Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

1128 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 1 februari 2017

  Justitie overschrijdt structureel termijnen van Mulderberoepen en verzetschriften

  Het Openbaar Ministerie houdt zich structureel niet aan de doorzendtermijn voor zogeheten Mulderberoepen. Burgers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat zij hun rechten verliezen na de geringste termijnoverschrijding, terwijl aan de ruime overschrijdingen…
  Lees meer
 2. Rapport 14 maart 2017

  2017/036 Officier van justitie heeft behandeling valse aangifte niet getraineerd

  Een man klaagt over de zaaksofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. De ex-vrouw van de man zou valse aangifte hebben gedaan. Hiertegen heeft de man op zijn beurt aangifte gedaan. De betrokken zaaksofficier zou de afhandeling van zijn aangifte opzettelijk hebben getraineerd. De ombudsman acht delen van de klacht over de vertraging van de behandeling van de aangifte deels gegrond. Maar hij is ook van mening dat de zaaksofficier de behandeling niet opzettelijk heeft getraineerd. Deze zaaksofficier heeft het vereiste van integriteit niet geschonden.
  Lees meer
 3. Rapport 6 maart 2017

  2017/033 Officier van Justitie geeft curator onterecht inzage in strafdossier

  Na zijn vertrek bij een omroep X wordt een man verdacht van het (mede)plegen van fraude bij deze omroep. De omroep gaat failliet. De man klaagt dat het Functioneel Parket de curator toestemming heeft gegeven zijn strafdossier in te zien en ook informatie uit het strafdossier heeft verstrekt. De Nationale ombudsman is na onderzoek van mening dat de minister van Justitie niet de juiste wettelijke rechtvaardiging heeft voor deze toestemming en acht zijn klacht gegrond.
  Lees meer
 4. Rapport 31 januari 2017

  2017/014 OM weigert geld terug te geven

  Het OM Den Haag heeft bij een verdachte beslag gelegd op €1.630. Het OM wil dit laten verrekenen met openstaande boetes van de man. De man heeft tegen het beslag een beklag ingediend en de rechter heeft geoordeeld dat het OM het aan hem moet teruggeven. De Nationale ombudsman vindt het onbehoorlijk dat het OM de uitspraak van de rechter naast zich heeft neergelegd, dan had het OM in cassatie moeten gaan.
  Lees meer
 5. Rapport 29 december 2016

  2016/128 OM verzuimt slachtoffers woninginbraak te informeren over rechtszaak

  Echtpaar is slachtoffer van woninginbraak. Er worden drie verdachten aangehouden, een van hen was stagiaire in het garagebedrijf van het echtpaar. Het echtpaar laat het slachtofferloket van het OM nadrukkelijk weten dat zij bij de zitting van deze verdachte aanwezig willen zijn. Maar het OM informeert hen niet. De ombudsman vindt dat het OM het echtpaar in de kou heeft laten staan door niet actief naar de burgers te luisteren waar het hen om ging en hen niet fatsoenlijk heeft bejegend.
  Lees meer
 6. Rapport 16 augustus 2016

  Brief: Politie weigert terecht aangifte op te nemen

  Een man krijgt een boete voor het rijden door rood licht. Hij gaat in beroep bij de officier van justitie omdat hij zeker weet dat hij niet door rood heeft gereden. Maar hij wil ook aangifte doen tegen de politieambtenaar die de boete heeft uitgeschreven, want volgens de man probeerde de politieman hem te naaien en wilde hij stoer doen naar zijn collega. De ombudsman vindt het in dit geval terecht dat de politie (nog) geen aangifte heeft opgenomen. Wat de man aanvoert is nog niet heel concreet. Verder kan hij zijn bezwaren tegen de boete aan de officier van justitie en later aan de rechter voorleggen. Als in die procedure duidelijk wordt dat de agent heeft gelogen, dan kan hij altijd nog aangifte doen. Als hij nu al aangifte doet, opent dat weer een mogelijkheid voor de betrokken politieambtenaar om een aangifte tegen de man te doen van een valse aangifte. De ombudsman vindt dit een onwenselijk scenario. (Dossiernummer: 2016.23869)
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 7. Onderzoek 23 augustus 2016

  2016/075 Onderzoek over de uitvoeringspraktijk van inbeslagname van voorwerpen

  De burger is onvoldoende in beeld bij het proces van in beslag nemen van voorwerpen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. "Uit ons onderzoek blijkt dat als een voorwerp in beslag genomen is, het daarna voor de burger in een soort zwart gat belandt. Je weet niet waar het voorwerp is en wat ermee gebeurt. Soms is het verkocht of vernietigd zonder dat je dat weet", aldus Van Zutphen. De ombudsman vindt dit onbehoorlijk. Hij doet aanbevelingen om het proces te verbeteren. De informatieverstrekking aan de burger en de rechtsbescherming moeten bijvoorbeeld beter. De politie, het Openbaar Ministerie en Domeinen hebben toegezegd met de aanbevelingen aan de slag te gaan.
  Lees meer
 8. Rapport 19 juli 2016

  2016/066 Geen vervolging, geen sepot

  Vrouw wordt in 2002 verdacht van valsheid in geschrifte en twee dagen in voorlopige hechtenis gesteld. Zij is verder niet vervolgd. Zij heeft nooit een sepotbericht van het Openbaar Ministerie ontvangen. De Nationale ombudsman vindt dat het aannemelijk was geweest als het OM deze zaak als beleiddssepot had geregistreerd. Hij doet de aanbeveling om uit coulance de vrouw de schade van de inverzekeringstelling te vergoeden.
  Lees meer
 9. Rapport 27 januari 2016

  2016/006 ZSM door onderlinge miscommunicatie niet zorgvuldig in de informatieverstrekking

  Een man stapt af op jongeren die overlast veroorzaken. Na enige schermutselingen komt de politie. De man is het niet eens met zijn aanhouding samen met zijn zoon wegens openbare geweldpleging en het daarop volgende verplichte bemiddelingsgesprek tussen hen en de slachtoffers. Het wordt de man niet duidelijk of hij aan de bemiddeling mee moet doen voor er een beslissing over de vervolging wordt genomen. De zaak wordt vervolgens geseponeerd. De Nationale ombudsman vindt de aanhouding onder de omstandigheden terecht maar vindt de informatieverstrekking aan de man onzorgvuldig door onderlinge miscommunicatie tussen ZSM en de politie over de vraag of bemiddelingsgesprek moet plaatsvinden voor vervolgingsbeslissing wordt genomen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 27 januari 2016

  2016/007 Openbaar Ministerie verzuimt onnodige verkoop in beslag genomen goederen te voorkomen

  Bij de aanhouding van een man op verdenking van oplichting worden onder andere twee horloges in beslag genomen. Hij dient hierover een klaagschrift in maar trekt dit in als het OM laat weten geen bezwaar tegen teruggave te hebben. Dan blijken de horloges al verkocht. Verzoeker dient een klacht in over deze werkwijze. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de onnodige verkoop had kunnen voorkomen als zij de rechtbank tijdig hadden geïnformeerd dat er geen bezwaar tegen teruggave bestond.
  Lees meer