Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

1311 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 28 maart 2017

  Informatieverstrekking DUO moet effectiever om inschakelen deurwaarders te voorkomen

  De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen constateert dat de standaard informatie-verstrekking van DUO over schulden niet aansluit bij de leefwereld van (oud‑)studenten. De helft van (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een d…
  Lees meer
 2. Onderzoek 27 maart 2017

  2017/040 Onderzoek naar de informatieverstrekking van DUO aan (oud-)studenten met een schuld

  Meer dan de helft van (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder. Zij weten niet dat er een probleem is met de aflossing van hun studielening of hebben hun reisproduct niet op tijd stopgezet. De ombudsman pleit voor meer effectieve en persoonlijk communicatie. DUO kan bijvoorbeeld persoonlijk contact opnemen met (oud-)studenten om betalingsachterstanden niet verder op te laten lopen. De ombudsman heeft daarnaast stevige kritiek op de manier van stopzetten van het studentenreisproduct.
  Lees meer
 3. Rapport 22 november 2016

  2016/104 CBR verbetert informatieverstrekking over mentorexamens

  Een vrouw doet rijexamen, maar het blijkt een mentorexamen te zijn. Twee personen van het CBR rijden mee, zonder haar eigen rijinstructeur. Ze klaagt erover dat ze hier niet over is geïnformeerd. Om fraude te voorkomen horen kandidaten dit pas op de dag zelf. Deze informatie staat volgens de vrouw niet duidelijk op het mededelingenbord. Het CBR laat weten dat de informatieverstrekking over het meerijden niet op alle locaties op dezelfde wijze gebeurt. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de kandidaat van te voren wordt geïnformeerd over wat hij kan verwachten. Het CBR laat weten dat de informatieverstrekking over mentorexamens wordt verbeterd en vergoedt daarom uit coulance de kosten van haar examen. Ook gaat het CBR kijken of de instructeur bij een mentorexamen voortaan kan meerijden.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 29 juni 2016

  Rijksdienst Caribisch Nederland geeft betere informatie over bezwaar en beroep

  De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) gaat vanaf nu betere informatie geven over alle beslissingen die vatbaar zijn voor bezwaar en of beroep. De Nationale ombudsman had daar vragen over gesteld naar aanleiding van een klacht van een burger over de RCN.…
  Lees meer
 5. Onderzoek 23 maart 2016

  2016/025 Onderzoek naar informatieverstrekking over eigen bijdrage Wmo

  De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport 'Een onverwacht hoge rekening' dat burgers nauwelijks of geen informatie krijgen van hun gemeente over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. De burger wordt veelal de dupe van de ingewikkelde uitvoering van de taakverdeling tussen Rijksoverheid en gemeenten. Wie hiervoor verantwoordelijk is, blijft onduidelijk.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 31 maart 2017

  Helder handhaven door de bril van de burger

  In het rapport ´de kunst van handhaven´ concludeert de Nationale ombudsman dat behoorlijk handhaven een complexe aangelegenheid is, omdat het in de kern om botsende belangen gaat. Iedereen kent de voorbeelden: een café blijft te lang open en omwonenden erv…
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 19 januari 2017

  Publicatie Factchecker SER over windturbines voldoende zorgvuldig

  De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zich voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden bij de totstandkoming van de zogenaamde online factchecker over voor- en nadelen van windturbines. Dat conclud…
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 24 augustus 2016

  Nationale ombudsman kritisch over proces van in beslag nemen van voorwerpen

  De burger is onvoldoende in beeld bij het proces van in beslag nemen van voorwerpen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek . "Uit ons onderzoek blijkt dat als een voorwerp in beslag genomen is, het daarna voor de burger in ee…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 31 mei 2016

  Onderzoek naar inbeslagneming goederen

  Eind vorig jaar is de Nationale ombudsman een onderzoek gestart naar de uitvoeringspraktijk van inbeslagneming van voorwerpen. Met dit onderzoek wil de Nationale ombudsman inzicht krijgen in het beslagproces. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de belangen v…
  Lees meer
 10. Rapport 28 februari 2013

  2013/014: Woningeigenaar loopt subsidie mis door slechte informatieverstrekking van Agentschap.nl

  Eigenaar-bewoners van particuliere woningen konden in de periode 1 juli 2009 tot uiterlijk 31 december 2010 een subsidie krijgen van maximaal €200 voor een energieadvies. In de subsidiepot zat in totaal 10 miljoen euro. De regeling werd uitgevoerd door Agentschap.nl in opdracht van het ministerie van BZK. Op 17 november 2010 stelde Agentschap.nl de regeling ook open voor collectieve aanvragen en communiceerde het dat met een aantal intermediairs. Hierdoor ontstond een run op de regeling waardoor het subsidieplafond op 19 november was bereikt en de regeling werd gesloten. De Associatie Energie Prestatie Adviseurs klaagt nu over de manier waarop de Agentschap.nl informatie heeft verstrekt over het collectief aanvragen van de subsidies. De ombudsman is van oordeel dat als de spelregels tijdens het spel door Agentschap.nl worden veranderd, iedere speler daarvan op de hoogte moet zijn. Agentschap.nl had iedereen die daar belang bij had moeten informeren.
  Lees meer