Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

331 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 11 juli 2017

  Geen thuis zonder Nederlands paspoort

  De ouders van Zaza zijn tijdens een oorlog gevlucht. Zaza is in Nederland geboren, haar ouders waren toen nog illegaal. In 2007 kregen zij een verblijfsvergunning via een generaal pardonregeling. Naturaliseren kan niet, omdat de familie de vereiste documen…
  Lees meer
 2. Rapport 7 oktober 2015

  2015/150 Gemeente Voorschoten informeert onvoldoende over invoering paspoort met langere geldigheidsduur

  Een vrouw moet voordat zij op reis gaat haar paspoort verlengen. Zij wil dit anderhalve week van tevoren doen, want vanaf die datum kun je een paspoort aanvragen voor tien jaar. De gemeente bevestigt telefonisch de leveringstermijn van 5 werkdagen. Dit blijkt niet het geval als ze dit navraagt bij de balie. Door de vele aanvragen is deze leveringstermijn niet haalbaar. De gemeente heeft verzuimd om dit actief bekend te maken. De vrouw kon nog net op tijd een aanvraag doen voor een paspoort met geldigheidsduur van vijf jaar. Ze klaagt bij de Nationale ombudsman over de onvoldoende informatieverstrekking. De ombudsman vindt dat de gemeente zich onvoldoende actief heeft ingespannen om burgers te informeren over de invoering van dit paspoort.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 6 juli 2010

  Paspoort buiten bereik voor Nederlanders in het buitenland door uitvoering nieuwe Paspoortwet

  De uitvoering van de nieuwe Paspoortwet jaagt Nederlanders die in het buitenland wonen flink op kosten als zij een nieuw paspoort nodig hebben. Dit constateert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een onderzoek naar aanleiding van de vele signal…
  Lees meer
 4. Rapport 2 december 2015

  2015/166 Kamer van Koophandel Utrecht eist in strijd met privacy een kopie paspoort bij inschrijving in Handelsregister

  Een man klaagt erover dat de Kamer van Koophandel (KvK) hem niet wil inschrijven in het Handelsregister zonder een kopie paspoort af te staan. Echter uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) volgt dat het in beginsel verboden is om een kopie van het paspoort te maken. Gegevens omtrent ras en bijzonder persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt. De overheid dient de privacywetgeving na te leven en de persoonlijke levenssfeer voldoende te respecteren. De KvK heeft daarom ten onrechte een kopie van het paspoort geëist. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond.
  Lees meer
 5. Onderzoek 11 juli 2017

  2017/077 Geen thuis zonder Nederlands paspoort

  Ook al droomt Zaza ervan een tijdje in het buitenland te studeren en later bij de politie te werken, zonder Nederlands paspoort zal dat nooit gebeuren. Duizenden mensen, waaronder veel jongvolwassenen zoals Zaza, die hun leven in Nederland hebben opgebouwd, hier studeren, Nederlands spreken en schrijven, zijn Nederlanders zonder Nederlands paspoort. Hierdoor wordt hun toekomst belemmerd en voelen zij zich tweederangsburgers. Deze inwoners van Nederland hebben hun thuis in ons land gevonden en mogen hier ook blijven. De Nationale ombudsman heeft de wijze onderzocht waarop de IND invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 20 juli 2016

  Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de manier waarop de IND omgaat met bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zogeheten pardonners. Hij heeft meerdere signalen en klachten ontvangen van mensen die bij een naturalisatieverzoek niet de vereist…
  Lees meer
 7. Column 24 mei 2009

  Beschadigd paspoort

  Zonder geldig identiteitsbewijs kom je niet ver. Sterker nog: eventueel kan de politie naar je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart vragen. En dat zo'n document niet beschadigd mag zijn, daarvan is Abdi* zich maar al te goed bewust. Een beschadigd paspo…
  Lees meer
 8. Rapport 5 november 2015

  2015/156 IND kan meedenken in oplossing voor ontbreken paspoort bij aanvraag naturalisatie

  Een vrouw woont al 15 jaar in Nederland en heeft op basis van de pardonregeling een verblijfsvergunning gekregen. De vrouw studeert in Nederland en wil graag de Nederlandse nationaliteit. Ze heeft wel een geldige geboorteakte, maar geen geldig buitenlands paspoort. De IND laat weten dat haar kans op naturalisatie daarom bijna nihil is. Ze kan wel zo'n verzoek indienen, maar de kosten daarvan zijn erg hoog, zo'n 800 euro. De Nationale ombudsman benadert de IND om tot een oplossing te komen. De IND is bereid nu meer informatie te verstrekken en laat weten dat de vrouw door het tonen van haar geboorteakte haar identiteit voldoende heeft aangetoond. De vrouw kan nu met haar geboorteakte en een verklaring van de ambassade een naturalisatieverzoek indienen. De ombudsman vindt het belangrijk dat op deze manier een goede balans wordt gevonden tussen de informatie die de IND nodig heeft en de mogelijkheden om die informatie te krijgen.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 28 oktober 2016

  Reactie van ministers op aanbevelingen rapport Verlies Nederlanderschap

  Op 10 mei 2016 bracht de Nationale ombudsman het rapport "Verlies Nederlanderschap" (2016/145) uit. In dit rapport constateerde de ombudsman dat er veel (oud-) Nederlanders zijn die tegen hun wil en zonder zich er bewust van te zijn hun Nederlanderschap zi…
  Lees meer
 10. Column 16 januari 2016

  Klaar terwijl u wacht

  Marjolein* en haar man hebben een vakantie geboekt naar een zonnige bestemming. Marjolein moet wel nog haar paspoort vernieuwen voor vertrek. Ze weet dat er op korte termijn een nieuw paspoort beschikbaar komt. Dit is tien jaar geldig in plaats van vijf ja…
  Lees meer