Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 1 november 2016

  Nationale ombudsman: niemand uitsluiten van inschrijving bij gemeente

  Iedere burger moet zich kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' over problematiek rond de inschrijvingen in de BRP. Te veel burgers zoals…
  Lees meer
 2. Rapport 8 november 2016

  Brief: school op Sint Eustatius bezorgd over waarborgen onderwijsniveau door internetproblemen

  Een school op Sint Eustatius klaagt over problemen die de school ondervindt met het gebruik van internet. Volgens de school blijft de capaciteit op het eiland ver achter bij de Nederlandse maatstaven en zijn de prijzen voor het internet ook nog eens buitensporig hoog. Daardoor is het voor de school niet mogelijk onderwijs aan te bieden op het gewenste niveau. De Nationale ombudsman vraagt de coördinerend minister (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de stand van zaken en recente ontwikkelingen (2015.30532).
  Lees meer
 3. Rapport 8 november 2016

  Reportletter: school on Sint Eustatius concerned about education level because of Internet usage and capacity problems

  Gewendoline van Putten School on Sint Eustatius complaints about Internet usage problems encountered by the school. The islands's Internet capacity falls far short of Dutch standards and the prices for Internet access are extraordinarily high. This makes it difficult for the school to offer the desired level of education. The National ombudsman asked the coordinating minister (minister of the Interior and Kingdom Relations) to inform him about the current status of the process (2015.30532).
  Lees meer
 4. Onderzoek 1 november 2016

  2016/110 Onderzoek naar (problemen rond) inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP)

  In zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, dat iedere burger zich moet kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Te veel burgers zoals daklozen, wereldreizigers of mensen in een tijdelijke noodsituatie, komen in de problemen als een gemeente weigert hen in te schrijven. Van Zutphen: 'Als mensen daardoor geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen, niet aan een woning kunnen komen of geen zorgverzekering kunnen afsluiten, worden zij in een kwetsbare positie gedrukt. Zij komen dan in een vicieuze cirkel waar zij moeilijk zelfstandig uit kunnen komen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een bevolkingsregistratie.'
  Lees meer
 5. Column 5 november 2016

  Geen kant meer op

  Ingrid* woont samen met haar 20-jarige zoon en haar drie honden in een geleende caravan. Sinds twee jaar trekt zij met die caravan van camping naar camping. Niet dat zij zo dol is op kamperen, Ingrid heeft geen huis meer. Een camping vinden voor de winterm…
  Lees meer
 6. Rapport 10 november 2011

  2011/337: Minister van BZK schendt rechtszekerheid door legesheffing ID-kaart vooraf aan wetswijziging

  Op 9 september 2011 heeft de Hoge Raad (HR) geoordeeld dat er geen wettelijke basis voor gemeenten was om leges te heffen voor een ID-kaart. Op 21 september 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een persbericht een wetswijziging aangekondigd om met terugwerkende kracht een wettelijke basis te creëren om leges te heffen. Hij heeft de gemeenten medegedeeld dat zij met onmiddellijke ingang weer leges konden heffen voor een ID-kaart en dat zij, indien de wetswijziging niet zou worden aangenomen, de leges zouden moeten terugbetalen. De Nationale ombudsman vindt het in strijd met de rechtszekerheid dat burgers leges moeten betalen terwijl de wet waarop zij zijn gebaseerd nog niet in werking is getreden. Omdat het nog geen uitgemaakte zaak is of aan de wet in dit geval terugwerkende kracht kon worden gegeven, doet hij de aanbeveling dat de minister een voorziening treft om alle mensen die in de periode van 22 september jl tot de datum van inwerkingtreding van de wet een ID-kaart hebben aangevraagd de betaalde leges terug te betalen in het geval de hoogste rechter later zou beslissen dat de wet geen terugwerkende kracht heeft.
  Lees meer