Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

91 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 12 november 2008

  Interventieteam Zeist schond huisrecht

  Een negenkoppig interventieteam heeft in november 2006 een huisbezoek gedaan bij de ouders van twee uitwonende meerderjarige zoons die als zogenaamde patsers bekend stonden. Het interventieteam heeft hierbij het huisrecht geschonden en ook in andere opzich…
  Lees meer
 2. Rapport 14 maart 2017

  2017/037 Politie Midden-Nederland betreedt terecht woning zonder toestemming van de afwezige bewoner

  Een man krijgt een heupoperatie. Na een maand revalideren keert hij terug naar huis. Bij thuiskomst ziet hij dat de voordeur is vernield met een mededeling van de politie dat hij de sleutels van het nieuwe slot op het politiebureau kan afhalen. De politie laat weten dat buren eerder hun zorgen over zijn afwezigheid hebben geuit. In de woning ligt de vloer vol met afval en glassplinters. De man klaagt bij de Nationale ombudsman dat de politie onrechtmatig zijn woning heeft betreden. De ombudsman vindt dat er voor de politie voldoende feiten en omstandigheden waren om deze beslissing te nemen. De klacht is niet gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 16 december 2010

  2010/362: Politie schendt huisrecht bij ophalen patiënt voor opname psychiatrisch ziekenhuis

  Een rechter had een machtiging afgegeven om verzoekster gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Een medewerkster van deze instelling had de hulp van de politie ingeroepen om verzoekster op te halen op 17 oktober 2008.

  Lees meer
 4. Rapport 28 december 2015

  2015/175 Politie treedt ten onrechte woning van man binnen ter aanhouding van een voortvluchtige

  Politieambtenaren betreden de woning van een man omdat een voortvluchtige mogelijk in zijn woning zou verblijven. Hij wordt daar echter niet aangetroffen. De politie had volgens de ombudsman niet voldoende concrete informatie dat de voorvluchtige in de woning aanwezig zou zijn en concludeert dat de politie het huisrecht heeft geschonden.
  Lees meer
 5. Rapport 28 oktober 2015

  2015/155 Politie Oost-Nederland heeft voldoende grond om woning te betreden na meldingen vermeende hennepkwekerij

  Een man en zijn partner huren het voorhuis van een boerderij. Er ontstaat een conflict tussen hen en de bewoners van het achterhuis. De man doet bij de politie meerdere meldingen van vernieling en bedreiging door zijn buurman. De politie grijpt niet in. De politie krijgt een anonieme melding én een melding van de buurman van een vermeende hennepkwekerij in de woning van de man. Er wordt echter geen hennepkwekerij aangetroffen als de politie een hennepgeur waarneemt op het toilet van de buurman. De man klaagt erover dat de politie ten onrechte afgaat op informatie van de buurman en een inval in zijn woning heeft gedaan. Volgens de Nationale ombudsman vormden de gedane meldingen en de waargenomen hennepgeur voldoende grond om de woning te betreden.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 15 september 2014

  Politie mist cijfers over hennepacties

  De politie ontbeert betrouwbare cijfers over hennepacties waarbij niets wordt aangetroffen dat duidt op een hennepkwekerij. Dit constateert de Nationale ombudsman na zijn onderzoek naar het binnentreden van de politie op zoek naar hennepkwekerijen.
  Lees meer
 7. Rapport 16 augustus 2016

  2016/076 Politie Oost-Nederland handelt rechtmatig en behoorlijk door woning binnen te treden met machtiging

  De politie valt een woning binnen op zoek naar een neef van de bewoners. De man staat op dat adres ingeschreven en heeft meerdere niet betaalde verkeersboetes. Alleen de bewoonster en tweeminderjarige kinderen zijn thuis. De man wordt niet gevonden. De bewoners klagen over het betreden van de woning en dat daarbij de voordeur is beschadigd. Ook klagen ze over de manier waarop de bewoonster is bejegend. De Nationale ombudsman vindt dat de politie niet verkeerd heeft gehandeld. Er is een machtiging tot binnentreden afgegeven. Maar de vrouw deed de deur niet open. De ombudsman vindt het heel redelijk dat de politie uit coulance aanbiedt om de helft van de schade aan de voordeur te vergoeden.
  Lees meer
 8. Rapport 22 juli 2013

  2013/091: Verzoekers klagen over onvoldoende vooronderzoek bij woninginval door politie

  Een man en vrouw uit Rotterdam klagen bij de Nationale ombudsman over de inval in hun woning door de politie op basis van onvoldoende vooronderzoek. Ook vinden ze het binnenvallen van hun woning onterecht. De politie was op zoek naar een groep skimmers en viel het pand binnen dat uit meerdere woningen bestaat. In de machtiging van de Officier van Justitie stond duidelijk vermeld dat de woning op de derde verdieping als eerste moest worden binnengevallen. Tijdens de actie werden alle woningen tegelijkertijd betreden. De Nationale ombudsman vindt dat het vooronderzoek door de politie gedegen is geweest. Onduidelijk blijft echter waarom de politie niet eerst de derde verdieping van het huis heeft onderzocht. Daarom is binnentreden van een woning op een andere verdieping in strijd met het huisrecht.
  Lees meer
 9. Rapport 2 juli 2015

  2015/107 Huiselijk geweld in Den Haag

  Man heeft op luide toon ruzie met zijn vrouw en de buren waarschuwen de politie. Twee surveillanten van de politie Den Haag nemen poolshoogte. Ondanks dat de man ze niet wil binnenlaten want de ruzie is inmiddels bijgelegd, doen ze dat toch, want ze zien een huilende vrouw en vertrouwen de zaak niet. De Nationale ombudsman vindt ook dat doortastend moet worden opgetreden bij huiselijk geweld, maar dat hier geen sprake was van een noodsituatie die het binnentreden rechtvaardigt. Wel vindt hij dat de politie de man terecht heeft opgehouden in de slaapkamer, dit was proportioneel en in verhouding tot de zorgvuldige risicotaxatie.
  Lees meer
 10. Column 1 augustus 2015

  Poolshoogte bij huiselijk geweld

  De bel gaat bij Jan de Groot* en als hij de deur van zijn appartement opent, ziet hij twee politieagenten op zijn stoep staan. Deze agenten zijn door de buren gewaarschuwd en vragen of zij binnen mogen komen om poolshoogte te nemen. Jan weigert dit omdat e…
  Lees meer