggen aan man in schuldsanering

  Een man betaalt kinderalimentie via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Als hij in de schuldsanering terecht komt betaalt hij de alimentatie direct aan zijn ex-partner, dit is niet bekend bij het LBIO. Drie jaar later stuurt het LBIO een hoge, ongespecificeerde rekening. De man klaagt bij de Nationale ombudsman dat het LBIO opslagkosten heeft geïnd en loonbeslag heeft gelegd terwijl hij in de schuldsanering zat. De ombudsman geeft de man gelijk en het LBIO biedt hem aan de betaalde opslagkosten terug te storten.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Rapport 20 november 2014

  2014/168 Gemeente Rijswijk redt toch schuldsanering na verkeerd storten bijzondere bijstand

  Een vrouw is niet meer in staat zelf haar financiële belangen te behartigen. Ze heeft een bewindvoerder. De gemeente Rijswijk kent haar bijzondere bijstand toe om de bewindvoerder te kunnen betalen. De bewindvoerder had met de gemeente nadrukkelijk afgesproken het geld op de beheerrekening van de vrouw te storten. De gemeente stort het geld op de leefgeldrekening van de vrouw. Zij heeft het geld opgenomen en uitgegeven. De gemeente biedt excuses aan en wijst het verzoek van de bewindvoerder van de vrouw om compensatie van de ontstane schade af. De gemeente wil het geld wel opnieuw overmaken, maar dan ook een regeling treffen voor terugbetaling van wat ze teveel heeft gehad. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman komt de gemeente terug op haar afwijzing en besluit ze toch het verzoek om compensatie te honoreren. De gemeente wil niet dat door een nieuwe schuld de schuldsanering van de vrouw mislukt.
  Lees meer
 3. Rapport 24 juli 2017

  2017/088 LBIO heeft onvoldoende oog voor positie van man bij overnemen alimentatie-inning

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) laat een man weten de alimentatie-inning over te nemen, omdat er volgens zijn ex-partner en meerderjarige dochter een achterstand zou zijn. De man klaagt over de manier waarop het LBIO heeft gereageerd op zijn tegenargumenten. Ook klaagt hij erover dat hij zelf met ex-partner en dochter moet verrekenen wat het LBIO te veel heeft betaald. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO bij het zoeken naar een oplossing onvoldoende oog heeft gehad voor de positie van de man.
  Lees meer
 4. Rapport 14 maart 2017

  2017/034 Belastingdienst gaat in beslissing niet in op een uitspraak genoemd in het beroepschrift

  Een vrouw, ondernemer in sector onderwijs, is niet meer in staat om de loonbelasting te voldoen. Ze is het niet eens dat de Belastingdienst haar verzoek voor schuldsanering afwijst. Volgens de vrouw heeft de Belastingdienst een onjuiste uitleg gegeven aan de toepasselijke wettelijke bepaling. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in de beslissing duidelijk de voorwaarden heeft aangegeven om akkoord te gaan met de gevraagde schuldsanering. Hoewel de motivering de beslissing kan dragen, vindt de Nationale ombudsman dat deze op twee punten tekort schiet.
  Lees meer
 5. Rapport 12 september 2016

  2016/086 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk bieden door vaste contactpersoon aan te wijzen

  Een vrouw valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en heeft diverse schulden openstaan bij de Belastingdienst. Voor de vorderingen die buiten de schuldsanering vallen treft mevrouw een betalingsregeling. De vrouw raakt het overzicht kwijt als er diverse overboekingen van bedragen plaatsvinden en klaagt over onvoldoende duidelijkheid. De problemen zijn deels ontstaan door de geautomatiseerde processen van de Belastingdienst. Het is van belang dat de Belastingdienst maatwerk biedt. De Nationale ombudsman beveelt aan om in situaties als deze een vaste contactpersoon aan te wijzen.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 22 december 2015

  Ombudsman: Gemeenten moeten ook contant geld accepteren

  De Nationale ombudsman vindt dat gemeenten niet alleen pinbetalingen mogen accepteren voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Dit oordeelt hij in een rapport naar aanleiding van een klacht over het verplicht via de pin betalen in de gemeente Leiden. D…
  Lees meer
 7. Rapport 29 september 2015

  2015/142 Belastingdienst corrigeert fout met verrekenen toeslagen pas na herhaalde klachten

  Een echtpaar heeft in 2011 te veel huurtoeslag ontvangen. De Belastingdienst verrekent dit met de huur- en zorgtoeslag in 2014. Op het moment dat zij in de schuldsanering komen via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) moet de Belastingdienst de verrekening stoppen. Dat gebeurt, maar er ontstaan onduidelijkheid over de bedragen die vlak voor de stopzetting zijn verrekend. De Belastingdienst laat weten dat er juist is gehandeld. Het echtpaar dient vervolgens een klacht in bij de Nationale ombudsman, omdat ze vinden dat de Belastingdienst teveel heeft verrekend. De ombudsman vraagt de Belastingdienst er nog eens naar te kijken Dat levert niets nieuws op. Later legt het echtpaar zelf contact met de Directeur-Generaal van de Belastingdienst. De ombudsman rekent zelf ook nog eens uit wat er verrekend had moeten worden en wijst de Belastingdienst er op dat per maand tussen de 30 en 60 euro te veel is verrekend in dat jaar. De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst zelf de fout had moeten vinden. En de ombudsman bewondert de volhardendheid van het echtpaar, die nodig was om het probleem op te lossen. De te veel ingehouden bedragen worden alsnog uitbetaald. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 8. Rapport 28 september 2015

  2015/131 Belastingdienst schiet te kort als na een melding herstel van een gemaakte fout nog 9 maanden duurt

  Een bewindvoerder, heeft een vrouw onder haar hoede die per 16 april 2014 onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) valt. Vanaf die datum vervallen alle beslagen van rechtswege. De vrouw ontvangt echter niet de toeslagen waar zij in 2014 recht op heeft. Dat kwam omdat de Belastingdienst de WSNP-uitspraak niet bekend heeft gemaakt bij de Belastingdienst/Toeslagen. De bewindvoerder belt meerdere keren zonder resultaat met Toeslagen en dient vervolgens een klacht in bij het Landelijk Incassocentrum (LIC). Het LIC laat niet van zich horen en ze klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Na interventie worden de toeslagen alsnog uitbetaald. De ombudsman vindt dat zo snel mogelijk nadat via de bewindvoerder bekend werd dat de vrouw onder de WSNP viel de toeslagen hadden moeten worden uitbetaald. Het heeft nu echter 9 maanden geduurd voordat actie werd ondernomen.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 12 mei 2011

  Verschuiving betaalmoment arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

  De Nationale ombudsman heeft op 21 april 2011 zijn zorgen aan het UWV gemeld over het besluit van het UWV het betaalmoment van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verschuiven. De Nationale ombudsman heeft er bij het UWV onder meer op aangedrongen de uitke…
  Lees meer
 10. Video 4 juli 2013

  Column: Facturenstrijd met het CAK

  Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf. In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost. In deze video: de Nationale ombudsman spreekt over zijn col…
  Lees meer