Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

41 resultaten gevonden

 1. Rapport 24 maart 2017

  Rapportbrief: Man klaagt over taxatieproces van auto's door Domeinen Roerende Zaken

  Een man is het niet eens met de hoogte van de door Domeinen Roerende Zaken aangeboden bedragen voor zijn vier auto's. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsmannen. De Nationale ombudsman bracht in 2007 een rapport uit over het taxatieproces bij Domeinen en deed de aanbeveling dat auto's die ouder zijn dan 25 jaar door een externe taxateur moeten worden getaxeerd. In het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman naar de huidige klacht liet Domeinen dat alsnog doen. Dit leidde ertoe dat verzoeker een aanvullende vergoeding van Domeinen kreeg. De Nationale ombudsman was van oordeel dat Domeinen op grond hiervan voldoende aan de tekortkoming was tegemoetgekomen. De Nationale ombudsman sloot dan ook zijn onderzoek.
  Lees meer
 2. Rapport 15 februari 2017

  Rapportbrief: Domeinen Roerende Zaken taxeert inbeslaggenomen auto voldoende transparant

  Een man is bang dat zijn inbeslaggenomen auto voor een te lage prijs door Domeinen wordt verkocht. Hij wil de auto daarom door een zelf gekozen taxateur laten taxeren. De Nationale ombudsman oordeelt dat taxaties van auto's door Domeinen in het algemeen voldoen aan het vereiste van transparantie. In een later stadium kan verzoeker zijn bezwaren tegen de door Domeinen van zijn auto opgemaakte taxatie bezwaar maken (2017.00738).
  Lees meer
 3. Rapport 16 februari 2017

  2017/021 Man koopt auto bij Domeinen zonder eerst veiling te bezoeken

  Een man koopt een auto bij Domeinen Roerende Zaken voor € 7.100. Hij wil van de koop afzien als hij bij het ophalen ziet dat er hagelschade op de auto zit. De koop wordt ontbonden met oplegging van een boete van € 1.420. Hij klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de hagelschade niet was vermeld in de kavelomschrijving in de catalogus. De ombudsman vindt dat het kopen van de auto voor rekening en risico van de man komt. Hij heeft de veiling niet bezocht en daardoor een risico genomen. Verder vindt de ombudsman de boete niet onredelijk. Hij neemt er kennis van dat Domeinen op haar site de boetetabel bij ontbindingen heeft opgenomen.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 31 mei 2016

  Onderzoek naar inbeslagneming goederen

  Eind vorig jaar is de Nationale ombudsman een onderzoek gestart naar de uitvoeringspraktijk van inbeslagneming van voorwerpen. Met dit onderzoek wil de Nationale ombudsman inzicht krijgen in het beslagproces. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de belangen v…
  Lees meer
 5. Rapport 20 december 2016

  2016/120 Domeinen handelt onjuist bij taxatie inbeslaggenomen auto

  De auto van een man wordt in beslag genomen door Domeinen. Het OM oordeelt dat de auto mag worden verkocht of vernietigd. Om te kunnen taxeren slaat wordt één raam van de auto ingeslagen. De autosleutels zijn namelijk al eerder door de politie aan de man teruggeven. Domeinen taxeert de auto op een waarde van 300 euro en vernietigt de auto. De rechter oordeelt dat de auto kan worden teruggegeven, maar omdat de auto is vernietigd biedt Domeinen de man de taxatiewaarde van de auto aan. Hij is het niet eens met dit bedrag. De Nationale ombudsman vindt dat Domeinen de autosleutels moest opvragen om de schade te beperken. Domeinen erkent onjuist gehandeld te hebben door waardevermindering toe te passen wegens het ontbreken van de autosleutels en biedt de man aanvullend een bedrag van 400 euro aan.
  Lees meer
 6. Instantie 9 januari 2017

  Domeinen Roerende Zaken

 7. Rapport 16 januari 2017

  2017/005 Auto met een alcoholslot. Weg is pech!

  Domeinen en Openbaar Ministerie verkopen een in beslag genomen auto waar een alcoholslot is ingebouwd. De ombudsman vindt dat het Openbaar Ministerie de verkoop had moeten opschorten. Domeinen heeft de auto voor meer geld verkocht dan de taxatiewaarde en dit geld aan verzoeker overgemaakt. Hij is daarmee voldoende gecompenseerd voor de extra kosten die hij heeft moeten maken. Wel had domeinen hem beter moeten informeren.
  Lees meer
 8. Column 12 maart 2016

  In beslag genomen horloges verkocht

  Amir* wordt verdacht van het vervalsen van facturen. Hij zou met dat geld onder andere een stofzuiger, wekker, blender en twee dure horloges hebben gekocht. Daarom wordt hij aangehouden en worden deze spullen in beslag genomen. De manier waarop dat is gebe…
  Lees meer
 9. Column 11 oktober 2014

  Goed op weg bij Domeinen Roerende Zaken

  Kan Richard* bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ) een auto kopen en direct meenemen naar zijn woonplaats in Duitsland? Hij belt met die vraag naar DRZ en krijgt te horen dat hij een bieding kan doen. Als de auto hem wordt gegund, dan betaalt hij de gunningpri…
  Lees meer
 10. Rapport 27 januari 2016

  2016/007 Openbaar Ministerie verzuimt onnodige verkoop in beslag genomen goederen te voorkomen

  Bij de aanhouding van een man op verdenking van oplichting worden onder andere twee horloges in beslag genomen. Hij dient hierover een klaagschrift in maar trekt dit in als het OM laat weten geen bezwaar tegen teruggave te hebben. Dan blijken de horloges al verkocht. Verzoeker dient een klacht in over deze werkwijze. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de onnodige verkoop had kunnen voorkomen als zij de rechtbank tijdig hadden geïnformeerd dat er geen bezwaar tegen teruggave bestond.
  Lees meer